Cách giải Toán lớp 3 |

Một số dạng Toán về phép chia có dư lớp 3 có định nghĩa, tính chất, 6 ví dụ cụ thể và bài tập về phép chia có dư. Với lời giải chi tiết, cụ thể sẽ giúp các em ôn tập tốt về phép chia có dư.

Đầu tiên, để học tốt phép chia có dư, bạn luôn nhớ quy tắc số dư phải luôn nhỏ hơn số chia. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để ôn tập học kì 2 năm học 2021 – 2022 đạt kết quả cao.

Các dạng toán về phép chia có dư lớp 3

Phép chia có số dư là phép chia có số dư khác 0.

Tính chất của phép chia có dư 3

Trong một phép chia có phần dư:

  • Số dư luôn nhỏ hơn số chia.
  • Số dư nhỏ nhất là 1, số dư lớn nhất nhỏ hơn số chia một lần.

6 ví dụ về phép chia có dư

ví dụ 1. Phép chia nào dưới đây có phần dư bằng nhau?

a) 37: 2;

b) 64: 5;

c) 45: 6;

d) 73: 8;

e) 76: 6;

g) 453: 9.

Phân tích. Muốn biết những phép chia nào có dư bằng nhau ta phải thực hiện từng phép chia rồi căn cứ vào kết quả tìm được để kết luận. Đây là một câu đố để kiểm tra kỹ năng của học sinh.

Dung dịch:

Ta có 37: 2 = 18 (dư 1); 64: 5 = 12 (dư 4); 45: 6 = 7 (dư 3); 73: 8 = 9 (dư 1); 76: 9 = 8 (dư 4); 453: 9 = 50 (dư 3).

Vậy phép chia: 37: 2 và 73: 9 có dư 1; phép chia 64: 5 và 76: 9 có cùng phần dư là 4; phép chia 45: 6 và 453: 9 có dư là 3.

Ví dụ 2. Tìm y biết:

a) y: 8 = 234 (dư 7)

b) 47: y = 9 (dư 2)

Phân tích. Để giải bài toán này, bạn cần biết cách tìm số bị chia trong phép chia có dư và cách tìm số bị chia trong phép chia có dư. Để tìm số bị chia trong một số chia ta lấy thương cho số bị chia, để tìm số bị chia trong phép chia có dư sau khi nhân thương với số chia ta cộng số dư. Nếu số đó chia hết cho một dư thì ta được phép chia hết mà thương vẫn giữ nguyên. Do đó, để tìm số bị chia trong phép chia có dư ta lấy số bị trừ rồi chia cho thương.

a) y: 8 = 234 (dư 7)

y = 234 x 8 + 7

y = 1872

y = 1879.

b) 47: y = 9 (dư 2)

y = (47 – 2): 9

y = 45: 9

y = 5.

Ví dụ 3. Thay dấu * và chữ a bằng các chữ số thích hợp, biết số chia; thương bằng nhau và là chữ số lẻ.

Phân tích. So sánh số dư với số bị chia Dựa vào số bị chia có thương và số lẻ, ta tìm được số bị chia và thương. Sau đó tìm số chia.

Bài học giải pháp. Vì phần dư luôn nhỏ hơn số chia nên a> 7; a là chữ số lẻ nên a = 9

Số bị chia trong phép chia đó là: 9 x 9 + 7 = 88

Chúng tôi có tính toán đầy đủ:

Ví dụ 4. May mỗi áo 3 mét vải. Nếu có 85 m vải thì may được tối đa bao nhiêu bộ quần áo và còn lại bao nhiêu mét vải?

Phân tích. Muốn biết may được nhiều nhất 85 m2 vải và thừa bao nhiêu mét vải, ta lấy 85 chia cho 3, thương là số áo và dư là số mét vải thừa. Vì đây là phép chia có dư nên thực hiện phép chia trước rồi kết luận sau.

Bài học giải pháp. Thực hiện phép chia ta có:

85: 3 = 28 (dư 1).

Như vậy bạn may được nhiều nhất 28 bộ quần áo và còn thừa 1 mét vải

Đáp số: 28 bộ quần áo; Thừa 1m vải.

Ví dụ 5: Một đoàn có 55 người muốn qua sông nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 5 người kể cả người lái đò. Số lượng thuyền tối thiểu cần thiết để chở tất cả các hành khách là bao nhiêu.

Phân tích: Để tìm số thuyền chở được, ta chia số hành khách cho số hành khách mà thuyền chở được. Tuy nhiên, vì phải chở toàn bộ hành khách qua sông nên nếu số người ít hơn số người tối đa trên mỗi thuyền thì vẫn cần một thuyền khác.

Dung dịch

Mỗi thuyền chỉ được chở tối đa:

5 – 1 = 4 (người)

Thực hiện phép chia ta có:

55: 4 = 13 (phần còn lại 3)

Cần 13 thuyền mỗi thuyền chở 4 khách, còn 3 khách không có ghế nên cần thêm 1 thuyền.

