Hợp chất CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên quốc tế là

Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?

Cho các chất : (1) ankan; (2)  ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn, hở; (5) anken; (6) ancol không no (1 liên kết C=C), hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn, hở; (9) axit no, đơn, hở;  (10)  axit không no (1 liên kết C=C), hở. Dãy gồm các chất mà khi đốt cháy cho số mol của CO2 và H2O bằng nhau là :

X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C≡C-CHO, OHC-C≡C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Nếu cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X và m gam Y cần 0,805 mol O2, thu được 0,785 mol CO2. Giá trị của m là

Cho X là axit cacboxylic đơn chức mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi C=C, Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X, Y và Z tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bằng O2 dư, thu được Na2CO3, hỗn hợp T gồm khí và hơi. Hấp thụ toàn bộ T vào bình nước vôi trong, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng Z trong 23,02 gam E gần với giá trị nào sau đây ?

Cho 6,08 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối natri chiếm khối lượng 9,44 gam. Nung hai muối này trong khí O2 dư, sau phản ứng hoàn toàn ta thu được 6,36 gam Na2CO3; 5,824 lít khí CO2 (đktc) và 2,52 gam nước. Phần trăm khối lượng oxi trong A có giá trị gần nhất là

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1, X là một axit hữu cơ đơn chức .Để đốt cháy 0,1 mol X cần 6,72 lit O2 (dktc).Cho biết công thức cấu tạo của X ? (mình giải ra la HCOOH ko biết có đúng ko ,bạn nao biết giải thì làm rõ giùm mình hen .thank nhìu)
2,Hỗn hợp gồm 2 axit no X và Y .Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp thu được 11,2 lit khí CO2 (dktc ) .Để trung hoà 0,3 mol hỗn hợp cần 500 ml dung dịch NaOH 1M.công thúc cấu tạo của 2 axit la?
A.CH3COOH và C2H5COOH B.HCOOH và C2H5COOH C.HCOOH và HOOC-COOH D.CH3COOH và HOOC-CH2-COOH
3,đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X là muối natri của một axit hữu cơ thu được khí CO2,hơi nước và Na2CO3 ,trong đó có 0,15 mol CO2.Hãy xác định công thức cấu tạo của X A.HCOONa B.CH3COONa C.C2H5COONa D.C3H7COONa 4,Đốt cháy 14,6 gam một axit no đa chức X ta thu được 0,6 mol CO2 và 0,5 mol nước .X có cấu tạo mạch cacbon thẳng .tìm công thức của X
A.HOOC-COOH B.HOOC-(CH2)4-COOH C.CH3-CH2-CH2-CH(COOH)2 D.cả B và C

(mong các bạn giải ra chi tiết giùm mình ,thank rất rât nhiều)

1, 6,72 lít O2 là 0,3 mol <=> 0,6 mol O, 1X có 2 O (vì đơn chức), lại cần thêm 6 O nữa là 8, nghĩa là tạo ra HOẶC LÀ: – 1 CO2, 6 H2O – 2 CO2, 4 H2O – 3 CO2, 2 H2O => Cái này là thích hợp nhất! (Viết thì lâu nhưng nhẩm thì nhanh) Vậy axit đó là C3H4O2 (CH2=CH-COOH) 2, 0,3 mol thu 0,5 CO2 => C trung bình là 5/3, 0,3 mol X cần 0,5 OH để trung hòa => COOH trung bình là 5/3 Nghĩa là COOH bằng C trong phân tử, đáp án là C 3, X CnHmO2Na (theo đáp án) 2 X => 1 Na2CO3, 2n-1 CO2, ……….. 0,1 X => 0,15 CO2 => 2n-1 = 1,5 nhân với 2n (Tự giải tiếp) 4. 0,6 C <-> 7,2 gam 1 H <-> 1 gam => mO = 6,4 gam <-> 0,4 O Nên tỉ lệ là 3C : 5H : 2 O (Cả B và C đều đụợc nhưng C là mạch nhánh, ) nên chọn C Ý quên, chọn B 4. 0,6 C <-> 7,2 gam 1 H <-> 1 gam => mO = 6,4 gam <-> 0,4 O

