cảnh sát truyền hình có nghĩa là

Một loại cảnh sát nhiều hơn đầy rác rưởi hơn một cảnh sát thông thường.

Thí dụCảnh sát truyền hình tiếp tục nói về những gì anh ấy đã làm với anh chàng da đen không có vũ khí khiến anh ấy trở thành anh hùng đời thựcnó còn hơn cả TV.tv cảnh sát có nghĩa là

Một loại cảnh sát nhiều hơn đầy rác rưởi hơn một cảnh sát thông thường.

Thí dụCảnh sát truyền hình tiếp tục nói về những gì anh ấy đã làm với anh chàng da đen không có vũ khí khiến anh ấy trở thành anh hùng đời thựcnó còn hơn cả TV.
Cảnh sát truyền hình tiếp tục nói về những gì anh ấy đã làm với anh chàng da đen không có vũ khí đã biến anh ta thành một anh hùng ngoài đời thực, không chỉ là TV.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.