Về kinh tế, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới cũng như của Mỹ và Nhật Bản, từ năm 1973 nhiều nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định. , kéo dài cho đến đầu những năm 1990.

Từ năm 1973 đến năm 1992, tăng trưởng kinh tế của Pháp thực sự giảm xuống còn 2,4% đến 2,2%; Năm 1991, nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng -1,8%. Năm 1963, số người thất nghiệp ở Ý là 2,5 triệu người (hơn 10% lực lượng lao động) và ở Cộng hòa Liên bang Đức năm 1989 là 3 triệu người.

Nền kinh tế các nước Tây Âu gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sự phát triển thường xen kẽ với các cuộc khủng hoảng, suy thoái, lạm phát và thất nghiệp. Tây Âu luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của Mỹ, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới phát triển (NIC). Tiến trình “nhất thể hóa” Tây Âu trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu còn nhiều trở ngại.

Về chính trị – xã hội, bên cạnh sự phát triển, nền dân chủ tư sản ở Tây Âu tiếp tục bộc lộ những mặt tối của nó. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.

Ở Anh, người giàu chỉ chiếm chưa đến 1% dân số nhưng nắm giữ gần 50% vốn. Ở Cộng hòa Liên bang Đức, nhóm tư bản giàu có chỉ chiếm 1,7% dân số, nhưng sở hữu 70% tư liệu sản xuất.

Các tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra, trong đó tội phạm mafia rất điển hình ở Ý.

Về đối ngoại, tháng 11-1972, việc ký hiệp định những vấn đề cơ bản trong quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức đã làm cho tình hình Tây Âu lắng dịu. Tiếp theo là sự tham gia của các nước Tây Âu vào Hiệp định Henxinki về An ninh và Hợp tác Châu Âu (1975). Đặc biệt, do chiến tranh lạnh kết thúc, Bức tường Berlin bị phá bỏ (11/1989) và không lâu sau đó, nước Đức được thống nhất (3/10/1990).

Tóm tắt Mục III. Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991. Về kinh tế, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới,

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 – Xem ngay

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1,089

A. Lâm vào khủng hoảng, suy thoái, phát triển không ổn định.

Câu trả lời chính xác

B. Phát triển ổn định và tốc độ tăng trưởng cao.

C. Sự phát triển không đồng đều do sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa.

D. Vươn lên hàng thứ hai thế giới.

Đáp án A Năm 1973, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới cũng như của Mỹ và Nhật Bản, nhiều nước Tây Âu rơi vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định, kéo dài đến đầu năm. 90 của

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chính sách đối ngoại chủ yếu của Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973 là gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 3,365

Năm 1947, Mĩ đề ra và thực hiện “kế hoạch Marsan” nhằm mục đích chính trị gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 839

Quốc gia nào là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa hai cực Liên Xô và Mĩ ở Châu Âu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 541

Mỹ hỗ trợ các nước Tây Âu thông qua Kế hoạch Marshall (1947) nhằm mục đích nào sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 334

Bạn hiểu như thế nào về khái niệm Tây Âu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 327

Điểm nhất quán trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu giai đoạn 1945-1950 là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 256

Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) đã làm cho nền kinh tế Tây Âu trở nên

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 252

Từ năm 1945 đến năm 1950, các nước tư bản Tây Âu đã đạt được sự phục hồi cơ bản về mọi mặt trên cơ sở nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 244

Từ năm 1973 đến năm 2000, nền kinh tế của các nước Tây Âu có đặc điểm gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 242

Chiến tranh lạnh kết thúc với sự sụp đổ của Trật tự hai cực Ianta vào những năm 90 của thế kỉ XX đã ảnh hưởng như thế nào đến các nước tư bản Tây Âu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 242

Nguyên nhân cơ bản của sự phát triển kinh tế Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 210

Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Tây Âu đã đạt được những thành tựu kinh tế quan trọng nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 201

Sự khác biệt trong chính sách đối ngoại của Tây Âu những năm 1950-1973 so với những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 177

Nét nổi bật nhất trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu những năm 1950-1973 là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 165

Với việc ký kết Hiệp định Henxiki năm 1975, nó đã có tác động như thế nào đến các nước Tây Âu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 160

Đáp án ANăm 1973, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới cũng như của Mỹ và Nhật Bản, nhiều nước Tây Âu rơi vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định, kéo dài đến đầu thập kỷ. 90

Từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế các nước tư bản Tây Âu

MỘT.

lâm vào khủng hoảng, suy thoái, phát triển không ổn định.

B.

phát triển ổn định và tốc độ tăng trưởng cao.

C.

phát triển không đồng đều do sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa.

D.

đứng thứ hai trên thế giới.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.