18/06/2021 3,179

A. Đức ký đầu hàng không điều kiện.

Câu trả lời chính xác

B. Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức.

C. Nhật đầu hàng vô điều kiện.

D. Các nước Đông Âu được giải phóng.

Phương pháp: SGK ngữ văn 11 trang 100. Lời giải: Ngày 9/5/1945, Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở Châu Âu. Chọn một

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3,390

Tại sao việc thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết năm 1921 lại bắt đầu từ nông nghiệp?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.809

Nét nổi bật nhất của phong trào yêu nước Việt Nam những năm 1919-1930 là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.562

Nội dung nào chưa phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.370

Yếu tố làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.267

Sau Chiến tranh Lạnh, chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga có những điểm tương đồng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.842

Điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam Quốc dân Đảng (1927 – 1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.810

Cơ sở để Mỹ triển khai “Chiến lược toàn cầu” với tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.208

Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ tự túc được lương thực là do cuộc cách mạng nào?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.173

Nhận định nào đúng nhất khi đánh giá về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc ở nước ta?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1,042

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 nêu cao khẩu hiệu

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.004

Nhân tố quyết định làm bùng nổ Cách mạng Tháng Mười ngay sau Cách mạng Tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 668

Phong trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến ​​ở Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất do

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 608

Câu thơ: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười” (Chế Lan Viên) nói về sự kiện nào trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 594

Công trình lý luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và thủ đoạn của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 544

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

* Hướng dẫn giải pháp

Ngày 9/5/1945, Đức ký văn bản đầu hàng vô điều kiện, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở Châu Âu.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 39

Sự kiện nào đánh dấu sự chấm dứt thù địch ở Châu Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?

MỘT.

Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức.

B.

Đức ký đầu hàng vô điều kiện.

C.

Các nước Đông Âu được giải phóng.

D.

Nhật đầu hàng vô điều kiện.

Sự kiện nào đánh dấu sự kết thúc của các hành động thù địch ở châu Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?

MỘT.

Đức ký đầu hàng vô điều kiện.

B.

Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức.

C.

Nhật đầu hàng vô điều kiện.

D.

Các nước Đông Âu được giải phóng.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.