Tóm tắt phần 3. Vương triều Mughal

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – Xem ngay

18/06/2021 8.981

A. người gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi

B. Hồi giáo gốc Mông Cổ

Câu trả lời chính xác

C. Người Hồi giáo Trung Á

D. Hồi giáo vùng Lưỡng Hà

Đáp án: B Dặn dò: Mục… 3… .trang… 43… SGK Lịch sử 10 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung gì? không phản ánh chính sách thống trị của Vương quốc Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 14.358

Sự khác biệt giữa Đế chế Mughal và Vương quốc Hồi giáo Delhi là gì?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 14.211

Delhi và tộc Mughals có điểm gì chung trong lịch sử Ấn Độ?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 13.878

Vị vua nào được người dân Ấn Độ tôn sùng là “Đấng tối cao”?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 9,761

Từ thế kỷ 13, Ấn Độ bị xâm lược bởi

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8.882

Đâu là lý do chính khiến Acoba được coi là vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Ấn Độ?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8.194

Những đặc điểm nổi bật của tình hình ở Ấn Độ dưới thời Vương quốc Hồi giáo Delhi là gì?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8.032

Lý do chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm lược là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7.906

Người sáng lập ra triều đại Mughal ở Ấn Độ là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7.741

Nội dung gì? không phản ánh đúng những nguyên nhân nào khiến Ấn Độ lâm vào tình trạng chia cắt, chia cắt ở thế kỉ VII?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.159

Loại thuế nào là thuế ngoại giáo ở Ấn Độ trong thời kỳ Vương quốc Hồi giáo Delhi?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.892

Văn hoá Ấn Độ từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII có những nét gì nổi bật?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.792

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về lịch sử của Ấn Độ thời phong kiến:

1. Vương quốc Hồi giáo Delhi;

2. Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm lược;

3. Vương triều Mughal;

4. Ấn Độ bị chia thành hai khu vực và sáu quốc gia;

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.319

Đến thế kỷ thứ 7, Ấn Độ được chia thành

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.520

Phân biệt đối xử và chia rẽ ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 không chứng minh

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.859

Ngày 27 tháng 10 năm 2020 1.124

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời và giải pháp

câu trả lời đúng: VOID

Vương triều Mughal là vương triều của người Hồi giáo Mông Cổ vào thế kỷ 15, Vương quốc Hồi giáo Delhi bắt đầu suy tàn, một số người Trung Á cũng theo Hồi giáo nhưng tự nhận là người gốc Mông Cổ, bị tấn công. Ấn Độ, thành lập Vương triều Mughal.

Vương triều Mughal là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​Ấn Độ. Các vị vua đầu tiên đều ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước. Đến thời vua Acoba, một bước phát triển mới đã đạt được.

Hoàng việt (Sợi tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về lịch sử của Ấn Độ thời phong kiến: 1. Vương quốc Hồi giáo Đêli; 2. Ấn Độ bắt đầu bị xâm lược bởi người Anh; 3. Vương triều Mughal; 4. Ấn Độ bị chia thành hai khu vực và sáu quốc gia; 5. Triều đại của Acoba

A. 1, 2, 3, 4, 5.

B. 2, 4, 3, 1, 5

C. 4, 1, 3, 5, 2.

D. 2, 4, 1, 3, 5.

Câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi trắc nghiệm “Vương triều Mogon là vương quốc của” Cùng với những kiến ​​thức tham khảo về vương triều Mogon là tài liệu Lịch sử 10 đắt giá dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

A. người gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi.

B. Hồi giáo gốc Mông Cổ.

C. Người Hồi giáo Trung Á.

D. Hồi giáo gốc Lưỡng Hà.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: B. Hồi giáo gốc Mông Cổ.

Vương triều Mughal là một triều đại của những người Hồi giáo gốc Mông Cổ.

Cùng Top tài liệu nâng cao kiến ​​thức qua bài tìm hiểu về vương triều Mogon dưới đây

– Thế kỷ 15, Vương quốc Hồi giáo Delhi bắt đầu suy yếu, một bộ phận người dân Trung Á cũng theo đạo Hồi nhưng tự nhận là người gốc Mông Cổ, tấn công Ấn Độ, lập ra vương triều Mughal.

Vương triều Mughal là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​Ấn Độ. Các vị vua đầu tiên đều ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước. Đến thời vua Acoba, một bước phát triển mới đã đạt được.

Vương quốc mogon là của ai?

– Xây dựng chính quyền vững mạnh, dựa trên liên minh quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

– Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế phân biệt dân tộc, tôn giáo, hạn chế bóc lột địa chủ, quý tộc.

– Tiến hành đo đạc lại đất đai để xác định mức thuế chính xác, hợp lý, thống nhất hệ thống cân đo.

– Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

⟹ Các chính sách của Akbar đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước phát triển thịnh vượng.

Những chính sách tích cực mà Acoba (1556-1605) thực hiện trên nhiều lĩnh vực: xây dựng chính quyền và tuyển chọn quan lại; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạn chế bóc lột quá mức; đo đạc ruộng đất, định mức thuế hợp lý; khuyến khích các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước phồn vinh. → Vì vậy, Akoba được coi là vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử vì đã đưa ra chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng.

Tuy nhiên, vào thời điểm hậu duệ của ông là Jahanghia và Sha Jahan lạm dụng quyền lực, công quỹ và sức lao động của người dân, khiến sự phản kháng của người dân ngày càng gia tăng. Sự chia rẽ và khủng hoảng lại xuất hiện.

– Ao-reng-dep là vị vua cuối cùng của Vương triều Mughal và phải đương đầu với sự xâm lược của thực dân Anh.

Như nhau

– Cả hai triều đại đều bị đế quốc bên ngoài xâm lược và xây dựng

– Tạo điều kiện cho văn hóa phát triển

– Sự áp bức thống trị của nhân dân Ấn Độ -> mâu thuẫn giai cấp, dân tộc làm cho cả hai triều đại đều suy yếu và sụp đổ

Sự khác biệt:

Vương quốc Hồi giáo Delhi:

+ Tồn tại và phát triển hơn 300 năm, triều đại này đã đóng vai trò to lớn trong việc truyền bá và áp đặt đạo Hồi đối với dân cư theo đạo Hinđu. Mở ra sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa phương Tây mà người Ả Rập mang lại. Bước đầu tạo nên sự giao lưu văn hóa Đông Tây.

+ Đây cũng là thời kỳ các thương nhân Ấn Độ du nhập đạo Hồi đến một số nơi và các nước ở Đông Nam Á.

Vương triều Mughal:

Thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​ở Ấn Độ.

+ Vương triều Mughal cũng có chỗ đứng nhất định trong lịch sử Ấn Độ, đặc biệt là dưới thời trị vì của vua Acoba. Ông đã thực hiện một số chính sách tích cực nhằm đưa xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới.

+ Nhiều công trình kiến ​​trúc đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại như lăng Taje Mahan, lâu đài Red Citadel.

Sự suy tàn của Vương triều Mughal:

Hầu hết các vị vua của triều đại này đều sử dụng quyền lực chuyên chế và độc tài để cai trị đất nước.

– Tình trạng chia rẽ, khủng hoảng lại xuất hiện.

– Ao-reng-dep là vị vua cuối cùng của Vương triều Mughal và phải đương đầu với sự xâm lược của thực dân Anh.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.