Câu 7: SGK trang 29:

Chọn các câu trả lời đúng.

Thả một êlectron không vận tốc đầu vào điện trường nào thì êlectron đó sẽ:

A. chuyển động dọc theo đường sức điện.

B. chuyển động từ điểm có thế năng cao đến điểm có thế năng thấp.

C. chuyển động từ điểm có thế năng thấp đến điểm có thế năng cao.

D. đứng yên.

Chọn đáp án C.

Giải thích: Vì êlectron mang điện tích qe nên chịu tác dụng của lực điện trường.

Trắc nghiệm Vật Lý 11 bài 5: Thế năng. Điện áp (P2)

Các từ khóa tìm kiếm của Google: trả lời câu hỏi 7 trang 29 SGK Vật Lý 11, giải bài tập 7 trang 29 SGK Vật Lý 11

Biểu hiện của điện trường là:

Biểu thức nào sau đây là Chính xác?

Cường độ điện trường là đại lượng

Chọn câu lệnh Chính xác? Đơn vị của cường độ điện trường là:

Vectơ cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường luôn là

Câu nào sau đây là không Chính xác?

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng?

Phát biểu nào sau đây về tính chất của đường sức điện là không Chính xác?

Trong những tuyên bố sau đây? Chính xác?

Câu nào sau đây là không Chính xác?

Chọn tùy chọn đúng nhất? Điện trường đều là điện trường có

Hình nào sau đây là hình? Chính xác khi vẽ đường sức điện trường của một điện tích dương?

Thả một prôtôn không vận tốc ban đầu vào bất kỳ điện trường nào. Proton đó sẽ

Một hạt bụi có khối lượng \ (m = {10 ^ {- 11}} \, \, g \) nằm giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và tích điện trái dấu. Khoảng cách giữa hai bản sao \ (d = 0,5 \, \, cm \). Chiếu tia cực tím vào hạt bụi, do mất một phần điện tích nên hạt bụi sẽ mất thăng bằng. Để thiết lập lại trạng thái cân bằng, người ta phải tăng hiệu điện thế giữa các tấm bằng một lượng \ (\ Delta U = 34 \, \, V \). Biết rằng hiệu điện thế giữa hai bản ban đầu bằng \ (306,3 \, \, V \). Lấy \ (g = 10 \, \, m / {s ^ 2} \). Điện năng bị mất là gì?

Một êlectron bay trong điện trường giữa hai bản song song, được tích điện và cách nhau \ (2 \, \, cm \), với vận tốc \ ({3.10 ^ 7} \, \, m / s \) theo phương song song. cho các bản sao. Khi êlectron di chuyển theo đường \ (5 \, \, cm \), nó bị lệch \ (2,5 \, \, mm \) theo hướng của đường sức trong điện trường? Coi điện trường giữa hai bản là điện trường đều. Bỏ qua tác dụng của lực hấp dẫn của electron. Hiệu điện thế giữa hai bản có giá trị nào sau đây gần nhất?

Câu trả lời là không

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tại điểm Một Trong điện trường đều một êlectron bị phóng ra theo phương vuông góc với đường sức điện trường. Dưới tác dụng của lực điện, êlectron này đi tới điểm B. Gọi UAB là điện áp của Một so với GỠ BỎ sau đó

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.859

Di chuyển một điện tích q> 0 từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện sẽ lớn hơn nếu

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.420

Thả một ion dương không vận tốc đầu vào điện trường (bỏ qua tác dụng của trọng trường) thì ion dương sẽ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.209

Chọn câu Sai lầm. Công của lực điện trường để di chuyển điện tích

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 565

Đặt điện tích thử q vào một điện trường đều có độ lớn E của hai bản kim loại tích điện trái dấu có độ lớn bằng nhau, đặt song song với nhau và cách nhau.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 414

Một điện tích điểm q chuyển động từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều, hiệu điện thế giữa hai điểm là UMN. Công do lực điện thực hiện khi điện tích q chuyển động từ M đến N là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 362

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 40V. Chọn câu chắc chắn đúng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 297

Bắn một electron với vận tốc v0 thành điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản. Các điện tử sẽ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 267

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 187

Thả một êlectron không vận tốc ban đầu vào bất kỳ điện trường nào (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn) và nó sẽ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 186

Q là điện tích điểm âm đặt tại điểm O. M và N là hai điểm trong điện trường đều Q với OM = 10 cm TRÊN = 20 cm. Chỉ ra bất đẳng thức đúng:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 133

Biết hiệu điện thế UMN = 3V. Sự bình đẳng chắc chắn là đúng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 120

Bắn một positron có vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản song song, cách đều hai bản. Positron sẽ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 85

Trang 2

ĐÁP ÁN C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tại điểm Một Trong điện trường đều một êlectron bị phóng ra theo phương vuông góc với đường sức điện trường. Dưới tác dụng của lực điện, êlectron này đi tới điểm B. Gọi UAB là điện áp của Một so với GỠ BỎ sau đó

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.859

Di chuyển một điện tích q> 0 từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện sẽ lớn hơn nếu

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.420

Thả một ion dương không vận tốc đầu vào điện trường (bỏ qua tác dụng của trọng trường) thì ion dương sẽ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.209

Chọn câu Sai lầm. Công của lực điện trường để di chuyển điện tích

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 565

Đặt điện tích thử q vào một điện trường đều có độ lớn E của hai bản kim loại tích điện trái dấu có độ lớn bằng nhau, đặt song song với nhau và cách nhau.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 414

Thả một proton không có vận tốc ban đầu trong điện trường (bỏ qua tác dụng của trọng trường) và nó sẽ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 409

Một điện tích điểm q chuyển động từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều, hiệu điện thế giữa hai điểm là UMN. Công do lực điện thực hiện khi điện tích q chuyển động từ M đến N là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 362

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 40V. Chọn câu chắc chắn đúng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 297

Bắn một êlectron với vận tốc v0 thành điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản. Các điện tử sẽ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 267

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 187

Q là điện tích điểm âm đặt tại điểm O. M và N là hai điểm trong điện trường đều Q với OM = 10 cm TRÊN = 20 cm. Chỉ ra bất đẳng thức đúng:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 133

Biết hiệu điện thế UMN = 3V. Sự bình đẳng chắc chắn là đúng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 120

Bắn một positron có vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản song song, cách đều hai bản. Positron sẽ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 85

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.