Vậy số thuyền tối thiểu cần có là:

13 + 1 = 14 (thuyền)

Đáp số: 14 chiếc thuyền

Ví dụ 6: Ngày 20 tháng 11 năm 2008 là thứ Năm. Ngày 20 tháng 11 năm 2009 là ngày gì?

Phân tích: Vì một tuần có 7 ngày nên muốn biết 20/11/2009 là ngày gì thì ta phải tìm xem từ 20/11/2008 đến 20/11/2009 có bao nhiêu ngày rồi chia cho số đó. bằng 7, nếu không, thì 20/11/2009 cũng là thứ Năm. Nếu còn dư thì đếm thêm những thứ khác để xác định.

Dung dịch

Từ ngày 20 tháng 11 năm 2008 đến ngày 20 tháng 11 năm 2009 có 365 ngày (vì tháng nhuận của năm 2008 là tháng 2).

1 tuần có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có:

365: 7 = 52 (phần dư 1)

Như vậy sau đúng 52 tuần nữa là đến thứ Năm, vậy ngày 20 tháng 11 năm 2009 là thứ Sáu.

Bài toán về phép chia có dư

Bài 1:

Một cửa hàng có 465 kg gạo tám thơm được đóng trong các bao nhỏ, mỗi bao 8kg. Hỏi số gạo đó cần ít nhất là bao nhiêu?

Bài 2:

Nếu chia một số cho 8 thì thương là số lớn nhất có hai chữ số và thương là số dư lớn nhất. Nếu số đó chia cho 7 thì dư là bao nhiêu?

Bài 3:

Thay thế các dấu? và chữ b bởi các chữ số thích hợp, cho rằng số chia và thương bằng nhau và là số chẵn.

Bài 4: Có 31 mét vải, mỗi bộ quần áo cần 3 mét vải. Có thể may nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như vậy và còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài giải: Thực hiện phép chia ta có: 31: 3 = 10 (dư 1). Vậy có thể may nhiều nhất 10 bộ quần áo như vậy và còn thừa 1m vải.

Trả lời: 10 bộ, thừa 1 mét vải. Trong bài giải có hai điểm khác với cách trình bày bài giải đơn: Kết quả của phép tính không ghi tên đơn vị, đáp số được đặt sau phép tính.

Bài 5: Một lớp học có 33 học sinh. Phòng học của lớp đó chỉ có một chiếc bàn 2 chỗ ngồi. Số lượng bàn làm việc như vậy tối thiểu là bao nhiêu?

Dung dịch:

Thực hiện phép chia ta có: 33: 2 = 16 (dư 1). Số bàn có 2 học sinh ngồi là 16 bàn, còn 1 học sinh chưa có ghế nên cần kê thêm một bàn.

Vì vậy, số lượng bảng tối thiểu cần thiết là:

16 + 1 = 17 (bảng)

Đáp số: 17 bảng.

Trong bài toán này, ngoài phép tính chia có dư còn có phép cộng kết quả của phép chia đó với 1 (lưu ý học sinh: 1 này không phải là dư).

Bài 6. Nhóm du khách có 50 người và muốn thuê xe 4 chỗ. Hỏi số ô tô cần thuê tối thiểu là bao nhiêu để chở hết số hành khách đó?

Dung dịch:

Thực hiện phép chia ta có: 50: 4 = 12 (dư 2). Có 12 toa, mỗi toa chở 4 hành khách, còn 2 khách không có chỗ nên cần thêm 1 toa nữa.

Vậy số ô tô tối thiểu cần có là:

12 + 1 = 13 (xe).

Đáp số: 13 ô tô.

Bài 7: Cần ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền để chở hết 78 người của đoàn văn công qua sông, biết rằng mỗi thuyền chỉ chở được tối đa 6 người kể cả người lái đò?

Dung dịch:

Mỗi thuyền chỉ được chở số hành khách tối đa:

6 – 1 = 5 (người)

Thực hiện phép chia ta có: 78: 5 = 15 (dư 3). Có 15 thuyền, mỗi thuyền chở 5 khách, 3 khách không còn chỗ ngồi nên cần thêm một thuyền nữa.

Vậy số thuyền cần ít nhất là:

15 + 1 = 16 (thuyền).

Đáp số: 16 chiếc thuyền.

Trong bốn ví dụ trên, câu hỏi về phép chia có dư có các thuật ngữ “nhiều nhất” hoặc “ít nhất”. Tuy nhiên, cũng có vấn đề về việc phân chia với phần dư mà không có các điều khoản đó.

Bài 8: Một năm nhuận có 366 ngày. Năm đó là bao nhiêu tuần và ngày?

