Hướng dẫn cách định khoản kế toán quà tặng khuyến mại không thu tiền

1. Cách hạch toán quà khuyến mại không thu tiền theo thông tư 200

1.1. Đối với người bán hàng khuyến mại cho đi

Về hóa đơn: Khi xuất hàng khuyến mại phải xuất hóa đơn.

Thông tin chi tiết bạn có thể xem tại đây: Cách lập hóa đơn khuyến mại không thu tiền.

Về VAT:

+ Trường hợp thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại (có đăng ký hàng khuyến mại với Sở Công Thương) thì không tính thuế GTGT đầu ra. Sở Công Thương) phải tính thuế GTGT đầu ra như bán hàng thông thường.

Về cách hạch toán hàng khuyến mại:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 23 về Nguyên tắc kiểm kê tại Thông tư 200/2014 / TT-BTC:

Trường hợp xuất kho để khuyến mại, quảng cáo thì thực hiện theo các nguyên tắc sau:

+ Trường hợp xuất kho để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa …. thì giá trị hàng tồn kho được hạch toán vào chi phí bán hàng. hàng hóa (chi tiết hàng hóa khuyến mại, quảng cáo);

+ Trường hợp xuất kho để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ mua 2 sản phẩm được tặng 1). sản phẩm ….) thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (trường hợp này bản chất của nghiệp vụ là giảm hàng bán. giá của hàng hoá đã bán.).

Cụ thể, cách tính hàng KM cho từng trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Hàng khuyến mại, quảng cáo đã đăng ký với Sở Công Thương (theo quy định của pháp luật về thương mại)

Xem thêm: Thủ tục đăng ký sản phẩm khuyến mại, giảm giá với sở công thương

STT

Hình thức nhận hàng khuyến mại

Cách hạch toán

Đầu tiên

Không có điều kiện kèm theo

Kế toán ghi nhận giá trị hàng hóa vào chi phí bán hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (chi phí sản xuất, giá vốn)

Có TK 155,156

2

Có điều kiện kèm theo (khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm (ví dụ mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm ….)

Kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn hàng bán.

– Khi bán hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được hạch toán vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí sản xuất, giá vốn)

Có TK 155,156

– Để ghi nhận doanh thu bán hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm đã bán và sản phẩm khuyến mại, quảng cáo, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

Trường hợp 2: Hàng khuyến mại, quảng cáo không đăng ký với Sở Công Thương (không theo quy định của pháp luật về thương mại)

Phải hạch toán thêm thuế GTGT đầu ra (Nếu quà tặng có thuế)

STT

Cách nhận hàng khuyến mại

Cách hạch toán

Đầu tiên

Không có điều kiện kèm theo

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 155,156 Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

2

Điều kiện đi kèm

– Khi bán hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được hạch toán vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 155,156 Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

– Để ghi nhận doanh thu bán hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm đã bán và sản phẩm khuyến mại, quảng cáo, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

Nhập hàng khuyến mãi ở đâu?

1.2 Đối với người nhận hàng khuyến mại:Trường hợp 1: Được hưởng hàng khuyến mãi:* Khi nhận hàng khuyến mãi vô điều kiện:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, … (giá cả hợp lý)

Tài khoản 711 – Thu nhập khác.

* Khi nhận quà khuyến mại kèm theo điều kiện kế toán:Trường hợp mua hàng hóa nhận kèm theo sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế (trường hợp hư hỏng), kế toán phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng theo giá trị hợp lý. . Trị giá hàng hoá nhập kho là giá trừ đi giá trị của sản phẩm, hàng hoá, thiết bị, phụ tùng.

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, … trị giá hàng mua – giá trị hàng khuyến mại Nợ các TK 152, 153, 156, 211, … giá trị hàng khuyến mại (giá hợp lý) Nợ 1331 (nếu có)

Có 111,112, 331

* Cách xác định giá trị hàng khuyến mại, quà tặng:

Theo công văn số 5357 / TCT-CS ngày 11/12/2015 của Tổng cục thuế về chính sách thuế hướng dẫn cách xác định trị giá hàng khuyến mại giảm giá trị hàng mua như sau:

+Trường hợp cả hàng mua và hàng khuyến mại giống hệt nhauVí dụ, mua 02 sản phẩm được miễn phí 01 sản phẩm thì đơn giá của 01 đơn vị hàng hóa (kể cả hàng khuyến mại) được xác định bằng tổng số tiền phải trả hoặc phải trả để mua hàng chia cho tổng số lượng hàng hóa. Đã nhận hàng (03 sản phẩm).

+Trường hợp hàng hóa khuyến mại khác với hàng hóa doanh nghiệp muasau đó căn cứ vào giá trị niêm yết của hàng khuyến mại do người bán công bố cho khách hàng hoặc giá trị thị trường của hàng hóa đồng nhất để xác định giá trị của hàng khuyến mại.

Trường hợp 2: Nhận hàng để khuyến mãi cho khách hàng (chỉ để giữ lại)

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hóa (không phải trả tiền) của nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng từ nhà sản xuất (không phải trả tiền) để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng hóa trong hệ thống quản lý nội bộ của mình và giải trình trên bản sao. thuyết minh báo cáo tài chính đối với hàng hóa đã nhận và số lượng hàng hóa được sử dụng để quảng bá cho người mua (chẳng hạn như hàng hóa được giữ trên danh nghĩa).

