12/05/2022 161

B. Ank = n! K! (Nk)!

Câu trả lời chính xác

Chọn B Số chập k của n phần tử là: Ank = n! K! (Nk)!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số lượng tập hợp con bao gồm đúng 3 phần tử của bộ 10 phần tử bằng

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 21,953

Có bao nhiêu cách xếp 4 chỗ ngồi? Học sinh nhập dãy có 4 cái ghế?

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 20.759

Số lượng tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 19.273

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sao cho số đó chia hết cho 15?

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 19.109

Nhãn hiệu của mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần thứ nhất là chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi viết được nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế. nhãn khác nhau?

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 14.649

Số cách xếp 4 học sinh vào hàng 10 ghế mà chỉ có một học sinh ngồi vào mỗi ghế bằng

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 11.307

Có bao nhiêu cách để chọn một nhóm trưởng và một nhóm phó từ một nhóm 10 người.? Những người? Biết xác suất để được chọn của mỗi người trong tổ là như nhau.

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 10,979

Một nhóm sinh viên có 5 nam sinh và 7 nữ sinh. Có bao nhiêu cách chọn 4.? sinh viên của nhóm tham gia vào một buổi lao động?

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 9.513

Cho đặt X có 20 yếu tố. Số tập con gồm 3 phần tử của X là

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 9.490

Một nhóm có 10 học sinh. Số cách chọn hai học sinh làm tổ trưởng và tổ phó là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 7.835

Cho 5 cái ghế xếp thành một hàng ngang. Số cách sắp xếp ba bạn A, B, C vào 5 chiếc ghế sao cho mỗi bạn một chiếc ghế

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 6,729

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 6.706

Ký hiệu Cnk là số tổ hợp chập của n phần tử (0 k N). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 5.903

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 9 các chữ số khác nhau. Tìm xác suất để số đó chia hết cho 3.

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 5.203

Một công việc để hoàn thành phải trải qua hai bước, bước đầu tiên có m cách làm và bước thứ hai có n đang làm. Số cách hoàn thành nhiệm vụ đã cho bằng

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 4.957

Trong đó \ (k \) và \ (n \) là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn \ (k \ le n – 1, \) mệnh đề nào sau đây Sai lầm?

MỘT.

B.

\ (A_n ^ k = \ frac {{n!}} {{\ Left ({n – k} \ right)!}} \)

C.

D.

\ (C_n ^ k + C_n ^ {k + 1} = C_ {n + 1} ^ {k + 1} \)

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Ngày 2 tháng 10 năm 2021 1.744

D. Cn − 1k − 1 + Cn − 1k = Cnk

Câu trả lời chính xác

Chọn D Dựa vào định nghĩa và công thức tính số tổ hợp ta thấy: Ank = n! N − k !, cnk = Cnn − k 1≤k≤n, Cnk = n! K! N − k! Vì vậy các đáp án A, C và D đều sai. Ta có Cn − 1k − 1 + Cn − 1k = n − 1! K − 1! N − k! + N − 1! K! N − k − 1! = N − 1! Nk! N − k! = N ! k! nk! = cnk.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ bên

Trong đó k và n là hai số nguyên dương tùy ý sao cho k nhỏ hơn hoặc bằng n, mệnh đề nào sau đây là đúng?

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 1.145

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để bất phương trình 9m2x + 4m2x≥m.5m2x có nghiệm?

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 1.134

Có 6 viên bi gồm 2 viên bi đỏ, 2 viên bi vàng, 2 viên bi xanh. Xếp ngẫu nhiên các viên bi thành một hàng ngang. Xác suất để hai viên bi vàng không ở cạnh nhau là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 428

Xét một hình nón có bán kính đáy bằng a và đường sinh bằng 2a. Chu vi của hình nón bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 323

Tổng các nghiệm của phương trình log12x2−5x + 7 = 0 là

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 310

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M3; −2; 5, N − 1; 6; −3. Một mặt cầu đường kính MN có phương trình là

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 307

Biết hai đồ thị của các hàm số y = x3 + x2−2 và y = −x2 + x cắt nhau tại ba điểm phân biệt A, B, C. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 294

Cho hàm số fx = lnx4 + 2x. Đạo hàm f’1 bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 286

Gọi Fx là một nguyên hàm của hàm fx = e − x + cosx. Tìm câu lệnh đúng

Xem câu trả lời ” Ngày 1 tháng 10 năm 2021 169

Đơn giản biểu thức P = a3 + 1.a2−3a2−22 + 2 với a> 0.

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 163

Hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình y = 14 x2. Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích của các phần không có gạch và gạch, như thể hiện trong hình dưới đây. S1S2 bằng

Trong đó k và n là hai số nguyên dương tùy ý sao cho k nhỏ hơn hoặc bằng n, mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 154

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A2; 0; 1, B3; Đầu tiên ; 5, C1; 2; 0, D4; 2; 1. Gọi α là mặt phẳng đi qua D sao cho ba điểm A, B, C nằm về cùng một phía đối với α và tổng khoảng cách từ các điểm A, B, C đến mặt phẳng α là lớn nhất . Giả sử phương trình α có dạng: 2x + my + nz − p = 0. Khi đó, T = m + n + p bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 152

Có bao nhiêu số nguyên dương n để logn256 là số nguyên dương?

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 152

Cho hình chóp tứ giác đều có đáy là 2a và cạnh bên là 3a. Gọi α là góc giữa mặt bên và mặt đáy, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 127

Điểm A trong hình bên là điểm biểu diễn số phức z.

Trong đó k và n là hai số nguyên dương tùy ý sao cho k nhỏ hơn hoặc bằng n, mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu nào dưới đây đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 2 tháng 10 năm 2021 124

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of dr_tan2

By Dr_tan2

Leave a Reply

Your email address will not be published.