1. Khởi động Windows Explorer.C1. đi vào Khởi động -> Phụ kiện -> Windows Explorer.C2. Nhấp chuột phải vào. cái nút Bắt đầu -> Khám phá mở Windows Explorer.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

C3. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Máy tính của tôi tiếp đó hãy chọn nhà thám hiểm.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

C4. Nhấn tổ hợp phím CỬA SỔ (

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

) + E trên bàn phím máy tính.

Cửa sổ chương trình Windows Explorer hiện ra

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

– Khung bên trái chứa tên các ổ đĩa và thư mục:

 • Hệ điều hành Windows XP gán các chữ cái A, B cho ổ đĩa mềm, chữ cái C, D, v.v. cho các loại ổ đĩa khác nhau Hợp lý khác. Ví dụ: (A :), (B :), (C:), (D :),
 • Mỗi ổ đĩa trên máy tính của bạn đều có một thư mục (Thư mục) được gọi là thư mục gốc chứa các tệp trên ổ đĩa. Để quản lý file dễ dàng hơn, bạn có thể tạo thêm các thư mục con, lồng vào nhau, chứa các file theo từng chủ đề tùy ý.

– Khung bên phải hiển thị nội dung của mục đã chọn ở khung bên trái:

 • Bấm để chọn ổ đĩa trong ngăn bên trái để hiển thị nội dung của thư mục gốc trong ngăn bên phải.
 • Bấm vào tên thư mục trong ngăn bên trái để hiển thị nội dung của thư mục đó trong ngăn bên phải.

– Thay đổi cách hiển thị ở khung bên phải: Người dùng chọn Lượt xem và chọn một trong 5 tùy chọn hiển thị:

 • Hình thu nhỏ: Thường được sử dụng để xem trước tập tin Nhân vật.
 • Gạch: Hiển thị tệp và thư mục con dưới dạng biểu tượng lớn.
 • Biểu tượng: Hiển thị tệp và thư mục con dưới dạng biểu tượng nhỏ.
 • Danh sách: Hiển thị tệp và thư mục con trong chế độ xem danh sách.
 • Thông tin chi tiết: Liệt kê các chi tiết như tên (Tên), loại hình (Loại hình), kích thước lưu trữ (Kích thước), ngày và giờ tạo hoặc sửa đổi (Đã sửa đổi).
  Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

– Hiện, ẩn cây thư mục ở khung bên trái: Người dùng nhấn phím trái chuột để chọn hoặc bỏ chọn. cái nút Thư mục trên thanh công cụ tiêu chuẩn. – Sắp xếp dữ liệu ở khung bên phải: Người dùng nhập Xem \ Sắp xếp các biểu tượng theo và chọn thứ tự sắp xếp. Bằng tên: Têntheo kích cỡ: Kích thướcBăng cach mở rộng: Loại hìnhtheo ngày tạo và chỉnh sửa: Đã sửa đổi

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

2.1. Tạo thư mục và tệp. – Tạo thư mục:

C1. Nhấp chuột phải vào nơi bạn muốn tạo thư mục, sau đó chọn Mới -> Thư mục.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

C2. đi vào Tệp -> Mới -> Thư mục hoặc chọn Tạo một thư mục mới khung bên trái. Một thư mục mới xuất hiện với tên mặc định Thư mục mớinhập tên thư mục mới (nếu muốn) và nhấn. Chìa khóa đi vào.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

– Tạo tệp:

√ Lưu ý: Tên thư mục và tệp tin cần dễ nhớ, có thể theo danh mục, thời gian, không nên đánh dấu có dấu để thuận tiện cho việc quản lý thư mục và tệp tin.

2.2. Tạo biểu tượng lối tắt (shortcut).Đường tắt Là một tập tin liên kết đến một đối tượng trên máy tính hoặc trên mạng. Đối tượng đó có thể là tệp, thư mục, ổ đĩa, máy in, v.v.Đường tắt là cách nhanh nhất để bắt đầu một chương trình được sử dụng thường xuyên hoặc để mở các tệp và thư mục mà không cần phải đến nơi chúng được lưu trữ. – Tạo đường tắt cho thư mục:

 • C1. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn tạo đường tắt tiếp đó hãy chọn Tạo đường tắt nếu bạn muốn tạo đường tắt ngay trong thư mục đang mở.
  Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:
  Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

 • C2. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn tạo đường tắt tiếp đó hãy chọn Gửi tới \ Desktop (tạo lối tắt) nếu bạn muốn tạo đường tắt lai lịch Máy tính để bàn.

