Với lời giải bài 3 trang 141 SGK Vật Lý lớp 10 được biên soạn với lời giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 10. Mời các bạn đón xem:

Vật lý 10 Bài 26: Thế năng

Bài 3 trang 141 Vật Lí 10: Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m / s2. Khi đó, vật ở độ cao nào?

A. 0,102 m.

B. 1,0 m.

C. 9,8 m.

D. 32 m.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Áp dụng công thức tính thế năng hấp dẫn:

Wt = mgz⇒z = Wtm.g = 11,9,8 = 0,102m

Xem thêm các bài giải bài tập Vật lý lớp 10 hay, chi tiết:

Câu C1 trang 137 sgk Vật Lý 10: Chứng minh rằng, trong trọng trường đều, mọi vật (nếu không bị tác dụng bởi lực nào khác) …

Câu hỏi C2 trang 138 Vật Lí 10: Tìm hai ví dụ chứng tỏ khi nâng một vật khối lượng m lên vị trí z so với mặt đất thì khi rơi xuống có thể thực hiện được công.

Câu C3 trang 138 sgk Vật Lý 10: Nếu chọn mốc thế năng ở vị trí O (độ cao = 0, hình 26.2) thì vào thời điểm nào …

Câu C4 trang 139 sgk Vật Lý 10: Chứng minh rằng hiệu số thế năng của một vật chuyển động trong trọng trường không phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng …

Câu C5 trang 139 sgk Vật Lý 10: Chứng minh rằng khi một vật chuyển động từ M đến N trong trọng lực dọc theo các đường đi khác nhau thì công của trọng lực dọc theo các đường đó là như nhau …

Bài 1 trang 141 Vật Lí 10: Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng:

Bài 2 trang 141 Vật Lí 10: Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc ban đầu, chạm đất bằng những đường đi khác nhau, thì …

Bài 4 trang 141 Vật Lí 10: Một vật khối lượng m được gắn vào một đầu của lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén một đoạn Δl (Δl <0) thì thế năng đàn hồi là bao nhiêu? ...

Bài 5 trang 141 Vật Lí 10: Trên hình 26.5, hai vật có cùng khối lượng đặt tại hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và tại N …

Bài 6 trang 141 Vật Lí 10: Lò xo có độ cứng k = 200 N / m, một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ là bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc vào khối lượng của vật …

Câu hỏi liên quan

Một vật có khối lượng m = 240g nằm trên bàn cao H so với mặt đất, hãy chọn một mốc tiềm năng tại mặt đất, g = 10m / s2 khi đó thế năng của vật là 3,6 J. Giá trị của H đơn giản

MỘT. Đầu tiên8m

B. 3,6m

. 2,4m

D. Đầu tiên5m

Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 8 J so với mặt đất. Lấy g = 10m / s 2 thì vật ở độ cao

MỘT. 4m

B. 1,0m

C. 9,8m

D. 32m

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m / s2. Khi đó, vật ở độ cao nào?

A. 0,102 m; B. 1,0 m

C. 9,8 m; D. 32 m

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J so với mặt đất. Lấy g = 9, 8 m / s 2. Khi đó vật ở độ cao gần nhất với giá trị nào sau đây?

MỘT. 0,102 m

B. 1,0 m

C. 9,8 m

D. 32 m

Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 8 J so với mặt đất. Lấy g = 10 m / s2. Khi đó vật ở độ cao nào?

A. 4m

B. 1,0m

C. 9,8m

D. 32m

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,02 J so với mặt đất. Lấy g = 10m / s 2. Khi đó vật ở độ cao

A. h = 0,102m

B. h = 10,02m

C. h = 1,020m

D. h = 20.10m

Từ một điểm M cách mặt đất 0,8 m, người ta ném một vật với vận tốc ban đầu 2 m / s. Biết khối lượng của vật m = 0,5 kg, lấy g = 10 m / s2. Với thế năng ở mặt đất, cơ năng của vật là bao nhiêu?

A. 4 J

B. 1 J

C. 5 J

D. 8 J

Từ một điểm M cách mặt đất 0,8 m, người ta ném một vật với vận tốc ban đầu 2 m / s. Biết khối lượng của vật m = 0,5 kg, lấy g = 10 m / s2. Với thế năng ở mặt đất, cơ năng của vật là bao nhiêu?

A. 4 J

B. 1 J

C. 5 J

D. 8 J

Đáp án C.

Mốc của thế năng là ở mặt đất nên ở độ cao h thì thế năng là: Wt = mgh

⇒ h = Wt / (mg) = 1,02 / (1,0.10) = 1,02 m.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 60 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10m / s2.

a) Tính độ thay đổi động lượng của vật trong khoảng thời gian 0,5 s kể từ khi thả vật.

b) Tìm vị trí mà động năng bằng thế năng.

Xem câu trả lời ” 02/07/2020 3.498

Một sợi dây kim loại có chiều dài ban đầu là l0 = 2m, diện tích tiết diện ngang bằng S = 7,85.10-4m2, năng suất đàn hồi của sợi dây bằng E = 7.1010Pa.

a) Nếu cố định một đầu của dây, tác dụng một lực 27475N vào đầu kia của thanh dọc theo dây thì độ dài của dây là bao nhiêu?

b) Để độ cứng của sợi dây tăng thêm 10% thì phải rút ngắn độ dài của sợi dây bằng bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 03/07/2020 1.007

– Chọn Một

– Áp dụng công thức tính thế năng của trọng trường:

Một vật khối lượng 10 kg có thế năng 20 j so với mặt đất lấy g 10 ms 2 khí thì vật ở độ cao

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Lò xo có độ cứng k = 200 N / m, một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ là bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc vào khối lượng của vật không?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2020 49.621

Một vật khối lượng m được gắn vào một đầu của lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén một đoạn Δl (Δl <0) thì thế năng đàn hồi là bao nhiêu?

Một vật khối lượng 10 kg có thế năng 20 j so với mặt đất lấy g 10 ms 2 khí thì vật ở độ cao

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2020 30.196

Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc ban đầu, chạm đất bằng những đường đi khác nhau, thì

A. Độ lớn của vận tốc chạm đất là như nhau

B. Thời gian rơi bằng nhau

C. công bằng nhau của trọng lực

D. gia tốc rơi bằng nhau

Chọn câu sai.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2020 5.402

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng:

a) lực hấp dẫn

b) đàn hồi

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2020 2,588

Trên hình 26.5, hai vật có cùng khối lượng đặt tại hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và tại N.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2020 2.449

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.