18/06/2021 8.582

C. 12,25V; 2,5A

Câu trả lời chính xác

Đáp án CC Dòng điện trong mạch chính: Suất điện động của nguồn điện: E = U + Ir = 12 + 2,5.0,1 = 12,25 V

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đối với một mạch điện kín, hiệu suất của bộ nguồn không được tính theo công thức:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7.201

Trong mạch điện kín có nguồn điện có suất điện động. Eđiện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có ngắn mạch, cường độ dòng điện trong mạch I được xác định theo công thức:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.662

Một nguồn điện có emf là 3V và điện trở trong là 2Ω. Mắc song song hai cực của nguồn này với hai bóng đèn giống nhau có điện trở 6Ω. Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.439

Mắc một điện trở 14Ω vào hai đầu của nguồn điện có điện trở trong r = 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8,4V. Công suất của mạch ngoài và công suất của nguồn điện là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5,880

Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có emf E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Mối liên hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.032

Cho mạch điện như hình vẽ bên, trong đó nguồn điện có emf E = 6V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R1 = R2 = 30Ω, R3 = 7,5Ω. Công suất tiêu thụ trên R3 là

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1 ôm có điện trở r = 4,8 ôm thành mạch kín.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.324

Cho mạch điện trong hình vẽ, bỏ qua điện trở của các dây nói trên. Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1 ôm có điện trở r = 4,8 ôm thành mạch kín.

Công suất của bộ nguồn là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.096

Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của nguồn điện có điện trở trong r = 4Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch có độ lớn I1 = 1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có độ lớn I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.168

Tìm câu lệnh Sai lầm

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.154

Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có emf Eđiện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong thời gian t là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.080

Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây dẫn. Công suất mạch ngoài là

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1 ôm có điện trở r = 4,8 ôm thành mạch kín.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1,075

Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua lực cản của dây nối. Nhãn hiệu công suất của bộ nguồn bằng

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1 ôm có điện trở r = 4,8 ôm thành mạch kín.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.046

Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của các dây nối. Hiệu suất của bộ nguồn là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 996

Cho mạch điện trong hình vẽ, bỏ qua điện trở của các dây nói trên. Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1 ôm có điện trở r = 4,8 ôm thành mạch kín.

Hiệu điện thế trên hai đầu của nguồn điện là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 710

Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây dẫn. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3đơn giản

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1 ôm có điện trở r = 4,8 ôm thành mạch kín.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 689

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1 ôm có điện trở r = 4,8 ôm thành mạch kín.

Tính thể tích của cục nước đá (Vật lý – Lớp 9)

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1 ôm có điện trở r = 4,8 ôm thành mạch kín.

2 câu trả lời

Tính độ dài quãng đường AB (Vật lý – Lớp 9)

2 câu trả lời

Tính dòng điện đi qua (Vật lý – Lớp 9)

2 câu trả lời

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.