Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ “Đa văn hóa” chưa? Ngay trên đất nước Việt Nam có tới 54 dân tộc anh em với nhiều nền văn hóa khác nhau. Hãy cùng Edu2Review tìm hiểu đa văn hóa là gì và ý nghĩa của nó nhé!

Sự đa dạng của văn hóa việt nam

(Nguồn: blogdulich)

Sự đa dạng văn hóa cũng củng cố sự thống nhất của mỗi nền văn hóa. Đa dạng văn hóa trong toàn cầu hóa văn hóa một mặt duy trì, củng cố và hiện đại hóa nền văn hóa dân tộc, phát huy bản sắc của văn hóa dân tộc, mặt khác tiếp thu tất cả những gì tiên tiến, hiện đại của các dân tộc khác để làm phong phú thêm nền văn hóa của mình.

Đa văn hóa là gì?

Đa dạng văn hóa thường đề cập đến sự chung sống của nhiều nền văn hóa, các loại hình văn hóa và các biểu hiện văn hóa khác nhau trong một khu vực cụ thể hoặc trên thế giới nói chung.

Ý nghĩa của đa dạng văn hóa là gì?

Đa dạng văn hóa là một đặc trưng của xã hội loài người, vì vậy nó là điều kiện cần cho sự phát triển, thậm chí là sự tồn tại của con người. Sự đa dạng văn hóa là cội nguồn của bản sắc, sự đổi mới và sáng tạo gắn kết mọi người trên thế giới. Đó là động lực thúc đẩy sự phát triển, không chỉ tăng trưởng kinh tế mà còn làm phong phú thêm đời sống trí tuệ, tình cảm, đạo đức và tinh thần.

Sự đa dạng của văn hóa việt nam

Đa dạng văn hóa là cội nguồn của bản sắc dân tộc (Nguồn: duhocphilippines)

Sự đa dạng văn hóa có ý nghĩa đối với các lĩnh vực sau:

1. Kinh tế

Sự đa dạng về văn hóa nguồn lực cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Công nghiệp văn hóa và du lịch: tạo việc làm và thu nhập thông qua các khu di sản, tham quan, bán hàng thủ công và các sản phẩm văn hóa khác.

Sinh kế truyền thống: bảo tồn kiến ​​thức địa phương, tạo việc làm; Nhiều phương pháp khác nhau từ sản xuất thủ công, nông nghiệp, quản lý tài nguyên, v.v.

2. Xã hội

Đa dạng văn hóa là một phương tiện hữu hiệu để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và chống lại thành kiến. Đây là điều cần thiết cho sự ổn định xã hội.

Tương tác xã hội: Văn hóa là nguồn hy vọng, cho phép mọi người có ý thức sâu sắc về một cộng đồng.

Sự đa dạng của văn hóa việt nam

Giao lưu văn hóa trong một lễ hội ở Tây Nguyên (Nguồn: Dangcongsan)

Vốn xã hội: Bảo vệ các hình thức văn hóa riêng biệt và quá trình hình thành các hình thức này sẽ góp phần nâng cao vốn xã hội của cộng đồng và nâng cao ý thức sở hữu và tin tưởng vào các thể chế công cộng.

3. An ninh quốc gia

Đa dạng văn hóa là một phương tiện thúc đẩy và đảm bảo an ninh chính trị và toàn vẹn lãnh thổ. Mỗi nhóm, tộc người đều có một thủ lĩnh tinh thần (già làng). Thông qua lãnh đạo tinh thần, sử dụng văn hóa, ngôn ngữ của từng nhóm, dân tộc, địa phương là phương thức hữu hiệu để đảm bảo an ninh chính trị.

Sự đa dạng của văn hóa việt nam

Già làng thổi kèn để tập hợp dân làng (Nguồn: dantricdn)

Do đặc điểm cư trú của nhiều dân tộc anh em ở biên giới, miền núi cao, nên sự đa dạng về sinh kế, văn hóa đã góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng, giữ gìn đất đai, lãnh thổ … cán bộ các dân tộc thiểu số dễ tiếp cận đồng bào của họ; cố kết cộng đồng, tăng cường đoàn kết dân tộc.