Chú ý: Khoản 1 Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 200/2014 / TT-BTC thì tài khoản 156 “Hàng hóa” không được phản ánh: Hàng hóa nhận để bán cho doanh nghiệp khác.

=> Thông tư 200 không còn các tài khoản ngoài đầu số 0 (002) nên khi nhận hàng khuyến mại từ nhà cung cấp để khuyến mại cho khách hàng, kế toán bên nhận không phải ghi số hàng vào sổ sách kế toán.

+ Khi kết thúc chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại hàng khuyến mại chưa sử dụng cho cơ sở sản xuất thì ghi thu nhập khác vào giá trị hàng khuyến mại không phải trả lại, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hóa (theo giá trị hợp lý)

Tài khoản 711 – Thu nhập khác.

1.3. Ví dụ cụ thể về cách hạch toán hàng khuyến mại:

ví dụ 1: Công ty Thiên Ưng đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương, tặng khách hàng thân thiết sản phẩm Quạt điều hòa LG không thu tiền trong dịp Tết Nguyên Đán (với giá niêm yết điều hòa là 4.000.000 / chiếc, volt là 2.000.000 /mảnh)

Ngày 01/02/2021 Công ty Thiên Ưng tặng quạt Công ty Hoa Mai

Hai bên giải trình những điều sau đây:

Công ty Thiên Ưng

Công ty Hoa Mai (đưa vào sử dụng ngay)

Nợ 641: 2.000.000 đồng

Có 156: 2.000.000

Nợ 242: 4.000.000 VND

Có 711: 4.000.000

Ví dụ 2: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng mua bán cho công ty Mạnh Long, hộp đồng thể hiện:

– Hàng bán: Máy tính xách tay Dell

+ Số lượng: 3

+ Giá bán chưa VAT: 10.000.000 / cái

+ 10% VAT: 1.000.000 / cái

– Nhận ngay khuyến mãi tặng kèm 3 chuột không dây trị giá 200.000 / chiếc

Thông tin thêm:

+ Chuột khuyến mại không thu tiền đã được công ty Thiên Ưng đăng ký với Sở Công Thương.

+ Giá thành của Laptop là: 6.000.000 / chiếc

+ Giá chuột là: 50.000 / cái

+ Công ty Mạnh Long đã thanh toán tiền hàng (33.000.000) bằng chuyển khoản để nhập toàn bộ số hàng trên vào kho

Hai bên giải trình những điều sau đây:

Công ty Thiên Ưng

Công ty Mạnh Long

– Nhập doanh thu:

Nợ 112: 33.000.000 đồng

Có 511: 30.000.000 Có 3331: 3.000.000

– Các bút toán nhập chi phí + Giá vốn hàng bán (LAP) Nợ 632: 18.000.000 đ

Có 156: 180.000.000 đồng

+ Giá vốn hàng khuyến mại (Chuột) Nợ 632: 150.000đ

Có 156: 150.000

– Khi hạch toán:

Nợ 156: 30.000.000 đồng

Nợ 1331: 3.000.000 VND

Có 112: 33.000.000

– Khi nhập kho:

+ Đơn giá 1 Lấp: 10.000.000 – 200.000 = 9.800.000 / cái

+ Giá chờ xuất kho 1 con chuột: 200.000 / con

Ví dụ 3: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng mua bán cho công ty Minh Huy, trên hộp đồng thể hiện:

– Hàng bán: Laptop Dell ASU57

+ Số lượng: 10

+ Giá bán chưa VAT: 10.000.000 / cái

+ 10% VAT: 1.000.000 / cái

– Được khuyến mãi 1 Laptop Dell ASU57 (cùng loại)

Thông tin thêm:

+ Công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn GTGT cho 11 máy tính xách tay (thu hộ bằng chuyển khoản)

+ Hàng khuyến mại không thu tiền đã đăng ký với Sở Công Thương.

+ Giá thành của Laptop là: 6.000.000 / chiếc

+ Công tyMinh HuyNhập 10 Laptop về kho, đưa 1 Lập vào sử dụng cho bộ phận quản lý.

Hai bên giải thích những điều sau đây:

Công ty Thiên Ưng

Công ty Minh Huy

– Nhập doanh thu:

Nợ 112: 110.000.000 đồng

Có 511: 100.000.000 Có 3331: 10.000.000

– Phiếu nhập chi phí Nợ 632: 66.000.000 (11 đơn vị)

Có 156: 66.000.000

– Khi hạch toán:

Nợ 156: 90.909.091 (= 100.000.000 – 9.090.909) Nợ 242: 9.090.909 (= 100.000.000 / 11)

Nợ 1331: 10.000.000 (trên hợp đồng)

Có 112: 110.000.000 (Tổng số tiền phải trả)

– Khi nhập 10 máy tính xách tay:

+ Đơn giá 1 Lấp: 90.909.091 / 10 = 9.909.909 / cái

2. Hạch toán quà khuyến mại không thu tiền theo Thông tư 133

– Về phương pháp hạch toán hàng khuyến mại theo thông tư 133 cũng giống như hướng dẫn trên. Bạn hạch toán tương tự, chỉ cần chuyển TK 641 – chi phí bán hàng theo TT 200 sang TK 6421 – Chi phí bán hàng theo TT 133.

ở đâyy, Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng đã hướng dẫn các bạn hạch toán hàng khuyến mại theo chương trình khuyến mại. Và cách tính quà các bạn xem tại đây: Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán quà tặng khách hàng, nhân viên nhân ngày lễ tết

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.