say xỉn có nghĩa là

Ai đó có cơ hội để uống rượu với những người khác, nhưng thay vào đó lại chọn trốn trong phòng riêng của mình và say rượu trong khi chơi World of Warcraft.

Ví dụ: “Jeff là một không say xỉn.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.