hai inch Grinch có nghĩa là

Một dương vật quá nhỏĐánh nhau ở trên hai inch khi cương cứng.

Ví dụ Boomer: Tôi vừa nhận được phân biệt giới tính! (rời khỏi phòng) Cô gái: Chà, tôi vừa có trải nghiệm tồi tệ nhất với Grinch hai inch.tôi thậm chí không biết nếu nó đi vào. Có lẽ một người châu Á sẽ tốt hơn?

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of dr. 5

By Dr.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.