– Tạo ra đường tắt cho tệp:2.3. Chọn thư mục hoặc tệp.Nếu muốn chọn thư mục hoặc tệp tin, người dùng nhấp chuột trái vào thư mục hoặc tệp tin cần chọn. Nếu bạn muốn chọn nhiều thư mục và tệp, hãy nhấn và giữ. Chìa khóa Điều khiển trong khi nhấp chuột trái để chọn các thư mục và tệp. Và nếu bạn muốn chọn nhiều thư mục và tệp bên cạnh nhau, người dùng giữ. Chìa khóa Sự thay đổi trong khi chọn thư mục, tệp.2.4 .. Mở thư mục, tệp.– Thư mục:

 • C1. Bấm đúp vào thư mục bạn muốn mở.
 • C2. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn mở Mở.
 • C3. Nhấp chuột trái vào thư mục bạn muốn mở và sau đó nhấn. Chìa khóa Đi vào.

– Tập tin

 • C1. Bấm đúp vào tệp bạn muốn mở.
 • C2. Nhấp chuột phải vào tệp bạn muốn mở rồi chọn Mở nếu định dạng tệp đã được đăng ký với hệ điều hành, hoặc chọn Mở với để mở theo lựa chọn chương trình.
 • C3. Nhấp chuột trái vào tệp bạn muốn mở và sau đó nhấn. Chìa khóa Đi vào.

2.5. Đổi tên thư mục và tệp.– Thư mục:

 • C1. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn đổi tên rồi chọn Đổi tênngười dùng nhập tên mới vào thư mục rồi nhấn. Chìa khóa đi vào.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

 • C2. Nhấp chuột trái vào thư mục bạn muốn đổi tên rồi nhấn F2 Trên bàn phím, người dùng nhập tên mới vào thư mục và sau đó nhấn. Chìa khóa đi vào.

– File: Tương tự như cách đổi tên thư mục.2.6. Di chuyển các thư mục và tệp. – Nhấp chuột trái vào thư mục hoặc tệp bạn muốn di chuyển.

đi vào Chỉnh sửa \ Di chuyển đến thư mục…hoặc chọn Di chuyển tệp này hoặc Di chuyển thư mục này khung bên trái.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

– Các cửa sổ Di chuyển các mục xuất hiện -> Bấm chuột trái vào thư mục muốn di chuyển thư mục / tệp tin đến và chọn lệnh Move2.7. Sao chép thư mục, tập tin.

 • C1. Nhấp chuột phải vào thư mục, tệp cần sao chép rồi chọn Sao chépdi chuyển đến nơi bạn muốn đặt thư mục và tệp đã sao chép, nhấp chuột phải và chọn Dán.
 • C2. Nhấn chuột trái vào thư mục, tệp tin cần sao chép, người dùng nhấn tổ hợp phím Ctrl + trên bàn phím, di chuyển đến nơi cần sao chép thư mục và tệp tin, nhấn tổ hợp phím Ctrl + VẼ để tiến hành sao chép.
 • C3. đi vào Chỉnh sửa \ Sao chép vào Thư mục… Hoặc chọn Sao chép tệp này hoặc Sao chép thư mục này.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

Hộp thoại Sao chép các mục xuất hiện -> chọn nơi đặt thư mục / tệp đã sao chép -> chọn Sao chép.2.8. Chia sẻ thư mục.B1. Nhấp chuột trái vào Máy tính của tôi.B2. đi vào Công cụ \ Tùy chọn thư mục…

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

B3. Trong hộp thoại Tùy chọn thư mục-> chọn thẻ Lượt xem-> chọn Sử dụng chia sẻ tệp đơn giản (Được khuyến nghị) ->ĐƯỢC RỒI.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

B 4. Di chuyển đến thư mục bạn muốn chia sẻ -> Nhấp chuột phải vào thư mục đó -> chọn Chia sẻ và Bảo mật…

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

– Nếu sử dụng tính năng chia sẻ lần đầu tiên trên máy tính, một hộp thoại mới xuất hiện, người dùng bấm vào dòng Nếu bạn hiểu các rủi ro bảo mật nhưng muốn chia sẻ tệp mà không cần chạy trình hướng dẫn, hãy nhấp vào đây. Nếu tính năng chia sẻ đã được sử dụng, người dùng có thể bỏ qua bước này.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

– Các cửa sổ Bật chia sẻ tệp xuất hiện, chọn Chỉ cần bật chia sẻ tệp \ OK.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

– Trong hộp thoại mới xuất hiện, nhấp chuột trái để chọn Chia sẻ thư mục này trên mạngsau đó nhấn ĐƯỢC RỒI để hoàn tất việc chia sẻ thư mục trên mạng nội bộ.

