10 tháng 4 năm 2022 143

A. khí hậu có hai mùa rõ rệt

Câu trả lời chính xác

B. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá

C. thảm thực vật bốn mùa tươi tốt

D. có nhiều tài nguyên khoáng sản

Câu trả lời đúng là: A Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở Bắc bán cầu nên có nhiệt độ cao. Trong khu vực chịu ảnh hưởng của thông thương và gió mùa châu Á, khí hậu có hai mùa. rõ ràng (SGK Địa lý 12 trang 16)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các loại rừng phổ biến ở nước ta hiện nay là:

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 166

Quá trình xói mòn ở miền núi nước ta không Kết quả nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 79

Ở nhiều đồng bằng duyên hải miền Trung bị chia cắt thành ba dải, giáp biển là

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 68

Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa hai con sông:

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 53

Thế mạnh tự nhiên quan trọng nào để phát triển công nghiệp ở miền núi nước ta?

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 48

Các dạng thiên tai hiếm khi xảy ra ở vùng biển nước ta là:

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 44

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân hóa khí hậu, chế độ nước của các sông là

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 31

Ý nào sau đây thể hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 28

Ý tưởng nào sau đây là? không là lợi thế tự nhiên của miền núi nước ta?

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 25

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy liệt kê các vịnh sau đây theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 24

Ở nước ta, thời tiết mùa đông bớt lạnh và khô hơn, mùa hè bớt nóng.

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 24

Biểu hiện rõ nhất của địa hình xâm thực ở miền núi nước ta là

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 24

Giao lưu kinh tế giữa các vùng miền núi nước ta gặp nhiều khó khăn do

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 22

Đồng bằng sông Hồng chủ yếu được phù sa bồi đắp từ những hệ thống sông nào?

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 22

Dưới góc độ kinh tế, vị trí địa lý của nước ta

Xem câu trả lời ” 10 tháng 4 năm 2022 22

Ngày 18 tháng 12 năm 2021 332

A. có nhiều tài nguyên khoáng sản.

B. có nền nhiệt độ cao.

Câu trả lời chính xác

C. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.

D. thảm thực vật bốn mùa xanh tốt.

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở Bắc bán cầu nên: có nền nhiệt độ cao. Câu trả lời là không

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 1.738

Trên biển, hệ tọa độ địa lý của nước ta kéo dài đến khoảng vĩ độ 6 ° 50’N và từ kinh độ khoảng 101 ° E.

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 942

Quốc gia nào sau đây không có biên giới với Biển Đông?

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 930

Nước ta nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Tín Phong và gió mùa Châu Á nên

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 833

Nước ta không có biên giới trên biển với quốc gia nào sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 828

Lòng đất và lòng đất dưới đáy biển của phần lục địa kéo dài, vượt ra ngoài lãnh hải đến rìa ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m và hơn thế nữa, Nhà nước ta hoàn toàn có chủ quyền trên đất liền. thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên, được gọi là

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 512

Việt Nam thuộc múi giờ kỹ thuật số

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 486

Điều nào sau đây không đúng về đất nước ta?

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 445

Lãnh hải là

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 383

Việc thông thương giữa nước ta với các nước láng giềng chỉ được thực hiện thuận lợi tại một số cửa khẩu.

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 356

Cửa khẩu nào sau đây nằm trên biên giới Việt Lào?

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 328

Cửa khẩu nào sau đây nằm trên biên giới Việt – Trung?

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 271

Hầu hết các hòn đảo của nước ta là

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 257

Ý nghĩa to lớn của vị trí địa lí nước ta về kinh tế là

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 250

Điều nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của nước ta?

Xem câu trả lời ” Ngày 18 tháng 12 năm 2021 237

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.