MỘT.m = 1.

B.m = 2.

C.m = 3.

D.m = 6.

Câu trả lời:LỜI ĐỀ NGHỊuhmấy giờcô ấytôiChỉ cóChúa ơin CPhương trình đã cho vô nghiệm khi m2−5m + 6 = 0m2−2m ≠ 0⇔m = 2m = 3m ≠ 0m ≠ 2⇔m = 3.

Vậy đáp án đúng là C.

 • Khi giải phương trình

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)
  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  chúng tôi tiến hành các bước sau:

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  : Bình phương cả hai vế của phương trình

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  chúng tôi nhận được:

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)
  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  Bươc

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  : Mở rộng và giảm bớt

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  chúng tôi nhận được:

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  đẹp

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  . Bươc

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  : Khi nào

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  Chúng ta có

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  . Khi nào

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  Chúng ta có

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  . Vậy tập nghiệm của phương trình là:

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  . Lời giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?

 • Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  với

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  để phương trình

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  có bốn gốc thực phân biệt?

 • Một nghiên cứu cho thấy một nhóm sinh viên được cho xem cùng một danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại để xem họ nhớ được bao nhiêu mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng ghi nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  (đơn vị %). Sau bao lâu để nhóm học sinh nhớ danh sách dưới 10%?

 • Một con lắc đơn giản dao động điều hòa với gia tốc do trọng trường là

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  . Nếu chiều dài dây treo con lắc là 25 cm thì tần số của dao động là bao nhiêu?

 • Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  cho máy bay

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  và đường thẳng

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  . Viết phương trình của đường thẳng

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  nằm trong máy bay

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  đồng thời cắt nhau và vuông góc với đường thẳng

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  .

 • Đồ thị của hàm

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  và đồ thị của hàm

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  Họ có bao nhiêu điểm chung?

 • Ở người, alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định da bạch tạng. Bệnh máu khó đông do alen lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định, alen B cho máu bình thường. Đối với phả hệ:

  Tìm giá trị thực của tham số m để pt (m-2)

  Biết rằng bố của người đàn ông ở thế hệ thứ ba không mang alen bệnh, không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III2-3 sinh con đầu lòng không mắc bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng không mang alen bệnh là

 • Khối lượng mol (g / mol) của este có mùi chuối chín là:

 • Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.