4. Môi trường

Đa dạng văn hóa giúp bảo vệ môi trường. Điều này xuất phát từ việc mỗi quốc gia có thế giới quan riêng. Khi những nét văn hóa này được bảo tồn sẽ góp phần bảo tồn rừng và cảnh quan thiên nhiên.

Ví dụ, người dân tộc cho rằng rừng thiêng nên không được phép người lạ và người dân trong thôn vào đầm phá. Điều này giúp bảo tồn rừng, cảnh quan thiên nhiên và môi trường.

Sự đa dạng của văn hóa việt nam

Sự đa dạng văn hóa cũng góp phần bảo vệ thiên nhiên (Nguồn: tnmt)

Mọi khu vực trên hành tinh đang trở nên đa dạng về văn hóa, và sức mạnh của sự đa dạng đang phát huy hết tác dụng trong ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Mỗi nền văn hóa đều chứa đựng những thế mạnh riêng và đóng góp vào sự phát triển của con người theo những cách khác nhau.

Đối thoại giữa các nền văn hóa không chỉ nâng cao hiểu biết mà còn tạo cơ hội cho các nền văn hóa hợp tác, giao lưu và tiếp biến văn hóa, mở ra cơ hội hiểu biết mới cho các nền văn hóa. hiểu hơn về văn hóa đất nước, con người tạo tiền đề cho sự phát triển xã hội.

* Hãy truy cập Edu2Review mỗi ngày để cập nhật những kiến ​​thức bổ ích

Quỳnh Quyên (Tổng hợp)

Edu2Review – Cộng đồng đánh giá giáo dục hàng đầu Việt Nam

Sự đa dạng của văn hóa việt nam
Sự đa dạng của văn hóa việt nam

Một buổi biểu diễn khiêu vũ. (Ảnh: Tuấn Đức / TTXVN)

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Công bố Văn hóa năm 2020 với chủ đề “Đa dạng văn hóa ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách”.

Diễn đàn là nơi để các nhà nghiên cứu trình bày, thảo luận các kết quả nghiên cứu về đa dạng văn hóa các dân tộc, vùng miền Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa cho biết, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa dạng về truyền thống và sắc thái văn hóa. cùng với nhau. Sự đa dạng văn hóa ở Việt Nam thể hiện ở sự đa dạng của các hình thức biểu hiện văn hóa như lối sống, phong tục, tín ngưỡng, nghệ thuật, ẩm thực, tri thức địa phương, … Sự phong phú của các tập quán và biểu hiện này là cơ sở quan trọng cho sự bền vững, giàu bản sắc và sự tồn tại nhân đạo của các tộc người.

Vì vậy, Hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề lý luận về đa dạng văn hóa; chính sách của Việt Nam và các nước trên thế giới về đa dạng văn hóa; các hình thức biểu hiện văn hóa của các dân tộc, tộc người Việt Nam trước đây và ngày nay; vấn đề bảo vệ và thúc đẩy đa dạng văn hóa trong bối cảnh đương đại, đặc biệt là các giải pháp chính sách và hành động thiết thực.

[Trải nghiệm văn hóa dân tộc độc đáo trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà]

Bàn về cách nhìn nhận về bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, TS Nguyễn Công Thạo, Viện Dân tộc học cho rằng, bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn liền với văn hóa truyền thống, thể hiện ở tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay ở Việt Nam. Người dân tộc sống theo lối truyền thống tăng lên như ở nhà truyền thống; biết múa các điệu múa truyền thống; biết hát các bài hát truyền thống; biết sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc, trên 15 tuổi có thể tự đọc, viết chữ…

Ngoài ra, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đồng nhất với ngôn ngữ, văn hóa và ý thức tự tôn, nhưng chỉ được thể hiện rõ nét trong bối cảnh không gian cụ thể.

Chia sẻ về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc thiểu số theo cách tiếp cận người làm trọng điểm, giảng viên Trần Quốc Hùng (Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc) nhấn mạnh trong tập quán văn hóa của các tộc người, tập quán văn hóa và sinh kế như du canh du cư, chữa bệnh, kéo vợ, thách cưới, đổi nghề, gánh nước sau khi cưới … tuy có thể là “lạ”, là “bất thường” đối với người ngoại tộc, nhưng chúng luôn có những giá trị và logic nhất định trong kinh tế, đời sống xã hội, văn hóa, tinh thần của các chủ thể, dân tộc.

