Cư dân cổ đại phương Đông đã có những đóng góp gì về văn hóa cho nhân loại?

Chuyên mục Chi tiết: Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

– Lịch và thiên văn: Việc tính lịch chỉ mang tính chất tương đối, nhưng nông lịch có tác dụng rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

– Chữ viết: Ban đầu là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình, từ tượng thanh. Đây là một phát minh quan trọng giúp chúng ta hiểu được phần nào lịch sử của thế giới cổ đại.

– Toán học: các công thức cơ bản của hình học, các bài toán số học đơn giản, sự phát minh ra chữ số 0 ở Ấn Độ, …

– Kiến trúc: Hàng loạt công trình kiến ​​trúc ra đời: Kim tự tháp Ai Cập, vườn treo Babylon, Vạn lý trường thành, …

Xem thêm …

Em hiểu gì về chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?

Chuyên mục Chi tiết: Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

– Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, con người đã liên kết với nhau khai khẩn đất đai để làm thủy lợi. Một số xã hợp nhất với nhau tạo thành một bang nhỏ, người đứng đầu được gọi là vua. Mọi quyền lực đều tập trung trong tay nhà vua tạo nên chế độ quân chủ tuyệt đối.

– Ở phương Đông, vua là người tối cao nắm cả vương quyền và thần quyền. Ở Ai, vua được gọi là Pharaoh, ở Mesopotamia là Enzi, ở Trung Quốc là Con trời.

– Phụ tá của vua là bộ phận quan lại làm quan, quý tộc, tư tế.

Xem thêm …

Xã hội cổ đại phương Đông có những giai cấp nào? Giải thích tại sao lại hình thành các tầng lớp xã hội ở đây?

Chuyên mục Chi tiết: Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

a) Sự phân hóa của xã hội cổ đại phương Đông

– Tầng lớp thống trị:

+ Vua nắm mọi quyền hành

+ Quý tộc bao gồm các quan lại, các thủ lĩnh quân sự, những người phụ trách các nghi lễ tôn giáo. Tầng lớp này sống sung sướng nhờ vào sự bóc lột của nông dân.

– Giai cấp được cai trị:

+ Nông dân công xã: là thành viên sản xuất chính trong xã hội. Họ nhận đất của công xã để làm ruộng, nhưng phải chia một phần sản vật và làm việc miễn phí cho quý tộc.

Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ chuyên làm việc nặng nhọc để phục vụ quý tộc.

b) Giải thích

Do kinh tế các nước phương Đông chủ yếu là nông nghiệp nên xã hội phương Đông phân hóa trên cơ sở kinh tế nông nghiệp.

Xem thêm …

Hãy kể về những thành tựu văn hoá to lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông

Chuyên mục Chi tiết: Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

– Lịch và thiên văn học:

Cách tính lịch chỉ gần đúng, nhưng nông lịch có tác dụng tương đương với việc gieo trồng.

– Viết

+ Lúc đầu là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình, từ tượng thanh.

+ Đây là phát minh quan trọng nhất, nhờ nó mà chúng ta có thể hiểu được phần nào lịch sử thế giới cổ đại

– Môn Toán:

+ Các công thức cơ bản của hình học, các bài toán đơn giản về số học, … sự phát minh ra số 0 của cư dân da đỏ, …

– Ngành kiến ​​​​trúc:

+ Hàng loạt công trình kiến ​​trúc ra đời: kim tự tháp Ai Cập, vườn treo Babylon, Vạn Lý Trường Thành, …

+ Những công trình này thường đồ sộ, thể hiện uy quyền của vua chúa chuyên chế. Những công trình này là kỳ tích về sức lao động và tài năng sáng tạo của con người.

Xem thêm …

Chuyên mục Chi tiết: Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

– Lịch và thiên văn học:

Cách tính lịch chỉ gần đúng, nhưng nông lịch có tác dụng tương đương với việc gieo trồng.

– Viết

+ Lúc đầu là chữ tượng hình, sau đó là chữ tượng hình, từ tượng thanh.

+ Đây là phát minh quan trọng nhất, nhờ nó mà chúng ta có thể hiểu được phần nào lịch sử thế giới cổ đại

– Môn Toán:

+ Các công thức cơ bản của hình học, các bài toán đơn giản về số học, … sự phát minh ra số 0 của cư dân da đỏ, …

– Ngành kiến ​​​​trúc:

+ Hàng loạt công trình kiến ​​trúc ra đời: kim tự tháp Ai Cập, vườn treo Babylon, Vạn Lý Trường Thành, …

+ Những công trình này thường đồ sộ, thể hiện uy quyền của vua chúa chuyên chế. Những công trình này là kỳ tích về sức lao động và tài năng sáng tạo của con người.

(Nguồn: trang 19 SGK Lịch sử 10 🙂

  • Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!


Bài học: Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông – Cô Triệu Thị Trang (Giáo viên VietJack)

1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế

Bản đồ các quốc gia cổ đại phương Đông

– Xuất hiện công cụ kim loại, con người bước vào thời đại văn minh.

– Các quốc gia cổ đại đầu tiên ở phương Đông hình thành trên lưu vực các sông lớn do đất đai màu mỡ, mưa nhiều, dễ canh tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp như:

+ Ai Cập: sông Nile

+ Lưỡng Hà: sông Tigris và sông Euphrates

+ Ấn Độ: sông Indus và sông Hằng

+ Trung Quốc: sông Hoàng Hà, Trường Giang.

– Khoảng 3500 – 2000 TCN, cư dân cổ Tây Á, Ai Cập đã biết sử dụng đồng thau, công cụ bằng đá, tre, nứa, gỗ.

