trứng cút có nghĩa là

Khi một người đàn ông mở ra dây kéo của anh ấy và cho một trong những tinh hoàn của anh Tắt.

Ví dụ Anh ấy hỏi một gà con nóng bỏng và cô ấy nói không, vì vậy anh ấy cho cô ấy là một trứng cút.quail egg có nghĩa là

Một người đàn ông Tinh hoàn.

Ví dụ Anh ấy hỏi một gà con nóng bỏng và cô ấy nói không, vì vậy anh ấy cho cô ấy là một trứng cút.quail egg có nghĩa là

Một người đàn ông Tinh hoàn.

Ví dụ Anh ấy hỏi một gà con nóng bỏng và cô ấy nói không, vì vậy anh ấy cho cô ấy là một trứng cút.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.