Tương tự, nếu nhìn theo quan điểm của nhiều dân tộc thiểu số, đặc biệt là những dân tộc có tục “tảo mộ” người đã khuất, thì việc đào mộ sang cát có thể là một việc làm phức tạp. Phong tục là “bất thường,” là “kỳ lạ”, là “mất vệ sinh.” Tuy nhiên, nhìn từ hệ giá trị của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ thì đây là một phong tục tập quán có tầm quan trọng trong văn hóa. đời sống tinh thần của họ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng văn hóa của Việt Nam trong thời gian qua.

Lý Thanh Hương (TTXVN / Vietnam +)

Sự đa dạng văn hóa ở Việt Nam thể hiện ở các hình thức biểu hiện văn hóa như lối sống, phong tục tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật, ẩm thực, tri thức địa phương …

Sự đa dạng của văn hóa việt nam

Một buổi biểu diễn khiêu vũ. (Ảnh: Tuấn Đức / TTXVN)

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Công bố Văn hóa năm 2020 với chủ đề “Đa dạng văn hóa ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách”.

Diễn đàn là nơi để các nhà nghiên cứu trình bày, thảo luận các kết quả nghiên cứu về đa dạng văn hóa các dân tộc, vùng miền Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa cho biết, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa dạng về truyền thống và sắc thái văn hóa. cùng với nhau. Sự đa dạng văn hóa ở Việt Nam thể hiện ở sự đa dạng của các hình thức biểu hiện văn hóa như lối sống, phong tục, tín ngưỡng, nghệ thuật, ẩm thực, tri thức địa phương, … Sự phong phú của các tập quán và biểu hiện này là cơ sở quan trọng cho sự bền vững, giàu bản sắc và sự tồn tại nhân đạo của các tộc người.

Vì vậy, Hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề lý luận về đa dạng văn hóa; chính sách của Việt Nam và các nước trên thế giới về đa dạng văn hóa; các hình thức biểu hiện văn hóa của các dân tộc, tộc người Việt Nam trước đây và ngày nay; vấn đề bảo vệ và thúc đẩy đa dạng văn hóa trong bối cảnh đương đại, đặc biệt là các giải pháp chính sách và hành động thiết thực.

Bàn về cách nhìn nhận về bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, TS Nguyễn Công Thạo, Viện Dân tộc học cho rằng, bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn liền với văn hóa truyền thống, thể hiện ở tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay ở Việt Nam. Người dân tộc sống theo lối truyền thống tăng lên như ở nhà truyền thống; biết múa các điệu múa truyền thống; biết hát các bài hát truyền thống; biết sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc, trên 15 tuổi có thể tự đọc, viết chữ…

Ngoài ra, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đồng nhất với ngôn ngữ, văn hóa và ý thức tự tôn, nhưng chỉ được thể hiện rõ nét trong bối cảnh không gian cụ thể.

Chia sẻ về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc thiểu số theo cách tiếp cận người làm trọng điểm, giảng viên Trần Quốc Hùng (Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc) nhấn mạnh trong tập quán văn hóa của các tộc người, tập quán văn hóa và sinh kế như du canh du cư, chữa bệnh, kéo vợ, thách cưới, đổi nghề, gánh nước sau khi cưới … tuy có thể là “lạ”, là “bất thường” đối với người ngoại tộc, nhưng chúng luôn có những giá trị và logic nhất định trong kinh tế, đời sống xã hội, văn hóa, tinh thần của các chủ thể, dân tộc.

Tương tự, nếu nhìn theo quan điểm của nhiều dân tộc thiểu số, đặc biệt là những dân tộc có tục “tảo mộ” người đã khuất, thì việc đào mộ sang cát có thể là một việc làm phức tạp. Phong tục là “bất thường,” là “kỳ lạ”, là “mất vệ sinh.” Tuy nhiên, nhìn từ hệ giá trị của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ thì đây là một phong tục tập quán có tầm quan trọng trong văn hóa. đời sống tinh thần của họ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng văn hóa của Việt Nam trong thời gian qua.

Theo TTXVN

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.