Viết số đúng vào chỗ chấm:

a) 20m340dm2 = …….. dm3 b) 2345,6cm3 = …….. dm3

c) 2 giờ 30 phút = ……. giờ d) 1 ngày 12 giờ = …… .. giờ

Trang 2

Viết số đúng vào chỗ chấm:

a) 20m340dm2 = …….. dm3 b) 2345,6cm3 = …….. dm3

c) 2 giờ 30 phút = ……. giờ d) 1 ngày 12 giờ = …… .. giờ

hỏi trong Toán lớp 5

· 15:14 ngày 19 tháng 1 năm 2021

Tìm chu vi hình tròn có bán kính 3,25dm. Khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 lần thì bánh xe đi được quãng đường bao nhiêu mét?

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề

  • Hỏi từ APP VIETJACK

    Trả lời (20) Xem câu trả lời »

  • Đặt tính rồi tính 45,54: 18

    Trả lời (75) Xem câu trả lời »

LIVESTREAM 2K4 ôn thi THPTQG 2022

UNIT 9: NGỮ VĂN – DƯỢC TRUNG ƯƠNG Buổi 2 – Livestream TIẾNG ANH 2k5 Cô QUỲNH TRANG

Tiếng anh (mới)

Xem thêm …

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1 a, hình tròn có đường kính 15,6 cm. bán kính của đường tròn đó là

b, chu vi hình tròn bán kính 3,5 cm là

c, chu vi của một cái bàn tròn có đường kính 3/2 m là

Bài tập 2 tính chu vi hình tròn có đường kính 3,25 dm. Khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 lần thì bánh xe sẽ đi được quãng đường bao nhiêu m?

Bài tập 3, cho biết diện tích hình thang ABCD lớn hơn diện tích tam giác BCE bao nhiêu cm vuông?

Bài 4 một mảnh đất hình thang có đáy lớn 27,6 m, đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao là 8,5 m.

Người ta trồng lạc trên mảnh đất đó, cứ 1 mét vuông thì thu được 3 kg lạc. Hỏi cả mảnh đất đó thu được bao nhiêu tấn lạc?

Đường kính của bánh xe ô tô là 0,8m. Ô tô đó sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 lần; nhận được 200 vòng; 1000 vòng?

Nếu bánh xe quay một lần thì ô tô đi được một quãng đường đúng bằng chu vi vòng quay. Bánh xe lăn bao nhiêu lần thì ô tô đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần chu vi bánh xe.

Đường kính của bánh xe ô tô là 0,8m. Ô tô đó sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 lần; nhận được 200 vòng; 1000 vòng?

Nếu bánh xe quay một lần thì ô tô đi được một quãng đường đúng bằng chu vi vòng quay. Bánh xe lăn bao nhiêu lần thì ô tô đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần chu vi bánh xe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreetequa.Vivamus vulputate posuere nisl quisequat.

Tạo một tài khoản

Câu trả lời:

`20,41m ‘

Giải thích các bước:

`\ text {Chu vi của bánh xe là:} ‘

`3,25 xx 2 xx 3,14 = 20,41 (dm) ‘

`\ text {Nếu bạn bán một chiếc xe lăn trong 10 vòng, số dm sẽ là:} ‘

`20,41 xx 10 = 204,1 (dm) ‘

`\ text {Thay đổi 204.1dm = 20.41m`

`\ text {Trả lời: 20.41m} ‘


Khách mời


Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of buibao3

By buibao3

Leave a Reply

Your email address will not be published.