Câu trả lời:

Về trao đổi khí, chu trình nhỏ có thể trao đổi nhiều hơn chu trình lớn

-Đây là một bộ lọc không khí giải phóng carbon dioxide và thu thập oxy

-Đây là nơi sản sinh ra ôxy để phục vụ cho chu trình lớn

-Chu kỳ lớn chỉ đưa oxy đến tế bào và nhận lại lượng khí cacbonic dư thừa chứ không lọc như chu trình nhỏ.

Máu nghèo oxy được đẩy từ tâm thất phải vào động mạch phổi và phân chia vào các mao mạch phế nang. Tại đây, giữa máu và phế nang xảy ra quá trình trao đổi khí: máu chuyển khí cacbonic đến phế nang và nhận oxy từ phế nang đến phế nang.

– Hai chu kỳ ngược nhau nhưng không thể tách rời.

-Là quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch với các chất theo chu kỳ.

-Chu kỳ nhỏ ngắn hơn chu kỳ lớn

  • học thuyết
  • nhiều lựa chọn
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

Sự khác nhau giữa sự trao đổi khí ở chu trình nhỏ và chu trình lớn?

Câu hỏi tương tự

Câu hỏi liên quan

– Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn

Phân biệt được các vai trò chính của tim và hệ mạch trong tuần hoàn máu.

– Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu.

Chu kỳ nhỏ trao đổi khí ở đâu?

60 điểm

NguyenChiHieu

Sự khác nhau giữa trao đổi khí ở chu trình nhỏ và trao đổi khí ở chu trình lớn?

Tóm tắt câu trả lời (1)

Sự khác nhau giữa trao đổi khí ở vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn: – Trao đổi khí ở vòng tuần hoàn nhỏ: Trao đổi ở phổi để lấy O2 và CO2 ra – Trao đổi khí ở mạch lớn: Trao đổi khi ở mô, tế bào máu vận chuyển O2 đi cung cấp mô và nhận CO2 để thải vào phổi.

Xem lời giải bài tập hay nhất

Bộ truyện lớp 8 hay nhất

xem thêm

Trao đổi khí ở mạch nhỏ: Trao đổi ở phổi để lấy O2 và CO2 ra ngoài.

Trao đổi khí trong vòng tuần hoàn lớn: Trao đổi ở các mô của tế bào máu để vận chuyển O2 cung cấp cho các mô, đồng thời nhận CO2 để thải vào phổi.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 30

Sự trao đổi khí trong vi tuần hoàn xảy ra ở

Câu hỏi: Sự trao đổi khí trong vi tuần hoàn xảy ra ở

A. Gan

B. Tim

C. Thận

D. Phổi

Câu trả lời

DỄ

– Hướng dẫn giải pháp

Trao đổi khí trong vòng tuần hoàn nhỏ: Trao đổi ở phổi để lấy O2 và CO2 ra ngoài.

Trao đổi khí trong vòng tuần hoàn lớn: Trao đổi khi ở các mô, tế bào máu vận chuyển O2 cung cấp cho các mô và nhận CO2 để thải vào phổi.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi trên là một câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh tháng 8 năm 2019 – Trường THCS Chiềng Sơ

Sinh học lớp 8 Sinh học lớp 8 – Sinh học

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.