vấn đề của cha mẹ có nghĩa là

Khi bạn có cha mẹ tồi sẽ dẫn bạn đến đó vấn đề của bố và mẹThật không may cho bạn, bạn phải ở với một người bất chấp không thể Cách họ chăm sóc bạn. Bạn thường tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với bạn nhưng nếu bạn dừng lại và suy nghĩ một chút, bạn sẽ nhận ra rằng con lừa của họ có thể khiến bạn trở nên sinh học nhưng không phải tâm trí. quản lý. bạn Những gì họ đang thiếu!

Ví dụ Mẹ: Tôi đang đi dự tiệc vào lễ Giáng sinh, không biết bạn sẽ đi đâu … Đẻ: ….. ồ tốt Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào nhưng tôi đoán tôi sẽ chỉ ở đây và học … bố 🙁không tồn tại) (Đứa trẻ tội nghiệp với các vấn đề về cha mẹ)

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.