Vậy đáp án đúng là A.

 • Nước Văn Lang tồn tại trong khoảng thời gian nào?

 • Nhà nước Văn Lang chia đất nước thành bao nhiêu bộ, người đứng đầu mỗi bộ là ai?

 • Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước đầu tiên ở Việt Nam

 • Nội dung nào sau đây không thuộc sự thành lập nhà nước Văn Lang?

 • Khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu sắc dưới nền văn hóa nào?

 • Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và công nghiệp xuất hiện khi nào?

 • Cư dân thời Đông Sơn đã khai phá và vùng đất nào trở thành vùng đất màu mỡ để trồng lúa nước?

 • Việc sử dụng nguyên liệu đồng và luyện kim để chế tạo công cụ lao động có tác dụng của ngành gì?

 • Cư dân văn hoá Đồng Nai làm nghề chính nào?

 • Di tích văn hóa Đồng Nai thuộc vùng nào?

 • Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.