√ Lưu ý:

 • Người dùng không thể chia sẻ thư mục qua mạng nếu đăng nhập bằng tài khoản Khách mời (là tài khoản dùng chung do hệ điều hành tạo ra để cho phép bất kỳ người dùng nào có thể truy cập và sử dụng máy tính).
 • Người dùng không thể chia sẻ thư mục Máy tính để bàn, Yêu thíchTai liệu của tôi (nằm trong thư mục C: \ Documents and Settings \ {Account Name}).
 • Khi chia sẻ dữ liệu trong mạng nội bộ, dữ liệu được chia sẻ có thể bị thay đổi (sửa, xóa, …) bởi người dùng khác nếu người dùng chọn Cho phép người dùng mạng thay đổi tệp của tôi.

– Truy cập thư mục chia sẻ: Để truy cập thư mục chia sẻ trong mạng, người dùng nhấp đúp vào biểu tượng Địa điểm mạng của tôixuất hiện một cửa sổ hiển thị các liên kết đến máy tính, máy in, tập tin, thư mục và các tài nguyên được chia sẻ khác trên mạng. Người dùng có thể gửi và nhận dữ liệu từ các máy khác trên mạng.2.9. Xóa các thư mục và tệp.B1. Nhấp chuột trái vào thư mục hoặc tệp bạn muốn xóa.

 • C1. đi vào Tệp -> Xóa hoặc chọn mục Xóa tệp này đẹp Xóa thư mục này.
 • C2. Nhấp chuột phải vào thư mục / tệp bạn muốn xóa -> Xóa.

B2. Cửa sổ xác nhận xóa xuất hiện, -> Đúng để thực hiện hoặc lựa chọn Không nếu bạn không muốn xóa.

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

Ghi chú: Để xóa hoàn toàn các thư mục và tệp không muốn được lưu trữ trong thùng rác, người dùng giữ. Chìa khóa Sự thay đổi trong khi xóa. Có thể khôi phục ngay sau khi xóa thư mục hoặc tệp bằng cách nhấp chuột phải vào vùng trống trên khung bên phải và chọn mục. Hoàn tác xóa (Ctrl + Z).2.10. Khôi phục thư mục và tệp– Khi xóa các thư mục và tập tin trong ổ cứng, hệ điều hành sẽ chuyển các tập tin và thư mục đã xóa sang Thùng rác. Người dùng có thể mở thư mục này để khôi phục hoặc xóa nó khỏi đĩa cứng. Để khôi phục tệp hoặc thư mục đã xóa, hãy nhấp chuột trái vào thư mục hoặc tệp bạn muốn khôi phục, sau đó chọn Khôi phục mục này trên mặt hàng Nhiệm vụ thùng rác hoặc nhấp chuột phải vào thư mục, tập tin cần khôi phục rồi chọn Khôi phục. Các thư mục và tệp được khôi phục sẽ trở lại vị trí ban đầu trước khi xóa.2.11. Các hoạt động khác.2.11.1. Xem thông tin thư mục và tệp.Để xem thông tin (thuộc tính) của một thư mục hoặc tệp, người dùng nhấp chuột phải vào thư mục hoặc tệp để xem thông tin, sau đó chọn Đặc tính.2.11.2. Tìm kiếm (Search) thư mục, tệp tin. – Dữ liệu trên ổ cứng ngày một tăng lên, để nhanh chóng tìm được dữ liệu cần tìm, HĐH Windows XP hỗ trợ công cụ tìm kiếm giúp người dùng thực hiện điều đó.

– Để tìm kiếm thư mục và tệp, thực hiện như sau:

 • B1. Nhấp chuột trái vào nút Tìm kiếm trên thanh công cụ.
 • B2. Sau khi chọn hộp thoại xuất hiện:

Trong windows explorer, xóa các tệp thư mục thực hiện như sau:

 • B3. Nhấp chuột trái để chọn mục Tất cả các tệp và thư mục để tìm tất cả chúng.
 • Nếu bạn muốn tìm kiếm theo thư mục hoặc tên tệp, hãy nhập tên đầy đủ hoặc một phần của thư mục hoặc tệp vào hộp. Tất cả hoặc một phần của tên tệp.
 • Nếu bạn muốn tìm kiếm nội dung của một thư mục hoặc tệp, hãy nhập một từ hoặc một cụm từ đại diện để tìm kiếm vào hộp Một từ hoặc cụm từ trong tệp.
 • Bạn có thể chỉ ra nơi cần tìm bằng cách nhấp chuột trái vào mũi tên xuống trong hộp Nhìn vàosau đó chọn ổ đĩa hoặc thư mục.
 • Nhấp chuột trái vào nút Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trong khung bên phải. Nếu tìm thấy nhiều thư mục hoặc tệp, có thể sử dụng các tiêu chí bổ sung để lọc ra các tệp được yêu cầu.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.