scp-166s nghĩa là

Một succubus nhưng thật thiêng liêng Khi những người đàn ông nhìn thấy cô ấy, họ ngay lập tức cố gắng giao hợp với 166 Không căng thẳng 166,166 nghiêm túc vào Cơ đốc giáo và là một nữ tu trước khi bị kéo đến tổ chức, trong khi cô ấy ở lại, cô ấy yêu cầu các vật phẩm thánh trong đó chỉ có 1 bị từ chối, đó là một linh mục để cho cô ấy nhận vào tội lỗi của mình.

Ví dụ Intercom trong phòng SCP-166*Lớp D vào phòng *SCP-166: * Nhìn D-4323 * D-4323 trong tâm trí anh ấy: ôi chết tiệt pp của tôi sẽ trở nên khó khăn * Phần riêng tư của D-4323 đột nhiên bắt đầu mở rộng với tốc độ nhanh * SCP-166: * Không thể hiện sự đau khổ * D- 4323: * Lao tới SCP-166 * An ninh: * bắn P90 để ngăn chặn một sự kiện khủng khiếp * D-4323: * Fuccin chết * Nhà nghiên cứu nữ: Tốt.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.