Các nước Đông Nam Á tuyên bố độc lập năm 1945 là

MỘT.

Indonesia, Việt Nam, Lào.

B.

Campuchia, Mailaixia, Brunei.

C.

Indonesia, Singapore, Malaysia.

D.

Miến Điện, Việt Nam, Philippines.

20 tháng 12 năm 2021 99

D. Indonesia

Câu trả lời chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ngày 12/10/1945 gắn với sự kiện nào của lịch sử Lào?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 146

Kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á năm 1945 đã chứng minh

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 137

Các nguyên tắc cơ bản là gì? không quy định trong hiệp ước Bali (tháng 2 năm 1976)?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 125

Từ thành công của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước đang phát triển ở Đông Nam Á có thể rút ra bài học gì cho hội nhập kinh tế quốc tế?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 122

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Campuchia diễn ra trong thời gian nào?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 120

Nhân dân Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 – 1975) dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 117

Nước nào sau đây đã tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai? không bị phát xít Nhật chiếm đóng?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 113

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, 3 nước Đông Nam Á tuyên bố độc lập

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 109

Chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm các nước sáng lập ASEAN nhằm xây dựng một nền kinh tế tự chủ, nhanh chóng xóa bỏ hiện trạng.

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 109

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 103

Hiến pháp năm 1993 của Campuchia khẳng định đất nước này có thể chế chính trị gì?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 102

Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tận dụng những yếu tố thuận lợi nào để khởi nghĩa giành độc lập?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 101

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 98

Nước nào hiện là quan sát viên của ASEAN?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 95

Trước năm 1959, Singapore là thuộc địa của quốc gia nào?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 12 năm 2021 86

Năm 1945, các nước ở Đông Nam Á đứng lên và tuyên bố Độc lập là:

MỘT.

B.

Campuchia, Philippines, Brunei

C.

Indonesia, Singapore, Malaysia.

D.

Năm 1945, quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sớm nhất?

MỘT.

B.

C.

D.

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Chớp lấy thời cơ, Nhật đầu hàng Đồng minh, ngày 17/8/1945, Inđônêxia tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hoà Inđônêxia.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.