Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn có ghi 220V.

A. Vôn kế ghi 110V

B. Vôn kế ghi 220V

C. Vôn kế ghi 0V

D. Vôn kế chỉ giá trị khác 0 bất kỳ

Hướng dẫn

Trong trường hợp bóng đèn không sử dụng, không có hiệu điện thế do nó chưa được kết nối với mạch điện.

Câu trả lời để chọn là:

Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng có ghi 220V. viết trên bóng đèn

A. Vôn kế ghi 110V

B. Vôn kế ghi 220V

C. Vôn kế ghi 0V

D. Vôn kế chỉ giá trị khác 0 bất kỳ

Đề nóng cùng chủ đề LIVESTREAM 2K4 ôn thi THPTQG 2022

ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ 2 – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 03 – 2k5 Lý thầy Sĩ

Toán học

ĐÁP ÁN HỌC KỲ 2 ĐỀ SỐ 2 – 2k5 – Livestream môn hóa của cô THU

Hoá học

https://www.youtube.com/watch?v=PupjMSfW4zk

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2 THPT HANCHING – 2K6 MÔN TOÁN THẾ ANH

Toán học

ĐÁNH GIÁ TRÊN 10 – CHỌN ĐỀ SỐ 01 – 2k7 – Livestream TOÁN QUANG HUY

Toán học

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – 2K5 – Livestream Hoa Hoa Cô Huyền

Hoá học

Đề minh họa CUỐI HỌC KỲ 2 HAY NHẤT – 2k5 – Livestream HÓA HỌC Cô THU

Hoá học

Xem thêm …

Tạo một tài khoản với

Bằng cách nhấp vào tạo tài khoản, bạn đồng ý với các quy định của tòa soạn

Đua top nhận quà vào tháng 4 năm 2022Đại sứ văn hóa đọc 2022

Luôn luôn ghi nhớ cảm tạbình chọn 5 * nếu câu trả lời là hữu ích xin vui lòng!

Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v
 • phuocnguyenkhd
 • Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v
 • Câu trả lời hay nhất!
  Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v
 • 24/07/2021
 • Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v

  Cảm ơn 2 bạn

 • Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v

  Báo cáo vi phạm

Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v

XEM BÀI TẬP RÈN LUYỆN SỐ 7 – TẠI ĐÂY

Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng có ghi 220V. viết trên bóng đèn

A. Vôn kế ghi 110V

B. Vôn kế ghi 220V

C. Vôn kế ghi 0V

D. Vôn kế chỉ giá trị khác 0 bất kỳ

Câu hỏi tương tự

Câu nào sau đây nói lên ý nghĩa của số vôn ghi trên bóng đèn?

A. Nếu mắc vôn kế vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số đọc của vôn kế luôn bằng số chỉ của vôn kế đó.

B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn nhỏ hơn số đó thì đèn sáng bình thường.

C. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn lớn hơn số đó thì đèn sáng bình thường.

D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

Điền vào các từ và cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

một. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch hoặc một vật tiêu thụ điện nào đó, người ta dùng ………… ..Trên mỗi vôn kế có ghi ……. Mỗi vôn kế có …… và …… .GĐ là giá trị ghi ………… trên vôn kế. ĐCNN là giá trị nhỏ nhất liên tiếp …….

b. Trước khi đo ta phải chọn vôn kế có …… và …… .. phù hợp. Nối vôn kế …… vào đoạn mạch hoặc nơi tiêu thụ điện để dòng điện đi vào ………… ..và đi ra ………… ..của vôn kế.

c. Số đọc của vôn kế là ………… .. của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (vật tiêu thụ điện) có đơn vị là ………… trên mặt vôn kế.

Thí nghiệm 1: Mắc vôn kế vào hai đầu bóng đèn như hình 26.1.

Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v

Quan sát số đọc của vôn kế. Nhận xét hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

Cho mạch điện như hình dưới đây. Trong đó hiệu điện thế nguồn điện là 6V.

Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v

Khi đóng công tắc K, vôn kế V chỉ Ud = 2,5V, vôn kế V1 chỉ U1đ = 1,5V. Số đọc U2đ của vôn kế V2 khi đó là giá trị nào?

A. 2,5V

B. 1V

C. 4V

D. 2V

Cho mạch điện như hình dưới đây. Trong đó hiệu điện thế nguồn điện là 6V.

Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn chưa sử dụng, trên bóng đèn ghi 220v

Khi đóng công tắc K, vôn kế V chỉ Uđm = 6V, vôn kế V1 chỉ U1đ = 4V. Số đọc U2đ của vôn kế V2 khi đó là giá trị nào?

A. 2,5V

B. 1V

C. 4V

D. 2V

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.