Trường hợp nào sau đây áp suất do người tác dụng lên mặt sàn là lớn nhất?

A. Người đứng bằng cả hai chân.

B. Người đứng co một chân.

C. Người đứng bằng cả hai chân nhưng cúi xuống.

D. Người đứng co một chân nhưng trên tay cầm một quả tạ.

Giá trị nào sau đây là áp lực lớn nhất lên sàn? Bài 7.1 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 8 – Bài 7: Áp suất

Trường hợp nào sau đây áp suất do người tác dụng lên mặt sàn là lớn nhất?

A. Người đứng bằng cả hai chân.

B. Người đứng co một chân,

C. Người đó đứng bằng cả hai chân nhưng cúi xuống.

Quảng cáo

D. Người đứng bằng cả hai chân nhưng cầm tạ.

Giá trị nào sau đây là áp suất nhỏ nhất lên sàn?

Chọn DỄ DÀNG

Trường hợp nào sau đây, áp suất tác dụng lên mặt sàn là nhỏ nhất? Vật nào sau đây có áp suất lớn nhất tác dụng lên sàn? một. Người đứng bằng cả hai chân b. Người một chân c. Người đứng co một chân nhưng cúi xuống

d. Người đứng co một chân và cầm tạ trong tay

Ngày 7 tháng 12 năm 2021 507

C. Người đó đứng bằng cả hai chân nhưng khuỵu xuống.

D. Người đứng bằng cả hai chân nhưng cầm tạ.

Câu trả lời chính xác

Chọn D. Vì lực ép của người xuống sàn lớn nhất khi lực ép càng mạnh nên người đứng bằng cả hai chân nhưng cầm quả tạ sẽ tạo ra lực ép lớn hơn các trường hợp còn lại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Lực do vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng này có độ lớn.

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 12 năm 2021 401

Một người tác dụng lên sàn một áp suất 1,7.104 N / m2. Diện tích hai bàn chân tiếp xúc với sàn là 0,03m2

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 12 năm 2021 234

Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế đẩu bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8 cm2. Tính áp lực mà chân tác dụng lên mặt đất.

Bản tóm tắt:

m1 = 60 kg; m2 = 4 kg;

S0 = 8 cm2 = 0,0008 m2

Áp suất: p =?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 12 năm 2021 222

Có hai loại xẻng được thể hiện trong Hình 7.1. Khi tác dụng một lực như nhau, xẻng nào chạm đất dễ dàng hơn? Tại sao?

Giá trị nào sau đây là áp suất nhỏ nhất lên sàn?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 12 năm 2021 167

Khi xe máy đang chuyển động thẳng trên đường nằm ngang thì áp suất do xe tác dụng lên mặt đất bằng.

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 12 năm 2021 146

Một vật có khối lượng 0,84 kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5 cm x 6 cm x 7 cm. Lần lượt đặt ba mặt của vật trên mặt sàn nằm ngang. Tính áp suất và áp suất mà vật tác dụng lên sàn trong từng trường hợp và nhận xét kết quả tính được.

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 12 năm 2021 139

Cách tăng, giảm áp suất nào sau đây là không đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 12 năm 2021 107

Phát biểu nào sau đây so sánh áp suất và áp suất là đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 12 năm 2021 103

Một áp suất 600 N tác dụng một áp suất 3000 N / m2 lên một khu vực có độ lớn

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 12 năm 2021 100

Theo phương nào thì lực ép và lực ép của viên gạch hình 7.2 là nhỏ nhất và lớn nhất?

Giá trị nào sau đây là áp suất nhỏ nhất lên sàn?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 12 năm 2021 93

Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và m2. Người thứ nhất đứng trên tấm ván có diện tích S1, người thứ hai đứng trên tấm ván có diện tích S2. Nếu m2 = 1,2 m1 và S1 = 1,2S2 thì khi so sánh áp suất hai người tác dụng lên mặt đất ta có

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 12 năm 2021 88

Người ta dùng dùi để đục một lỗ trên tấm tôn. Nếu diện tích chiếc đột là 0,4 mm2, áp lực búa tác dụng lên chiếc đột là 60N thì áp lực do chiếc đột tác dụng lên tấm tôn là

Bản tóm tắt:

Quả đấm có S = 0,4 mm2.

Áp suất F = 60N.

Áp suất p =?

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 12 năm 2021 63

Tại sao khi trời mưa, đường đất lầy lội người ta thường dùng tấm ván đặt dưới lòng đường để cho người hoặc ô tô đi?

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 12 năm 2021 63

Áp suất ở tâm Trái Đất có giá trị khoảng 4.1011 Pa Để có được áp suất này trên mặt đất thì phải đặt khối lượng gì trên một mặt nằm ngang có diện tích 1m2.

Bản tóm tắt:

Tâm Trái Đất có áp suất: p = 4.1011 Pa.

Diện tích S = 1m2

Khối lượng của vật: m =?

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 12 năm 2021 58

Tại sao kim chỉ và chân ghế không nhọn?

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 12 năm 2021 54

Luôn luôn ghi nhớ cảm tạbình chọn 5 * nếu câu trả lời là hữu ích xin vui lòng!

Giá trị nào sau đây là áp suất nhỏ nhất lên sàn?

XEM BÀI TẬP RÈN LUYỆN SỐ 8 – TẠI ĐÂY

Giá trị nào sau đây là áp suất nhỏ nhất lên sàn?

Đặt một câu hỏi

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.