Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

MỘT.

B.

C.

D.

Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

MỘT. 602 507

B. 600 257

C. 602 057

D. 620 507

Câu hỏi tương tự

a) Số gồm 14 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 4 chục, 1 đơn vị viết là: 14 762 541

c) Số gồm 900 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị được viết là: …………………… ……………………

d) Số gồm 6 chục triệu, 3 triệu, 2 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 0 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là: ……………………. ……………………

Viết số, biết số đó gồm:

a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

d) 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 đơn vị.

Viết một số, biết rằng số đó gồm:

a) 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị;

b) 3 trăm nghìn, 4 trăm lẻ 2 đơn vị;

c) 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị;

d) 8 chục nghìn và 2 đơn vị.

Viết một số, biết rằng số đó gồm:

a) 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị;

b) 3 trăm nghìn, 4 trăm lẻ 2 đơn vị;

c) 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị;

d) 8 chục nghìn và 2 đơn vị.

Viết các số bao gồm:

a, 6 chục triệu, 8 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 4 trăm, 5 chục. 3 đơn vị

b, 6 triệu, 8 trăm nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 5 chục. 3 đơn vị

c, 6 chục triệu, 8 triệu, 7 nghìn, 4 trăm, 5 chục. 3 đơn vị

d, 6 triệu, 8 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 4 nghìn, 5 chục và 3 đơn vị

Con số bao gồm “6 trăm nghìn, 2 ngàn, 5 trăm yên7 đơn vị ”được viết là

A. 602 507

B. 600 257

C. 602 057

D. 620 507

Con số bao gồm “6 trăm nghìn, 2 ngàn, 5 trăm yên7 đơn vị ”được viết là:

MỘT/ 602 507

B / 600 257

C/ 602 057

D / 620 507

Số lượng bao gồm 6 trăm nghìn, 2 ngàn, 5 trăm yên7 đơn vị được viết là:

Một. 602 507

GỠ BỎ. 600 257

. 602 057

DỄ. 620 507

Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

Một. 602 507

GỠ BỎ. 600 257

. 602 057

DỄ. 620 507

Số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

602 507

# tamdan260908

Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

MỘT.

B.

C.

D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tổng số tuổi của họ là 30 năm. Anh hơn tôi 6 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Xem câu trả lời ” 11/08/2020 6.234

Tính rồi tính:

152 399 + 24 698

92 50số 8 22 429

Xem câu trả lời ” 11/08/2020 623

Tính theo cách thuận tiện nhất:

715 + 456 + 544 + 285

Xem câu trả lời ” 11/08/2020 473

Viết con số phù hợp với dấu chấm:

một) 200kg = ……. chuông hư b) 80 Yến mạch = …………

b) 24 000 kg = ……….. tấn d) 3 giờ 10 phút = ………. phút

Xem câu trả lời ” 11/08/2020 173

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một hình chữ nhật có chu vi 28m. Nếu giảm chiều dài 8m thì được chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 10/08/2020 4.080

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.