Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tại sao mọi người gọi đường dẫn c3 là một chu trình
Tại sao mọi người gọi đường dẫn c3 là một chu trình

Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta gọi con đường C3 là một chu trình?

Tại sao mọi người gọi đường dẫn c3 là một chu trình

Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp.

Bạn đang xem: Tại sao gọi đường dẫn c3 là chu trình

Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất ba cacbon (do đó có tên là chu trình C3).

+ Người ta gọi con đường C3 là chu trình vì trong con đường này, liên hợp CO2 đầu tiên, RiDP (phân tử hữu cơ có 5C) được tái sinh ở giai đoạn sau để con đường tiếp tục chu trình.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quá trình quang hợp ở thực vật?

I. Tất cả các sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tạo ra các hợp chất hữu cơ.

II. Chu trình Calvin chỉ có ở thực vật C3 và C4, không có ở thực vật CAM.

III. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành hóa năng.

IV. Sản phẩm trực tiếp của chu trình Calvin và thoát ra khỏi chu trình là AlPG (Anđehit photphoglixêric).

MỘT. 2

B. 3

C. Đầu tiên

D. 4

Đáp án A

Các câu đúng là: III, IV.

tôi đã sai Vì chỉ có ATP và NADPH được sử dụng trong pha tối nên O2 được giải phóng.

tôi đã sai vì chu trình Calvin có ở tất cả các loài thực vật.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quá trình quang hợp ở thực vật?

I. Tất cả các sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tạo ra các hợp chất hữu cơ.

II. Chu trình Calvin chỉ có ở thực vật C3 và C4, không có ở thực vật CAM.

III. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành hóa năng.

IV. Sản phẩm trực tiếp của chu trình Calvin và thoát ra khỏi chu trình là AlPG (Anđehit photphoglixêric).

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Đáp án A

Các câu đúng là: III, IV.

tôi đã sai Vì chỉ có ATP và NADPH được sử dụng trong pha tối nên O2 được giải phóng.

tôi đã sai vì chu trình Calvin có ở tất cả các loài thực vật.

Yếu tố nào sau đây là đặc điểm của thực vật C3, C4, CAM? Cho biết các yếu tố đó? I. Số giai đoạn của quang hợp II. Diễn biến pha sáng III. Số chu kỳ trong pha tối IV. Nơi diễn ra pha tối V. Thời gian pha tối

Đưa ra các nhận xét sau:

I. Pha tối chỉ diễn ra trong bóng tối.

II. Trong pha sáng, cần có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ các phân tử nước thông qua quá trình quang phân của nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM diễn ra giống nhau ở pha sáng của quá trình quang hợp.

Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là:

MỘT. Đầu tiên

B.

Xem thêm: Vì Sao Cộng Sản bị Cộng Sản ghét và Cờ Đỏ Sao Vàng? Tại sao Cộng sản Việt Nam thất bại nhưng không gục ngã

3

C. 2

D. 4

Trả lời: BỎ

Hướng dẫn: BỎ

(1) Sai. Pha tối diễn ra mà không có ánh sáng, không chỉ trong bóng tối.

(2); (3); (4) đúng.

→ Có 3 câu đúng

Đưa ra các nhận xét sau:

(1) Pha tối chỉ diễn ra trong bóng tối.

(2) Trong pha sáng để diễn ra cần có ánh sáng.

(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng khỏi các phân tử nước do quá trình quang phân của nước.

(4) Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM đều giống nhau ở pha sáng của quang hợp.

Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là:

MỘT. 4

B. 2

C. 3

D. Đầu tiên

ĐÁP ÁN C

Các câu lệnh (2), (3), (4) đúng

(1) sai vì pha tối ở đây là chu trình Calvin, nó xảy ra khi có và không có ánh sáng. Nó xảy ra liên tục mỗi khi có CO2 và ATP, NADPH. Hơn nữa, một số enzym của chu trình Calvin cần ánh sáng để hoạt động.

