a, Chiều rộng của trường là:

100 x 35 = 60 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

100 x 60 = 6000 (m²)

b, Số thóc thu hoạch được trên ruộng là:

6000: 50 x 30 = 3600 (kg)

Trả lời: a, 6000m²

b, 3600 kg

Top 1 ✅ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 bác được 55kg thóc. Hỏi nam 2022 cập nhật lần cuối lúc 2021-12-15 11:26:19 cùng với các chủ đề liên quan khác

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m , và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Câu Nam trồng lúa trên thửa ruộng đó , cứ 100m2 thì được 55kg gạo.Câu hỏi

Hỏi:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m , và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Câu Nam trồng lúa trên thửa ruộng đó , cứ 100m2 thì được 55kg gạo.Câu hỏi

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m , và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Còn Nam trồng lúa trên thửa ruộng đó , cứ 100m2 thì được 55kg gạo. Hỏi Nam thu được bao nhiêu kg gạo trên thửa ruộng đó?

Câu trả lời:

thanhha:

Đáp số: 3 300 kg thóc.

Giải thích các bước:

Chiều rộng của trường đó là:

100 x `3/5 ‘= 60 (m)

Diện tích của cánh đồng đó là:

100 x 60 = 6 000 (m²)

Số thóc bác Năm thu được trên thửa ruộng đó là:

55 x (6 000: 100) = 3 300 (kg)

Đáp số: 3 300 kg thóc.

Trân trọng!!!

thanhha:

Đáp số: 3 300 kg thóc.

Giải thích các bước:

Chiều rộng của trường đó là:

100 x `3/5 ‘= 60 (m)

Diện tích của cánh đồng đó là:

100 x 60 = 6 000 (m²)

Số thóc bác Năm thu được trên thửa ruộng đó là:

55 x (6 000: 100) = 3 300 (kg)

Đáp số: 3 300 kg thóc.

Trân trọng!!!

thanhha:

Đáp số: 3 300 kg thóc.

Giải thích các bước:

Chiều rộng của trường đó là:

100 x `3/5 ‘= 60 (m)

Diện tích của cánh đồng đó là:

100 x 60 = 6 000 (m²)

Số thóc bác Năm thu được trên thửa ruộng đó là:

55 x (6 000: 100) = 3 300 (kg)

Đáp số: 3 300 kg thóc.

Trân trọng!!!

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m , và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Câu Nam trồng lúa trên thửa ruộng đó , cứ 100m2 thì được 55kg gạo.Câu hỏi

Xem thêm: …

Vừa rồi baoseoul.com đã gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chủ đề Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 bác được 55kg thóc. Hỏi nam 2022 ❤️️, hi vọng với những thông tin hữu ích bài viết “Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Nam trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thì thu được 100m2 . 55kg gạo. Hỏi nam 2022 ”sẽ giúp các bạn nhỏ quan tâm hơn Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 bác được 55kg thóc. Hỏi nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] Hiện nay. Hãy baoseoul.com phát triển thêm nhiều bài viết hay về Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 bác được 55kg thóc. Hỏi nam 2022 bạn.

Top 1 ✅ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. a, Tính diện tích thửa ruộng đó. b, Biết rằng trung bình cứ 50m2 vào năm 2022 cập nhật lần cuối lúc 2022-02-01 14:43:09 cùng với các chủ đề liên quan khác

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m , chiều dài bằng 5/3 chiều rộng .a , Tính diện tích thửa ruộng đó .b , Biết rằng , trung bình cứ 50m2

Hỏi:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m , chiều dài bằng 5/3 chiều rộng .a , Tính diện tích thửa ruộng đó .b , Biết rằng , trung bình cứ 50m2

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m , chiều dài bằng 5/3 chiều rộng .a , Tính diện tích thửa ruộng đó.

b , Biết rằng , trung bình cứ 50m2 thì thu hoạch được 30 kg thóc

Câu trả lời:

lanhoa:

Câu trả lời:

a) Chiều dài của trường hình chữ nhật Ɩa:

60x`5 / 3 ‘= 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

100 × 60 = 6000 (m²)

b) Số thóc thu được từ thửa ruộng đó là:

6000: 50 × 30 = 3600 (kg) = 36 tạ

Đáp số: a) 6000m²

b) 36 tạ

lanhoa:

Câu trả lời:

a) Chiều dài của trường hình chữ nhật Ɩa:

60x`5 / 3 ‘= 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

100 × 60 = 6000 (m²)

b) Số thóc thu được từ thửa ruộng đó là:

6000: 50 × 30 = 3600 (kg) = 36 tạ

Đáp số: a) 6000m²

b) 36 tạ

lanhoa:

Câu trả lời:

a) Chiều dài của trường hình chữ nhật Ɩa:

60x`5 / 3 ‘= 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

100 × 60 = 6000 (m²)

b) Số thóc thu được từ thửa ruộng đó là:

6000: 50 × 30 = 3600 (kg) = 36 tạ

Đáp số: a) 6000m²

b) 36 tạ

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m , chiều dài bằng 5/3 chiều rộng .a , Tính diện tích thửa ruộng đó .b , Biết rằng , trung bình cứ 50m2

Xem thêm: …

Vừa rồi baoseoul.com gửi tới các bạn nội dung chi tiết về chủ đề Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. a, Tính diện tích thửa ruộng đó.b Biết rằng trung bình cứ 50m2 vào năm 2022 ❤️️, hi vọng với những thông tin hữu ích bài viết “Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng . a, Tính diện tích thửa ruộng đó.b Biết rằng trung bình cứ 50m2 vào nam 2022 ”sẽ giúp bạn nhỏ hứng thú hơn với Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m và chiều dài bằng 3. Chiều rộng 5/3. a, Tính diện tích thửa ruộng đó. b, Biết rằng trung bình cứ 50m2 vào năm 2022 [ ❤️️❤️️ ] Hiện nay. Hãy baoseoul.com phát triển thêm nhiều bài viết hay về Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m và chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. a, Tính diện tích thửa ruộng đó. b, Biết rằng trung bình cứ 50m2 vào năm 2022 bạn.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bình quân mỗi 0,01ha thu hoạch được 55kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó?

(3/5 = ba phần năm)

(0,01ha = 0,01ha

Vui lòng giải thích chi tiết. Nhanh tay mk đánh dấu

một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bình quân mỗi 0,01ha thu hoạch được 55kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó?

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.