Về cuốn sách này

Trang 2

Về cuốn sách này

Trung quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới và tập trung vào những ngành công nghiệp trụ cột nào

Chọn câu trả lời đúng

Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở Trung Quốc nhờ có lực lượng lao động dồi dào?

A. Chế tạo máy.

B. Hàng dệt may.

C. Sản xuất ô tô.

D. Hóa chất.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức về chính sách công nghiệp hóa nông thôn ở Trung Quốc.

Với chính sách công nghiệp hóa, Trung Quốc đã tận dụng được nguồn lao động dồi dào ở nông thôn để phát triển ngành dệt may.

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong phát triển kinh tế – xã hội là

A. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng nhanh.

B. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.

C. Trở thành nước có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới.

D. Không còn đói nghèo.

(Xem gợi ý)

Lưu ý cụm từ “thành tựu quan trọng nhất”.

Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Tăng khoảng 5 lần trong 20 năm, từ 276 USD (1985) lên 1269 USD (2004).

Ngành công nghiệp trụ cột của chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc là

A. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, chế tạo ô tô, xây dựng.

B. Chế tạo máy, chế biến gỗ, hóa dầu, chế tạo ô tô, xây dựng.

C. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, chế tạo máy bay, xây dựng.

D. Chế tạo máy, điện tử, dệt may, chế tạo ô tô, xây dựng.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức về quá trình công nghiệp hoá.

Từ đầu năm 1994. Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung chủ yếu vào 5 ngành: chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, chế tạo ô tô và xây dựng. Đây là những ngành có thể tăng nhanh năng suất và đáp ứng nhu cầu của con người khi mức sống được cải thiện.

Nền công nghiệp Trung Quốc đã có những chuyển biến nào sau đây?

A. Kinh tế thị trường để chỉ huy kinh tế.

B. Từ Sản xuất hàng hoá chất lượng cao sang hàng hoá kém chất lượng.

C. Chỉ huy nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế thị trường.

D. Từ sản xuất hàng hóa chất lượng thấp sang hàng hóa chất lượng cao.

(Xem gợi ý)

Kiến thức về đường lối phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Ngành công nghiệp của Trung Quốc đã trải qua quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường. Đây là xu hướng phát triển của nhiều nước đang phát triển.

Cây trồng nào chiếm vị trí quan trọng nhất trong trồng trọt ở Trung Quốc?

Thức ăn.

B. Củ cải đường.

C. Cây mía.

D. Chè.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức về cơ cấu ngành hàng nông sản của Trung Quốc.

Cây lương thực có vị trí quan trọng nhất trong trồng trọt ở Trung Quốc.

Một trong những thế mạnh cho sự phát triển công nghiệp của Trung Quốc là

A. Khí hậu ổn định.

B. Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.

C. Lao động trình độ cao.

D. Có vốn đầu tư lớn.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức đặc điểm công nghiệp ở Trung Quốc.

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1 tỷ người. Dân số đông của Trung Quốc là nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc.

Các doanh nghiệp, nhà máy ở Trung Quốc chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm do

A. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. Chủ trương chuyển từ kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường.

C. Quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thành lập các đặc khu kinh tế.

D. Chính sách phát triển kinh tế chỉ huy.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức về chính sách chuyển đổi nền kinh tế ở Trung Quốc.

Trong quá trình thực hiện chủ trương chuyển từ kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường, các nhà máy, xí nghiệp ở Trung Quốc đều tích cực sản xuất và tiêu dùng.

Các ngành công nghiệp nông thôn phát triển mạnh nhờ sức mạnh của

A. Lực lượng lao động dồi dào và nguồn nguyên liệu sẵn có.

B. Lực lượng lao động kỹ thuật và sự sẵn có của vật liệu.

C. Nguồn lao động dồi dào và công nghệ sản xuất cao.

D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn và công nghệ sản xuất cao.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức về chính sách công nghiệp hóa nông thôn ở Trung Quốc.

Trung Quốc sử dụng nguồn lao động dồi dào và nguồn nguyên liệu sẵn có ở nông thôn để phát triển các ngành công nghiệp như vật liệu xây dựng, gốm sứ, dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng.

Để thu hút đầu tư và công nghệ nước ngoài, Trung Quốc đã

A. tiến hành cải cách ruộng đất.

B. tiến hành tư nhân hoá, thực hiện cơ chế thị trường.

C. thành lập đặc khu kinh tế, khu chế xuất.

D. xây dựng nhiều thành phố và làng mạc.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức về chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc.

Trung Quốc đã thành lập các đặc khu kinh tế, khu chế xuất và mở cửa, cho phép các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, quản lý sản xuất công nghiệp tại các đặc khu, khu chế xuất này nhằm thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ hiện đại.

Đặc điểm nổi bật nhất của các doanh nghiệp, nhà máy trong quá trình chuyển đổi từ “kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường” ở Trung Quốc là gì?

A. Được tự do trao đổi mọi sản phẩm, hàng hoá với thị trường trong nước và quốc tế.

B. Tiếp nhận mọi nguồn vốn FDI của nước ngoài và phân bổ đều trong cả nước.

C. Nhà nước tích cực đầu tư, hiện đại hoá vũ khí trang bị.

D. Chủ động hơn trong việc lập kế hoạch và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

(Xem gợi ý)

Kiến thức về đường lối phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Do từ nền kinh tế chỉ huy chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp, nhà máy chủ động hơn trong việc hoạch định và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm khác với trước đây là khoán hoặc ép sản phẩm.

Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung ở

A. Phương Tây.

Quái thú.

C. Ven biển.

D. Gần Nhật Bản.

(Xem gợi ý)

Nêu kiến ​​thức về sự phân bố các trung tâm công nghiệp ở Trung Quốc.

Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở phía Đông.

Ngành công nghiệp nào sau đây của Trung Quốc đứng đầu thế giới?

A. Công nghiệp khai thác than.

B. Công nghiệp chế tạo máy bay.

C. Công nghiệp đóng tàu.

D. Công nghiệp hóa dầu.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức đặc điểm công nghiệp ở Trung Quốc.

Ngành công nghiệp khai thác than là ngành công nghiệp hàng đầu thế giới của Trung Quốc.

Nội dung nào sau đây không phải là chính sách hoặc biện pháp cải cách nông nghiệp của Trung Quốc?

A. Xây dựng mới đường giao thông.

B. Đưa công nghệ mới vào sản xuất.

C. Phổ biến các giống thuần chủng.

D. Giao quyền sử dụng đất cho nhân dân.

(Xem gợi ý)

Liên hệ các chính sách và biện pháp cải cách nông nghiệp của Trung Quốc.

Trung Quốc đã áp dụng nhiều chính sách và biện pháp cải cách trong nông nghiệp như: giao quyền sử dụng đất cho nông dân, xây dựng đường giao thông mới, đưa công nghệ mới vào sản xuất, hệ thống thủy lợi, phổ biến hạt giống. Mới,…

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

A. Bước tiến nhảy vọt.

B. Cách mạng văn hóa và các kế hoạch 5 năm.

C. Hiện đại hóa.

D. Các biện pháp cải cách nông nghiệp.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức đặc điểm công nghiệp ở Trung Quốc.

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của quá trình hiện đại hóa.

Sự phát triển của ngành công nghiệp nào sau đây đã góp phần vào việc chế tạo thành công tàu vũ trụ của Trung Quốc?

A. Điện, luyện kim, cơ khí.

B. Điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy tự động.

C. Điện tử, luyện kim, cơ khí chính xác.

D. Điện, chế tạo máy, cơ khí.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức đặc điểm công nghiệp ở Trung Quốc.

Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, chế tạo máy tự động đã góp phần tạo nên thành công trong việc chế tạo tàu vũ trụ của Trung Quốc.

Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Trung Quốc là

A. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu, Trùng Khánh.

B. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương.

C. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Nam Kinh, Phúc Châu.

D. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Lan Châu, Thành Đô.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức đặc điểm công nghiệp ở Trung Quốc.

Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu và Trùng Khánh.

Vùng trồng lúa mì của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở đồng bằng nào?

A. Hoa Trung, Hoa Nam.

B. Hoa Bắc và Hoa Trung.

C. Đông Bắc và Trung Trung Bộ.

D. Đông Bắc và Hoa Bắc.

(Xem gợi ý)

Liên hệ phân bố kiến ​​thức về sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc.

Các đồng bằng sông lớn là những vùng nông nghiệp trù phú của Trung Quốc. Đồng bằng Đông Bắc và Hoa Bắc trồng nhiều lúa mì, ngô, củ cải đường. Các sản phẩm nông nghiệp chính của Đồng bằng Trung và Nam Trung Quốc là gạo, mía, chè và bông.

Những ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở nông thôn Trung Quốc?

A. Công nghiệp cơ khí.

B. Công nghiệp dệt may.

C. Công nghiệp luyện kim màu.

D. Công nghiệp hóa dầu.

(Xem gợi ý)

Liên hệ kiến ​​thức về chính sách công nghiệp hóa nông thôn ở Trung Quốc.

Các vùng nông thôn ở Trung Quốc có ngành dệt may phát triển mạnh.

Thế mạnh tự nhiên nào sau đây là quan trọng nhất để phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi ở miền Tây Trung Quốc?

A. Đồng bằng lớn.

B. Rừng và đồng cỏ.

C. Khí hậu gió mùa.

D. Biển rộng.

(Xem gợi ý)

Lưu ý cụm từ “sức mạnh tự nhiên quan trọng nhất đối với miền tây Trung Quốc”.

Trong phát triển chăn nuôi, yếu tố hàng đầu là nền tảng thức ăn chăn nuôi. Ở miền Tây Trung Quốc, việc phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi là do: Rừng và đồng cỏ.

Các đồng bằng chính ở Trung Quốc theo thứ tự từ nam lên bắc là

A. Đông Bắc, Hoa Bắc, Trung Trung Bộ, Hoa Nam.

B. Đông Bắc, Hoa Nam, Trung Trung Bộ, Hoa Bắc.

C. Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Bắc, Đông Bắc.

D. Trung Trung Quốc, Hoa Nam, Hoa Bắc, Đông Bắc.

(Xem gợi ý)

Liên hệ phân bố kiến ​​thức về sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc.

Các đồng bằng chính ở Trung Quốc, theo thứ tự từ Nam lên Bắc, lần lượt là các đồng bằng Nam Trung Quốc, Trung Trung Quốc, Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc.

Điểm của bạn. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được

Câu hỏi này thuộc dạng chọn đáp án đúng, sau khi đọc câu hỏi, các bạn bấm vào một trong các đáp án mà chương trình đưa ra bên dưới, sau đó bấm nút gửi để kiểm tra đáp án và sẵn sàng bước tiếp. câu hỏi tiếp theo

Câu trả lời đúng trong khoảng thời gian được chỉ định, bạn sẽ nhận được + ghi bàn như sau: Về 5 phút đầu tiên + 5 điểm Về 5 phút -> 10 phút + 4 điểm Về 10 phút -> 15 phút + 3 điểm Về 15 phút -> 20 phút + 2 điểm Hơn 20 phút + 1 điểm

Tổng thời gian làm mỗi câu (không giới hạn)

Nhấp vào đây nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc muốn gửi đề xuất

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.