Đưa ra các nhận xét sau:

(1) Pha tối chỉ diễn ra trong bóng tối.

(2) Pha sáng diễn ra khi có ánh sáng.

(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng khỏi các phân tử nước do quá trình quang phân của nước.

(4) Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM đều giống nhau ở pha sáng của quang hợp.

Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là

MỘT. Đầu tiên

B. 4

C. 2

D. 3

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Câu lệnh 2, 3, 4 đúng

(1) sai vì pha tối diễn ra không có ánh sáng, không có trong bóng tối

Đưa ra các nhận xét sau:

I. Pha tối chỉ diễn ra trong bóng tối.

II. Trong pha sáng, cần có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ các phân tử nước thông qua quá trình quang phân của nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM diễn ra giống nhau ở pha sáng của quá trình quang hợp.

Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là:

MỘT. 2

B. Đầu tiên

C. 3

D. 4

ĐÁP ÁN C

Tôi – Sai. Bởi vì pha tối diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng, không chỉ trong bóng tối ..

II – Đúng. Pha sáng là pha chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

→ Pha sáng diễn ra cần ánh sáng

III – Đúng. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân của nước:

2H2O => 4 H + + 4 e- + O2

IV – Đúng. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau ở pha tối.

Pha sáng ở tất cả các nhóm thực vật đều giống nhau: là quá trình oxy hóa H2O bằng năng lượng ánh sáng → H + + e- → ATP, NADPH và giải phóng O2. Bao gồm những điều sau:

+ Phản ứng kích thích diệp lục bằng photon

Sự quang phân của nước sử dụng năng lượng hấp thụ từ các photon

+ Phản ứng quang hóa tạo ATP và NADPH

Đúng 0 bình luận (0)

Đưa ra những nhận xét sau

I. Pha tối chỉ diễn ra trong bóng tối.

II. Trong pha sáng, cần phải có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ các phân tử nước thông qua quá trình quang phân của nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM diễn ra giống nhau ở pha sáng của quá trình quang hợp.

Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là:

Một. Đầu tiên

B. 3

. 2

D. 4

Sinh học lớp 11 1 0

Gửi Hủy

Câu trả lời là không

(1) Sai. Pha tối diễn ra mà không có ánh sáng, không chỉ trong bóng tối.

(2); (3); (4) đúng.

→ Có 3 câu đúng

Đúng 0 bình luận (0)

Các khóa học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdtho

ttmn.mobi

Phân công:

Câu hỏi 6: Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có ba nguyên tử (do đó có tên là chu trình C3). Đây được gọi là vi tuần hoàn trong con đường này, liên hợp C02 đầu tiên, RiBP, được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục chu kỳ.

Câu hỏi Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta gọi con đường C3 là chu trình? Đáp án của thầy cô trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu bài một cách tốt nhất.

Câu hỏi 6: Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta gọi con đường C3 là chu trình?

Câu hỏi 6: Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có ba nguyên tử (do đó có tên là chu trình C3). Đây được gọi là vi tuần hoàn trong con đường này, liên hợp C02 đầu tiên, RiBP, được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục chu kỳ.

Các từ khóa tìm kiếm của Google: giải câu hỏi 6 bài 17 sinh học 10, pha tối, nơi diễn ra pha tối, chất cố định CO2 đầu tiên, chu trình C3

Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra trong chất đệm của lục lạp. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có 3C. Con đường C3 được gọi là một chu trình vì con đường C3 sử dụng ATP và NADPH từ pha sáng để chuyển CO2 trong khí quyển thành cacbohydrat. Liên hợp CO2 đầu tiên là một phân tử hữu cơ 5 cacbon ribulozo diphosphat (RiDP). Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình là hợp chất 3 cacbon, hợp chất này chuyển thành ALPG, một phần ALPG được sử dụng để tái tạo RiDP, phần còn lại được chuyển thành tinh bột và sacaroza.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.