Câu 406250: Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65,4. Số trừ lớn hơn hiệu là 4,3. Tìm số bị trừ, số trừ của phép trừ đó?  (1 điểm) 

Nội dung chính

 • 1. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2014. Số trừ …
 • 2. Trong một phép trừ biết tổng số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 7652 …
 • 3. trong một phép trừ, tổng của số trừ và hiệu bằng 60.số bị trừ của …
 • 4. Một phép trừ có tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu là 2014.Số trừ …
 • 5. Trong một phép trừ , biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4 …
 • 6. Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 …
 • 7. trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4. số …
 • 8. Tìm số bị trừ một phép trừ biết tổng số bị trừ số trừ và hiệu bằng …
 • 9. Môn Toán Lớp 4 trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ , số trừ …
 • 10. Tìm số biết tổng số bị trừ và số trừ là 107
 • 11. trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 7652, …
 • 12. tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 284. Số trừ kém hiệu 26. Vậy …
 • 13. tổng của số bị trừ ,số trừ và hiệu là 8470. tìm số trừ và hiệu trong …
 • 14. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu – Toán học 2 – Nguyễn Đức Trường – Thư …
 • 15. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó … – VnDoc
 • 16. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu – Loigiaihay.com
 • 17. Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 150. Số trừ kém số bị trừ 15.
 • 18. Giáo án Toán lớp 2 – SỐ BỊ TRỪ – SỐ TRỪ – TaiLieu.VN
 • 19. Giải Toán lớp 2 trang 9 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
 • 20. Giải bài tập trang 9 SGK toán 2 Bài 1, 2, 3 – Số bị trừ, Số trừ, Hiệu
 • Video liên quan

A. 33,7 và 19,5

B. 32,7 và 18,5

C. 32,4 và 18,2

D. 32,7 và 18,9

Đọc kĩ đề bài, phân tích để tìm số bị trừ, tìm được số bị trừ ta tìm số trừ.

Gọi \(A\) số bị trừ, \(B\) là số trừ, \(C\) là hiệu.

Ta có: \(A – B = C\) \( \Rightarrow A = B + C\)

Lại có: \(A + B + C = 65,4\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow A + A = 65,4\\ \Rightarrow 2 \times A = 65,4\\ \Rightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,A = 65,4:2\end{array}\)

Từ đó tính được \(A\) rồi tìm \(B\).

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 2014 hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

Danh mục bài viết

1. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2014. Số trừ …

 • Tác giả: olm.vn

 • Ngày đăng: 18/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 57712 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2014. Số trừ hơn hiệu là 125. Tìm số bị trừ và số trừ .

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2014. … Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2014. Số trừ hơn hiệu là 125. Tìm số bị trừ và số trừ . O L M. V N. Học trực tuyến. Học bài; Hỏi đáp; Bài viết Cuộc thi Tin tức. Trợ giúp ……

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

2. Trong một phép trừ biết tổng số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 7652 …

 • Tác giả: olm.vn

 • Ngày đăng: 8/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 1318 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Trong một phép trừ biết tổng số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 7652 và hiệu lớn số trừ 798. Tìm số bị trừ, số trừ, hiệu số.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gọi a là số bị trừ; b là số trừ và c là hiệu. Ta có: a – b = c hay a = b + c Trong phép trừ đã cho ta có: a + b + c = 7652 Hay: a + a = 7652 Do đó : a = b + c = 7652 : 2 = 3826 Vậy số bị trừ là 3826 . Tổng của “hiệu” và ” số trừ” là 3826 mà “hiệu” hơn số trừ là 798 nên ta có:…

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

3. trong một phép trừ, tổng của số trừ và hiệu bằng 60.số bị trừ của …

 • Tác giả: olm.vn

 • Ngày đăng: 14/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 20944 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: trong một phép trừ, tổng của số trừ và hiệu bằng 60.số bị trừ của phép trừ đó là giúp mình nha mình cảm ơn

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1. Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100; Tổng của số bị trừ và số trừ là 50. Tìm số bị trừ ? Bài 2. Tìm hiệu, tích và thương của hai ……

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

4. Một phép trừ có tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu là 2014.Số trừ …

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 3/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 23669 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Một phép trừ có tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu là 2014.Số trừ hơn hiệu là 125.Tìm số bị trừ và số trừ.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một phép trừ có tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu là 2014.Số trừ hơn hiệu là 125.Tìm số bị trừ và số trừ. HOC24. Lớp học….