Đồ gốm

Đưa nước vào ruộng

Quảng cáo

Giống

2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại

Sản xuất phát triển kéo theo sự phân hóa xã hội, xuất hiện người giàu và người nghèo, do đó giai cấp và nhà nước ra đời:

+ Thiên niên kỉ IV TCN, trên lưu vực sông Nile, cư dân Ai Cập cổ đại tập trung thành từng công xã. khoảng năm 3200 trước Công nguyên, nhà nước thống nhất của Ai Cập được thành lập.

+ Các công xã hợp lại thành một liên hiệp các công xã, gọi là “Nôm”, vào khoảng năm 3200 trước Công nguyên, một quý tộc có ảnh hưởng đã chinh phục tất cả “Nôm” để thành lập một nhà nước Ai Cập thống nhất.

+ Trên lưu vực sông Lưỡng Hà (thiên niên kỷ IV TCN), hàng chục quốc gia nhỏ của người Sumer được hình thành.

+ Trên lưu vực sông Indus, các quốc gia cổ đại ra đời vào giữa thiên niên kỉ III TCN.

+ Vương triều Hạ được hình thành từ thế kỉ XXI TCN, mở đầu cho xã hội và nhà nước có giai cấp của Trung Quốc.

3. Xã hội cổ đại phương Đông

– Do nhu cầu tưới tiêu, nông dân gắn bó, gắn bó với nhau ở công xã nông thôn, thành viên ở công xã được gọi là nông dân công xã.

– Nông dân trong xã đông nhất và là lao động chính trong sản xuất.

– Đứng đầu giai cấp thống trị là vua chúa chuyên chế, quý tộc, quan lại, chủ ruộng, tư tế có nhiều quyền hành, giữ các chức vụ tôn giáo, quản lý bộ máy và các địa phương, rất giàu bằng bóc lột.

– Nô lệ, thấp nhất trong xã hội, làm việc chăm chỉ, phục vụ quý tộc.

Bức tranh mô tả cuộc sống lao động hàng ngày ở Ai Cập cổ đại

4. Chế độ chuyên chế cổ đại

– Từ thiên niên kỷ IV đến thiên niên kỷ III TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước được hình thành trên các lưu vực sông Nile, Tigre và Euphrates, Indus, Ganges, Hoàng Hà.

– Xã hội có giai cấp hình thành từ liên minh bộ lạc, do nhu cầu thủy lợi.

– Nhà nước chuyên chế tập trung quyền lực, đứng đầu là vua.

– Nhà vua dựa vào quyền quý và tôn giáo, bắt mọi người phải phục tùng. Vua chuyên chế – người Ai Cập gọi là Pharaoh (nhà lớn), người Lưỡng Hà gọi là En xi (người đứng đầu), người Trung Quốc gọi là Thiên Sơn (con trời).

– Phụ tá của vua là bộ máy quan liêu gồm các quý tộc, đứng đầu là Vidia (Ai Cập), Tể tướng (Trung Quốc), họ thu thuế, xây dựng các công trình như đền đài, cung điện, đường xá. sha, chỉ huy quân đội.

5. Văn hóa cổ đại phương Đông

một. Sự ra đời của Lịch và Thiên văn học

– Lịch và thiên văn học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

– Các em biết sự chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng -> Thiên văn -> Nông lịch.

– Một năm có 365 ngày, chia thành tháng, tuần, ngày, mỗi ngày có 24 giờ.

b. Viết

– Con người cần phải ghi chép và giữ gìn nên chữ viết đã ra đời, đây là một phát minh vĩ đại của loài người.

– Ban đầu là chữ tượng hình, sau được cách điệu thành các nét để diễn đạt ý người ta gọi là chữ tượng hình.

– Người Ai Cập viết trên giấy cói.

– Người Sumer ở ​​Lưỡng Hà đã dùng cây sậy sắc nhọn làm bút để viết lên những viên đất sét ướt, sau đó đem phơi hoặc sấy khô dưới ánh nắng mặt trời.

– Chữ Hán khắc trên xương thú, mai rùa, thẻ tre, dải lụa …

Chữ tượng hình Ai Cập cổ đại

Giấy cói

cây cói

Chữ khắc trên mai rùa.

Chữ giáp

Thẻ tre

Chữ viết trên đá huyền diệu

Viết trên xương động vật

c. môn Toán

– Sinh ra sớm do nhu cầu của cuộc sống:

– Ban đầu các con số là những đường đơn giản: người Ai Cập cổ đại giỏi hình học, biết tính Pi = 3,16

– Tính diện tích hình tròn, tam giác, thể tích khối cầu, người Lưỡng Hà giỏi số học; Các chữ số mà chúng ta sử dụng ngày nay, bao gồm cả số 0, là công việc của người da đỏ.

– Để lại nhiều kinh nghiệm cho đời sau.

11111111111 Người Ai Cập cổ đại đã phát minh ra số đếm từ 1 đến 10, Pi = 3,16. và giỏi hình học.

Từ số 1 đến số 9 và số 0 là chiêng của người Ấn Độ cổ đại.

d. Ngành kiến ​​​​trúc

Phát triển phong phú

+ Kim tự tháp Ai Cập, đền thờ ở Ấn Độ, Babylon ở Lưỡng Hà …

+ Đây là những kỳ tích về tài năng lao động và sáng tạo của con người.

Cổng Ista đến Babylon ở Mesopotamia

Kim tự tháp Ai Cập

Xem thêm phần Lý thuyết Lịch sử lớp 10 ngắn gọn, chi tiết:

  • Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10

    Yêu cầu bài tập trên ứng dụng, giáo viên VietJack giải đáp miễn phí!

Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10
Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10
Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10
Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10
Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10
Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10
Lịch sử văn hóa cổ đại phương đông 10

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong.jsp

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.