Dung dịch:

Một tuần có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có: 366: 7 = 52 (dư 2). Vì vậy, một năm nhuận bao gồm 52 tuần và 2 ngày.

Trả lời: 52 tuần và 2 ngày.

Bài 9: Hôm nay là chủ nhật. Nó sẽ là ngày nào trong tuần trong 100 ngày?

Dung dịch:

Một tuần có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có: 100: 7 = 14 (dư 2). Sau đúng 14 tuần là Chủ nhật, và hai ngày sau đó là Thứ Ba. Vậy 100 ngày sau là ngày thứ ba trong tuần.

Trả lời: Thứ ba.

Bài tập chia nâng cao có dư

Bài 1: Tìm y trong phép chia mà số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số có thương là 6 và số dư nhỏ hơn thương 3.

Bài 2: Tìm y trong phép chia có số chia là 12, thương là 14, biết số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia

Bài 3: Cho một số biết số đó chia cho 8 thì thương là 42 và dư 2. Nếu chia số đó cho 7 thì được kết quả là bao nhiêu?

Bài 4: Nếu hôm nay là thứ tư, thì 97 ngày nữa là ngày thứ mấy?

Bài 5: Xe buýt cỡ vừa có thể chở được 30 hành khách, xe buýt nhỏ chở được 8 hành khách, xe buýt cỡ lớn chở được 52 hành khách. Cần bao nhiêu xe buýt cỡ lớn để chở tất cả hành khách. 8 xe buýt cỡ nhỏ đầy khách và 13 xe buýt cỡ lớn đầy khách (Cuộc thi Olympic Đông Nam Á)

Hướng dẫn giải pháp

Bài 1

Phương pháp giải quyết

Bước 1: Tìm số chia và số dư

Bước 2: Tìm số chia

Biết số chia = (chia – dư): thương

Dung dịch

Số bị chia là số lớn nhất có hai chữ số nên số bị chia là 99

Tình yêu là 6

Số dư nhỏ hơn 3 đơn vị nên số dư = 6 – 3 = 3

Số chia là (99 – 3): 6 = 16

Bài 2

Phương pháp giải quyết

Bước 1: Tìm số dư

Bước 2: Tìm số chia

Biết số chia = (số chia x thương) + số dư

Dung dịch

Số còn lại là số lớn nhất có thể trong một phép chia mà phần dư phải nhỏ hơn số bị chia nên phần dư = số chia – 1 = 12 – 1 = 11

Với thương là 14, số chia 12, dư là 11.

Vây đã chia = (12 x 14) + 11 = 179

bài 3

Phương pháp giải quyết

Bước 1: Tìm số chia

Số chia = (Số chia x thương) + số dư

Bước 2: Tìm kết quả

Thực hiện phép chia cho số mới theo đề bài.

Dung dịch

Theo đề bài, thương là 42, số chia là 8, dư là 2.

Vậy số chia = (8 x 42) + 2 = 338

Nếu chúng ta chia 338 cho 7 ta được 338: 7 = 46 và dư 2

Bài 4

Phương pháp giải quyết

Đối với loại thẻ này, chúng tôi lấy số ngày và chia nó cho 7 (7 là số ngày trong một tuần). Nếu kết quả của phép chia là một phần dư, thì chúng ta thêm những gì mà câu hỏi yêu cầu.

Dung dịch

Số ngày đã cho là 97, vậy 97: 7 = 13 (tuần) và 6 ngày còn lại

Biết hôm nay là thứ tư, ta đếm thêm 6 lần nữa bắt đầu từ thứ năm thì sau 97 ngày là ngày thứ mấy. kết quả là thứ 3

Bài 5

Phương pháp giải quyết

Bước 1: Tính số lượng hành khách trên 8 xe buýt cỡ vừa và 13 xe buýt cỡ nhỏ

Bước 2: Tính tổng số hành khách trên 2 xe buýt cỡ vừa và nhỏ

Bước 3: Chia tổng số hành khách cho số hành khách tối đa mà xe buýt lớn có thể chở

Dung dịch

Số hành khách tối đa mà xe buýt trung bình có thể chờ là: 13 x 30 = 390 (hành khách)

Số hành khách tối đa mà xe buýt nhỏ có thể chở là: 8 x 8 = 64 (hành khách)

Tổng số hành khách của hai xe buýt cỡ vừa và nhỏ là: 390+ 64 = 454 (hành khách)

Xe buýt lớn chở được nhiều nhất 52 hành khách nên số xe buýt cần chở cả 454 hành khách là: 454: 52 = 8 xe buýt và còn lại 38 hành khách.

Vậy để chở hết 454 hành khách cần 8 ô tô 52 chỗ chở đầy khách và cần thêm 1 ô tô nữa chở 38 hành khách còn lại.

Cập nhật: ngày 22 tháng 4 năm 2022

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.