Câu hỏi: Câu nào sau đây nói về các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây? không Chính xác?MỘT. Nếu không có các chất dinh dưỡng thiết yếu, cây không thể hoàn thành vòng đời của nó.B. Chỉ gồm các nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.C. Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể.D. Không thể thay thế bằng bất kỳ phần tử nào.

Phát biểu không đúng là: B. Chất dinh dưỡng cần thiết cho cây gồm 17 nguyên tố: Nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

Nguyên tố vết: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.

Phát biểu nào sau đây không đúng về các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết cho cây?
  • Điều 85.554
  • Điểm tương tác 91
  • Điểm 47

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 4,786

Khi nói đến các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?1. Nếu không có các yếu tố này, thực vật không thể hoàn thành vòng đời2. Những yếu tố này không thể được thay thế bởi bất kỳ yếu tố nào khác3. Các nguyên tố này phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá vật chất ở thực vật

4. Các nguyên tố này luôn có trong các đại phân tử hữu cơ

Câu trả lời là D Các câu đúng là 1, 2, 3 và 4 sai vì các nguyên tố vi lượng không nhất thiết phải có trong các đại phân tử hữu cơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

(4) Là nguyên tố tương đối lớn trong cơ thể thực vật

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 3.639

Nguyên tố nào sau đây là thành phần của diệp lục, tham gia hoạt hoá enzim, khi thiếu chất nào lá có màu vàng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.793

Nguyên tố vi lượng chỉ cần một lượng rất nhỏ, nhưng thiếu nó, cây sẽ còi cọc và có thể chết. Lý do là vì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.810

Đối với thực vật, chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.761

Chất khoáng thiết yếu nào sau đây là chất dinh dưỡng đa lượng đối với thực vật?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1,064

Không có Fe, lá chuyển sang màu vàng. Nguyên nhân là do Fe là thành phần của?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 840

Vai trò của Fe đối với thực vật là gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 711

Vai trò của photpho đối với cơ thể thực vật:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 651

Nhóm nguyên tố nào sau đây là nguyên tố?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 570

Về các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 511

Để xác định vai trò của nguyên tố sắt đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta đã trồng cây ngô ở

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 404

Khi thiếu yếu tố này cây còi cọc, lá có màu xanh sẫm với các đường gân màu huyết dụ. Nó là một phần tử

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 262

Cho các nguyên tố: Nitơ, sắt, kali, lưu huỳnh, đồng, photpho, canxi, coban, kẽm. Các thành phần macro là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 258

Khi cây bị vàng, bón vào gốc hoặc phun lên lá loại ion khoáng nào sau đây sẽ làm cho lá xanh trở lại?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 229

Khi thiếu kali, cây có các biểu hiện như

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 154

Phát biểu nào sau đây không đúng về các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu?

MỘT.

Không thể thay thế bằng bất kỳ phần tử nào khác.

B.

Một yếu tố mà cây không thể hoàn thành vòng đời của nó.

C.

Thường được chia thành 2 nhóm: nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng.

D.

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Điều nào sau đây không đúng về các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết cho cây?

MỘT. Có thể được thay thế bằng bất kỳ phần tử nào

Câu trả lời chính xác

B. Một yếu tố mà cây không thể hoàn thành vòng đời của nó.

C. Không thể thay thế bằng bất kỳ phần tử nào khác.

D. Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.