MỘT.Nông dân có đất canh tác.

B.Nhà nước gắn bó với nông dân.

C.Nông dân sẵn sàng hỗ trợ Nhà nước.

D.Hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân.

Vậy đáp án đúng là D.

 • Một bộ phận nông dân Trung Quốc dưới thời nhà Tần đã giữ đất để cày cấy là gì?

 • Khi viết

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  trong hệ thập lục phân có số làn chữ số, khi nhận giá trị là:

 • Trong quá trình biến đổi

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  Pháo đài

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  Chỉ có bức xạ xảy ra

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  . Số lần bức xạ

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  tương ứng:

 • Đặt điện áp

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  (t tính bằng s) đến hai đầu tụ điện có điện dung

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  . Điện dung của tụ điện là bao nhiêu?

 • Độ biến thiên bán kính Bo là ro = 5,3.10-11m. Quỹ đạo đứng yên trong nguyên tử Hiđrô có bán kính rn = 47,7.10-11m là quỹ đạo:

 • Dấu hiệu

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là
  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  là hai nghiệm phức của phương trình

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  . Tính toán

  Tác dụng của chế độ quân phiệt trong triều đại nhà đường là

  .

 • Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được 3,92 lít khí NO2 (dktc) là sản phẩm khử duy nhất. Vậy M là gì?

 • Nhúng thanh Fe nặng m gam vào 300 ml dung dịch CuSO4 1M, sau một thời gian thu được dung dịch X chứa CuSO4 0,5M, khối lượng thanh Fe tăng 4% so với khối lượng ban đầu. Cho rằng thể tích dung dịch không đổi và lượng Cu sinh ra bám hết vào thanh sắt. Giá trị của m là bao nhiêu?

 • Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong t giây, thu được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của bạn là gì?

 • Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.