Airdrop mới: Meblox Phần thưởng: 1 nft Ngày phân phối: Không chắc chắn

Liên kết Airdrop: Trang Airdrop

-Hoàn thành tất cả các tác vụ AirDrop -Gửi Địa chỉ ví BSC của bạn

Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 13> Đã hoàn thành

Không mua bất kỳ mã thông báo airdrop nào Hãy nhớ: Chúng tôi là những người săn airdrop và chỉ tham gia vào những đợt airdrop miễn phí, vui lòng không mua bất kỳ mã thông báo airdrop nào

Airdrop mới: MebloxPhần thưởng: 1 NFTD Ngày phân phối: Không chắc chắn

Liên kết Airdrop: trang airdrop

-Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của airdrop-Gửi địa chỉ ví BSC của bạn

Xong XongXongXong

Hãy nhớ: Chúng tôi là những người săn airdrop và chỉ tham gia vào những đợt airdrop miễn phí, vui lòng không mua bất kỳ mã thông báo airdrop nào

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.