Nên tỉ lệ là 3C : 5H : 2 O (Cả B và C đều đụợc nhưng C là mạch nhánh, ) nên chọn C

Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2009

đáp số thì không bàn cãi rồi, tuy nhiên tớ có 1 số cách nhận bít khác: ( hơi khác tí thôi)0 Câu 1 axit đơn chức công thức tổng quát: CxHyO2 + ( x+ y/4 -1) O2 ——-> xCO2 + Y/2 H2O Ta có x+y/4 – 1= O,3:O,1 =3 => x+y/4=4 Biện luận : x=1=>y=12 => loại x=2=>y=8=> loại x=3=>y=4=> công thức: C2H3C00H

Câu 2:Đầu tiên nhận thấy 0,3 mol hỗn hợp ax cần dùng 0,5 mol NaOH => một ax là đơn chức và 1 ax đa chức ( dựa vào đáp án nữa) Ta có: Cn———->nCO2

=======> n=O,5:O,3=1,67 ==> hai ax là CH3C00H và C00H-CH2-C00H

Câu 3: Do 2CxHyC00Na———–> 2x+1C02 + Na2CO3 2x+1= 3 => x=1 => CH3CO0Na

Câu 4: Cách giống trên rồi nhưng nếu bạn hơi liều lĩnh một tí ( giống tớ này =_=) tớ sẽ chọn ngay đáp án B vì đề bài cho dữ kiện mạch thẳng nên hoàn toàn loại được C và D do có CT mạch nhánh. Loại tiếp được A do không liên quan dữ kiện nhánh hay thẳng.HJx, thỉnh thoảng làm bài tớ làm liều lun!

X là một axit hữu cơ đơn chức. Để đốt cháy 0,1 mol X cần 6,72 lít O2(đktc). X có tên gọi là

A.

B.

C.

D.

X là một axit hữu cơ đơn chức. Để đốt cháy 0,1 mol X cần 6,72 lít O2(đktc). X có tên gọi là

A.

B.

C.

D.

Z là một axit hữu cơ đơn chức. Để đốt cháy 0,1 mol Z cần 6,72 lít O2 đktc. Cho biết công thức cấu tạo của Z:

A.

CH3COOH.

B.

CH2=CH-COOH.

C.

HCOOH.

D.

Kết quả khác.

E.

F.

G.

H.

Đáp án và lời giải

Đáp án:F

Lời giải:

CH2=CH-COOH.

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

= 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol).

Axit đơn chức: CxHyO2.

CxHyO2 +

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

O2

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

xCO2 +

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

H2O

0,1 0,3 0,1x 0,1.

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

(mol)

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

trong CO2 =

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

= 0,1x (mol).

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

trong H2O =

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2
X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

= 0,1.

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

(mol).

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng với O2 ta có:

0,1x +

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

= 0,1 + 0,3 = 0,4

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

4x + y = 16.

X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2
X là một axit hữu cơ đơn chức để đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol x cần 6 72 lít o2

CTPT của Z là: C3H4O2.

CTCT của Z là: CH2=CH-COOH.

TXĐ:

Ta có:.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là.

Đáp án B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5:

  Chimpanzees in the wild like to snack on termites, and youngsters learn to fish for themby pocking long sticks and other (1)……tools into the mounds that large groups of termites build. Researchers found that (2)…………average female chimps in the Gombe National Park in Tanzania learnt how to do termite fishing at the age of 31 months, more than two years earlier than the males. The females seem to learn by watching mothers. Researcher Dr. Elisabeth V. Lonsdorf, director of field conservation at the Lincoln Park Zoo in Chicago, said that it is (3)…………to find that, when a young male and female are near a mound, she’s really focusing on termite fishing and he’s spinning himself round (4)………circles. Dr Landsdorf and colleagues are studying chimpanzees at the zoo with a new, specially created termite mound, filledwith mustard (5)……than termites.

