Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m / s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là:

A. 500 Hz

B. 2000 Hz

C. 1000 Hz

D. 1500 Hz

Chúng ta có

Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 348 m / s và bước sóng 0,5 m. Tần số của sóng này là

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề

Chúng ta có

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Độ to là một đặc tính sinh lý của âm thanh phụ thuộc vào:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.249

Một nhạc cụ phát ra âm có tần số cơ bản f0 thì sóng hài thứ 4 của nó là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 608

Phát biểu nào sau đây về sinh lý của âm là đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 447

Âm thanh do hai nhạc cụ khác nhau tạo ra luôn khác nhau về:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 395

Một sóng âm có chu kỳ 80 ms. Sóng âm thanh này:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 367

Cảm giác của âm thấp và âm cao được mô tả theo khái niệm

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 287

Sóng siêu âm

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 238

Một âm có tần số xác định lần lượt truyền qua nhôm, nước và không khí với các tốc độ v1, v2, v3. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 236

Âm sắc là một đặc điểm sinh lí của âm giúp ta phân biệt được hai loại âm nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 232

Phát biểu nào sau đây về sóng âm? Sai lầm?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 195

Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm thanh liên quan đến:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 179

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 148

Cao độ của âm là một đặc tính sinh lý gắn liền với đặc tính vật lý của âm

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 134

Cho các chất sau: không khí ở 0 độ C, không khí ở 25 độ C, nước và sắt. Sóng âm truyền đi nhanh nhất trong:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 133

Hai âm có cùng cao độ là hai âm có cùng độ cao:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 116

Câu trả lời là không

Tần số của sóng âm là f = v /l= 340 / (34.10-2) = 1000Hz

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 350 m / s và có bước sóng 70 cm. Tần số sóng là:

MỘT.

f = 5.103 Hz.

B.

f = 2.103 Hz.

C.

f = 50 Hz.

D.

f = 5.102 Hz.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:DỄ

Câu trả lời:

f = 5.102Hz.

f =

Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 348 m / s và bước sóng 0,5 m. Tần số của sóng này là

= 500 Hz.

Câu hỏi từ kỳ thi sau. Bạn có muốn kiểm tra không?

Vật lý lớp 12 – Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ học – Đề số 5

Làm bài tập về nhà

Chia sẻ Thêm một số câu hỏi từ cùng một kỳ thi.

 • Sóng âm là sóng:

 • Hai nguồn O1 và O2 có cùng tần số f = 15 Hz. Tại điểm M cách nguồn O1 và O2 lần lượt là d1 = 23 cm và d2 = 26,2 cm, sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và trực tâm của O1O2 có một đường dao động mạnh. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

 • Một ống kín ở một đầu phát ra âm cơ bản có tần số f. Sau khi tháo bộ giảm âm, tần số của âm cơ bản phát ra sẽ là:

 • Sóng dọc có thể truyền trong các phương tiện sau:

 • Hai sóng gặp nhau tại một điểm, nếu một sóng có biên độ A và một sóng có biên độ B thì biên độ của sóng tạo thành là:

 • Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 350 m / s và có bước sóng 70 cm. Tần số sóng là:

 • Một loa phát ra âm có công suất 0,1 W. Âm truyền đi được coi là đều theo mọi phương. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W / m. Mức cường độ âm tại điểm cách loa 4 m là:

 • Hai điểm A, B cách nhau 20 cm là hai nguồn sóng giống hệt nhau trên mặt nước dao động với tần số f = 15 Hz và biên độ bằng 5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 0,3 m / s. Biên độ dao động của mặt nước tại các điểm M, N nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn A, B với AM = 5 cm, AN = 10 cm là:

 • Hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha khi độ lệch pha của chúng bằng:

 • Khi âm thanh truyền từ không khí sang nước:

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Những nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ ở Tây Á, Đông Phi và Tây Phi?

 • Xu hướng quốc tế hoá, khu vực hoá nền kinh tế thế giới diễn ra trên diện rộng và tốc độ cao là điều kiện để:

 • Những trở ngại chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta đối với tài nguyên thiên nhiên là:

 • Các nguồn lực giữ vị trí quan trọng nhất ở Việt Nam hiện nay là:

 • Các nguồn lực có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay là:

 • Tài nguyên nào sau đây bị suy thoái nghiêm trọng nhất:

 • Để phát triển kinh tế đất nước cần phải;

 • Những nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú là;

 • Tài nguyên đất của Việt Nam rất phong phú, trong đó nhiều nhất là;

 • Sự khác nhau cơ bản giữa đất phù sa Đồng bằng sông Hồng và đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long là:

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.