Thứ bảy, ngày 5/11/2022

 • Ngày Nhâm Tuất tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 12 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch) – kim hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Tây. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ hai, ngày 7/11/2022

 • Ngày Giáp Tý tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E 14 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch) – Hổ đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Bắc đón Chúa hạnh phúc – Hướng đông nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ tư, ngày 9/9/2022

 • Ngày cung Song Ngư tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E 16 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch) – thiên đường Dao đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Mùi (13h – 15h),Chó (19h – 21h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Tây Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Đông. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ sáu, ngày 11/11/2022

 • Ngày Tết Nguyên Đán tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E 18 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch) – Số mệnh hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Nam đón khách. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Chủ nhật, ngày 13/11/2022

 • Ngày Súp ngựa tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E 20 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch) – cung hoàng đạo thanh long

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành đón khách Tây Bắc. Chúa hạnh phúc – Chào mừng Tây Nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ hai, ngày 21/11/2022

 • Ngày Tết Nguyên Đán tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E 28 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch) – thiên đường Dao đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Mùi (13h – 15h),Chó (19h – 21h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Nam đón khách. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ hai, ngày 28/11/2022

 • Ngày Năm Đinh Dậu tháng Nhâm Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 5 tháng 11 năm 2022 (Âm lịch) – biểu tượng hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành đón khách Tây Bắc. Chúa hạnh phúc – Hướng đông nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ sáu, ngày 4/11/2022

 • Ngày Tân Dậu tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E 11 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch)Chúa tể bóng tối

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Tây Nam đón Chúa hạnh phúc – Chào mừng Tây Nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ ba, ngày 8/11/2022

 • Ngày Suu tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 15 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch)ngọc hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Chó (19h – 21h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành đón khách Tây Bắc. Chúa hạnh phúc – Hướng đông nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ tư, ngày 16/11/2022

 • Ngày Gà trống tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E 23 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch)Chúa tể bóng tối

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Tây. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Chủ nhật, ngày 20/11/2022

 • Ngày Nghệ thuật làm móng tháng Tân Hợi năm Tốt nghiệp

 • I E 27 tháng 10 năm 2022 (Âm lịch)ngọc hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Chó (19h – 21h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Đông. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ sáu, ngày 25/11/2022

 • Ngày Nhâm Ngọ tháng Nhâm Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 2 tháng 11 năm 2022 (Âm lịch)Số mệnh hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Tây. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ tư, ngày 30/11/2022

 • Ngày Đinh Hợi tháng Nhâm Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 7 tháng 11 năm 2022 (Âm lịch)Chúa tể bóng tối

 • Giờ hoàng đạo: Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Chó (19h – 21h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Đông. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

BÀI VIẾT Xem ngày nhập trạch, chuyển nhà tháng 11 năm 2021 MỚI NHẤT

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.