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

5. Trong một phép trừ , biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4 …

 • Tác giả: olm.vn

 • Ngày đăng: 10/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 76273 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Trong một phép trừ , biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4 . Số trừ lớn hơn hiệu là 4,3 . Tìm số bị trừ , số…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì số bị trừ = số trừ + hiệu nên 7652 chính là 2 lần số bị trừ. Vậy số bị trừ là: 7652 : 2 = 3826. Tổng của “hiệu” và ” số trừ” là 3826 mà “hiệu” hơn số trừ là 798 nên ta có: “Số trừ” là : (3842 – 798) : 2= 1514. “Hiệu” là: 1514 + 798 = 2312….

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

6. Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 3/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 8452 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65,4. Số trừ lớn hơn hiệu là 4,3. Tìm số bị trừ, số trừ của phép trừ đó?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do số bị trừ bằng tổng số trừ và hiệu nên số bị trừ là: 65,4 : 2 = 32,7. Số trừ là: (32,7 + 4,3) : 2 = 18,5. Đáp số: 32,7 và 18,5. Bình luận hoặc Báo cáo. về câu hỏi! CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Có 3 bao đường, bao thứ nhất nặng 42,6kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ ……

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

7. trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4. số …

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 22/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 30459 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4. số trừ lớn hơn hiệu là 4,3. Tìm SBT, ST, hiệucuar phé…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4. số trừ lớn hơn hiệu là 4,3. Tìm SBT, ST, hiệucuar phé……

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

8. Tìm số bị trừ một phép trừ biết tổng số bị trừ số trừ và hiệu bằng …

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 18/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 28978 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số bị trừ + Số trừ + Hiệu = 684 => Tổng + Hiệu = 684 => (Tổng + Hiệu) : 2 = 684 : 2 => (Tổng + Hiệu) : 2 = 342 => Số bị trừ = 342. Vậy số bị trừ là 342….

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

9. Môn Toán Lớp 4 trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ , số trừ …

 • Tác giả: toplist24h.com

 • Ngày đăng: 13/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 56336 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Môn Toán Lớp 4 trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu bằng 692 và hiệu lớn hơn số trừ là 60. Tìm số bị trừ, số trừ , hiệu Giúp em bài này

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Môn Toán Lớp 4 trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu bằng 692 và hiệu lớn hơn số trừ là 60. … số trừ và hiệu bằng 692 và hiệu lớn hơn số trừ là 60. Tìm số bị trừ, số trừ , hiệu Giúp em bài này. Register Now. Username * E-Mail * Password ……

 • Xem Ngay

10. Tìm số biết tổng số bị trừ và số trừ là 107

 • Tác giả: cunghoctot.vn

 • Ngày đăng: 22/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 25341 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tìm số biết tổng số bị trừ và số trừ là 107. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ta có : Số bị trừ = Hiệu + Số trừ ⇒ ( Số bị trừ + Số trừ ) + ( Số bị trừ + Hiệu ) = 3 x Số bị trừ = 107 + 115 = 222 ⇒ Số bị trừ = 222 : 3 = 74…

 • Xem Ngay

11. trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 7652, …

 • Tác giả: olm.vn

 • Ngày đăng: 17/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 85979 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 7652, hiệu lớn hơn số trừ là 798. tính số bị trừ số trừ hiệu

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gọi a là số bị trừ; b là số trừ và c là hiệu. Ta có: a – b = c hay a = b + c Trong phép trừ đã cho ta có: a + b + c = 7652 Hay: a + a = 7652 Do đó : a = b + c = 7652 : 2 = 3826 Vậy số bị trừ là 3826 . Tổng của “hiệu” và ” số trừ” là 3826 mà “hiệu” hơn số trừ là 798 nên ta có:…

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

12. tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 284. Số trừ kém hiệu 26. Vậy …

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 27/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 7439 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 284. Số trừ kém hiệu 26. Vậy số trừ là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 284. Số trừ kém hiệu 26. Vậy số trừ là. HOC24. Lớp học. Lớp học….