  Question 4:

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5:

  Chimpanzees in the wild like to snack on termites, and youngsters learn to fish for themby pocking long sticks and other (1)……tools into the mounds that large groups of termites build. Researchers found that (2)…………average female chimps in the Gombe National Park in Tanzania learnt how to do termite fishing at the age of 31 months, more than two years earlier than the males. The females seem to learn by watching mothers. Researcher Dr. Elisabeth V. Lonsdorf, director of field conservation at the Lincoln Park Zoo in Chicago, said that it is (3)…………to find that, when a young male and female are near a mound, she’s really focusing on termite fishing and he’s spinning himself round (4)………circles. Dr Landsdorf and colleagues are studying chimpanzees at the zoo with a new, specially created termite mound, filledwith mustard (5)……than termites.

  Question 5:

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks:

  There are several changes in the procedure for employees ___5___ wish to apply for vacant positions within the company. These changes make it much easier for in-house employees to fill vacancies that occur. First, __6__ most important difference is that employees will now be notified of all available positions before the positions are advertised for the general public. Accordingly, all in-house candidates will be interviewed before we see any out-side candidates, and we will offer the job to outside candidates only if no current employees are able to fill the position. Second, under the new procedure, in-house employees can be hired even if they don’t __7__ all job requirements. Under our old policy, in-house employees had to meet all job qualifications in order to obtain the vacant position. Now, however, employees who have proven themselves dedicated __8__ the company will be hired for a vacant position even if they are lacking some minor qualifications; training will be provided. A third change involves recommendations. Form now on, employees do not need to be recommended for an in-house position before they __9__. Instead, employees may apply as soon as they are aware of the vacancy. The remaining procedures and policies (those regarding increase in pay, interview procedure, and hiring approval) remain the same.

  Question 5:

 • Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5:

  American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles, but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs, (4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s, Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s, singer–composers such as Peter Seeger, Bob Dylan, Joan Baez continued this tradition by urban folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

  Question 2:

 • Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5:

  American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles, but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs, (4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s, Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s, singer–composers such as Peter Seeger, Bob Dylan, Joan Baez continued this tradition by urban folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

  Question 3:

 • Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5:

  American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles, but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs, (4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s, Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s, singer–composers such as Peter Seeger, Bob Dylan, Joan Baez continued this tradition by urban folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

  Question 1:

 • Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5:

  American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles, but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs, (4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s, Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s, singer–composers such as Peter Seeger, Bob Dylan, Joan Baez continued this tradition by urban folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

  Question 4:

 • Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5:

  American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles, but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs, (4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s, Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s, singer–composers such as Peter Seeger, Bob Dylan, Joan Baez continued this tradition by urban folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

  Question 5:

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 24 to 28:

  Few people now realize the reality of global warming and its effects on the world’s climate. Many scientists (24) _______ the blame for recent natural disasters on the increase in the world’s temperatures and are convincedthat, more than ever before, the Earth is at (25) _______ from the forces of the wind, rain and sun. According tothem, global warming is making extreme weather events, such as hurricanes and droughts, even more severe andcausing sea levels all around the world to rise. Environmental groups are putting pressure on governments to take action to reduce the amount of carbondioxide which is given (26) _______ by factories and power plants, thus attacking the problem at its source. They are in (27) _______ of more money being spent on research into solar, wind, and wave energy devices, which could then replace existing power (28) _______. Some scientists, however, believe that even if we stoppedreleasing carbon dioxide and other gases into the atmosphere tomorrow, we would have to wait several hundred years to notice the results. Global warming, it seems, is to stay.

  Question 26:

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 24 to 28:

  Few people now realize the reality of global warming and its effects on the world’s climate. Many scientists (24) _______ the blame for recent natural disasters on the increase in the world’s temperatures and are convincedthat, more than ever before, the Earth is at (25) _______ from the forces of the wind, rain and sun. According tothem, global warming is making extreme weather events, such as hurricanes and droughts, even more severe andcausing sea levels all around the world to rise. Environmental groups are putting pressure on governments to take action to reduce the amount of carbondioxide which is given (26) _______ by factories and power plants, thus attacking the problem at its source. They are in (27) _______ of more money being spent on research into solar, wind, and wave energy devices, which could then replace existing power (28) _______. Some scientists, however, believe that even if we stoppedreleasing carbon dioxide and other gases into the atmosphere tomorrow, we would have to wait several hundred years to notice the results. Global warming, it seems, is to stay.

  Question 27:

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.