Giải đáp về phí chuyển tiền ra nước ngoài 09:22 | Ngày 27 tháng 4 năm 2016

Hỏi: Thời báo Ngân hàng có thể giúp tôi về thuế nhà thầu đối với phí chuyển tiền ra nước ngoài được không? – Trần Thị Minh Tuyền Bình Định.

Phí ra là gì?

Hình minh họa

Trả lời: Theo một số nội dung về chính sách thuế đối với các tổ chức tín dụng, trên cơ sở đề xuất giải pháp một số vướng mắc về chính sách thuế của các ngân hàng thương mại, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. , ngày 14/04/2016 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1566 / TCT-DNL hướng dẫn một số nội dung, trong đó có nội dung về thuế nhà thầu đối với phí chuyển tiền ra nước ngoài như sau:

Các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài dưới 3 hình thức: khách hàng tại Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài sẽ thanh toán các khoản phí phát sinh ở cả Việt Nam và nước ngoài (hay còn gọi là phí của chúng tôi), khách hàng khi chuyển tiền ra nước ngoài thì bên Việt Nam thanh toán các khoản phí phát sinh tại Việt Nam, khách hàng nhận tiền từ bên nước ngoài thanh toán các khoản phí phát sinh ở nước ngoài (còn gọi là phí Chia sẻ) và khách hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài. Bên nước ngoài không phải trả bất kỳ khoản phí nào, bên nước ngoài nhận tiền sẽ thanh toán toàn bộ phí (hay còn gọi là phí Bến).

– Đối với hình thức phí của chúng tôi, khi ngân hàng Việt Nam trả phí cho nhà thầu nước ngoài thì ngân hàng Việt Nam phải kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài đối với khoản phí mà bên nước ngoài được hưởng.

– Đối với hình thức phí Chia sẻ và phí Ben, ngân hàng nước ngoài thu trực tiếp từ khách hàng nhận tiền ở nước ngoài, đây là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam nên ngân hàng Việt Nam phải kê khai nộp thuế. nhà thầu nước ngoài theo quy định đối với doanh thu mà nhà thầu nước ngoài nhận được.

Nguồn:

Tags: Phí chuyển tiền Bài trước Agribank cảnh báo gian lận ngân hàng giả Bài sau Kinh nghiệm đầu tư vàng sinh lời

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.