khoảng trắng có nghĩa là

Một ngôn ngữ lập trình chủ yếu bao gồm chuyển hướngdấu cách và ký tự dòng mới.

Ví dụ dưới đây là trích xuất từ Khoảng trắng chương trình yêu cầu một cái tên sau đó xuất ra nó có nghĩa là khoảng trắng

Khoảng trống giữa hoạt động này và hoạt động tiếp theo cần được lấp đầy để cả ngày làm việc của bạn biến thành một địa ngục vô tận. Tích cực tìm kiếm và loại bỏ theo loại lồn đã sử dụng những từ trống rỗng giống “suy nghĩ bầu trời xanh” và “quả treo thấp“.

Ví dụ dưới đây là trích xuất từ Khoảng trắng chương trình hỏi một cái tên rồi xuất nó ra

khoảng trắng có nghĩa là

Nói, hoặc nhìn chằm chằm tại, một từ rất nhiều lần (hoặc cho rất lâu) rằng nó không còn nữa có vẻ như một từ.

Ví dụ dưới đây là trích xuất từ Khoảng trắng chương trình yêu cầu một cái tên sau đó xuất ra nó có nghĩa là khoảng trắng

Thời gian của không hoạt động in một quá trình, cho dù giữa các quá trình hoặc trong một quá trình

Ví dụ dưới đây là trích xuất từ Khoảng trắng chương trình hỏi một cái tên rồi xuất nó ra

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of mittan1

By mittan1

Leave a Reply

Your email address will not be published.