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

13. tổng của số bị trừ ,số trừ và hiệu là 8470. tìm số trừ và hiệu trong …

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 14/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 28143 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: tổng của số bị trừ ,số trừ và hiệu là 8470. tìm số trừ và hiệu trong phép trừ đó biết hiệu bằng 1/4 số trừ. 

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: tổng của số bị trừ ,số trừ và hiệu là 8470. tìm số trừ và hiệu trong phép trừ đó biết hiệu bằng 1/4 số trừ. … Tìm kiếm câu trả lời Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ……

 • Xem Ngay

14. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu – Toán học 2 – Nguyễn Đức Trường – Thư …

 • Tác giả: baigiang.violet.vn

 • Ngày đăng: 15/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 73132 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Số bị trừ – Số trừ – Hiệu – Toán học 2 – Nguyễn Đức Trường – Thư …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1.Tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ. 2.Các bảng trừ. 3.Bài tập vận dụng. 58 – 32 = SỐ TRỪ Ví dụ 1: 1. TÊN GỌI THÀNH PHẦN VÀ KẾT QUẢ PHÉP TRỪ : 26 HIỆU SỐ BỊ TRỪ *CHÚ Ý : 58 – 32 CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ HIỆU 60 – 24 = SỐ TRỪ Ví dụ 2:…

 • Xem Ngay

15. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó … – VnDoc

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 21/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 36134 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó … – VnDoc. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Cách giải Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số lớp 4. Cách 1: – Số lớn = (tổng + hiệu): 2 – Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn) Cách 2: – Số bé = (tổng – hiệu) : 2 – Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé) Bài toán mẫu…

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

16. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com

 • Ngày đăng: 26/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 30528 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Giải và soạn bài Số bị trừ – Số trừ – Hiệu – SGK Toán lớp 2

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu. Giải bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2. Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu). >> (Hot) Đã có SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!…

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

17. Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 150. Số trừ kém số bị trừ 15.

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 10/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 11718 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Tổng của số bị trừ,  số trừ và hiệu là 150.  Số trừ kém số bị trừ 15. Tìm số bị trừ,  số trừ 

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 150. Số trừ kém số bị trừ 15. Tìm số bị trừ, số trừ…

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

18. Giáo án Toán lớp 2 – SỐ BỊ TRỪ – SỐ TRỪ – TaiLieu.VN

 • Tác giả: tailieu.vn

 • Ngày đăng: 4/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 84169 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Giúp HS : Biết và gọi tên đúng các thành phần và kết quả trong phép trừ : Số bị trừ – Số trừ – Hiệu . Cũng cố khắc sâu về phép trừ không nhớ các số có 2 chữ số . Củng cố kiến thức giải bài toán có lời văn bằng một phép tính trừ .

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 – SỐ BỊ TRỪ – SỐ TRỪ. Tiết 7 SỐ BỊ TRỪ – SỐ TRỪ I. MỤC TIÊU : Giúp HS : Biết và gọi tên đúng các thành phần và kết quả trong phép trừ : Số bị trừ – Số trừ – Hiệu . Cũng cố khắc sâu về phép trừ không nhớ các số có 2 chữ ……

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

19. Giải Toán lớp 2 trang 9 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng: 1/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 23553 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Giải Toán lớp 2 trang 9 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu – Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết được biên soạn bám sát sách giáo khoa Toán lớp 2 giúp bạn học tốt môn Toán 2.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số bị trừ – số trừ – hiệu trang 15; Luyện tập chung trang 16; Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 17 … Số bị trừ là 79, số trừ là 25. b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12 … Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn ……

 • Xem Ngay

Trong 1 phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65 , 4

20. Giải bài tập trang 9 SGK toán 2 Bài 1, 2, 3 – Số bị trừ, Số trừ, Hiệu

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn

 • Ngày đăng: 26/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 20382 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Giai bai So bi tru So tru Hieu, Giải bài Số bị trừ- Số trừ- Hiệu, tìm số bị trừ biết tổng của số trừ và hiệu,bài tập tìm số bị trừ lớp 2,muốn tìm số bị trừ ta

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết GGiải bài tập trang 9 SGK toán 2 – Số bị trừ, Số trừ, Hiệu dưới đây các em học sinh sẽ hiểu rõ hơn thế nào là số bị trừ, số trừ và hiệu để các em vận dụng cho quá trình làm bài và củng cố kiến thức hiệu quả nhất. Trên đây là phần Giải bài tập ……

 • Xem Ngay

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.