Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết và sẽ tạo một mật khẩu mới qua email.

Bạn phải đăng nhập để thêm bài viết.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreetequa.Vivamus vulputate posuere nisl quisequat.

Tạo một tài khoản


Khách mời


Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreetequa.Vivamus vulputate posuere nisl quisequat.

Tạo một tài khoản

Con sông nào sau đây thuộc miền Trung nước ta?

Sông Lô

Sông gianh

Đáy sông

Sông tiền

Câu hỏi tương tự

Những dãy núi nào ở nước ta có hình vòng cung?

A. Sông Gâm, Thái Sơn, Hoàng Liên Sơn, Truong Son

B. Sông Gâm, Ngầm Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều

C . Trường Sơn Đông, Bắc Sơn, Đông Triều, Hoàng Liên Sơn

D. Hoàng Liên Sơn, Sông Gâm, Thái Sơn, Đông Triều

B. Sông Gianh.

Sông Gianh là một con sông thuộc tỉnh Quảng Bình.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.