honkey trắng có nghĩa là

Con trai thích những cậu bé khác và lái xe ngắn xe nâng bù lại dương vật nhỏ hoặc có thể miệng âm đạo to. Ngoài ra một số người rất nữ tính

Ví dụ: Anh ấy là một honkey trắng Trong nữ tính xe tải của tôi

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.