Một bóng đèn neon được kết nối với nguồn AC trực tiếp điện áp u = 220 2 cos (100πt) V. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn vượt quá giá trị 100 V. Trong 1 giây đèn này bật sáng bao nhiêu lần?

MỘT. 50

B. 120

C. 60

D. 100

Câu hỏi tương tự

Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 2 cos 100 t V Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn vượt quá giá trị 100 V. Trong 1 giây đèn này bật sáng bao nhiêu lần?

MỘT. 50.

B. 120.

C. 60

D. 100.

Trên bóng đèn sợi đốt có ghi (220 V – 60 W). Đèn này sáng bình thường khi mắc vào đèn có hiệu điện thế xoay chiều có giá trị cực đại là

A. 220 2 V

B. 60 V

C. 110 2 V

D. 220 vôn

Một đèn nêon đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị r là 220 V và tần số 50 Hz. Biết rằng đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu mạch không nhỏ hơn 155 V. Trong một giây, đèn bật hoặc tắt bao nhiêu lần?

MỘT. 200 lần

B. 100 lần

C. 50 lần

D. 150 lần

Một đèn nêon đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị r là 220 V và tần số 50 Hz. Biết rằng đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu mạch không nhỏ hơn 155 V. Trong một giây, đèn bật hoặc tắt bao nhiêu lần?

MỘT. 50 lần

B. 100 lần

C. 150 lần

D. 200 lần

Đặt một điện áp xoay chiều 120 V tần số 60 Hz vào hai đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết rằng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn không nhỏ hơn 60 2 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi chu kỳ là:

MỘT. 1/120 (giây).

B. 1/180 (giây).

C. 1/90.

D. 1/75 (s).

Đặt một điện áp xoay chiều có u = 120 2 cos 00 t V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với bóng đèn 100 V – 100 W. Giá trị của R để đèn sáng bình thường là bao nhiêu?

MỘT. 20.

B. 100 yên

C. 10 yên

D. 120 yên

Đặt một điện áp xoay chiều có u = 120 2 cos 1 00 tV vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với bóng đèn 100 V – 100 W. Nếu đèn sáng bình thường thì R có giá trị nào sau đây?

MỘT. 20 yên

B. 100 yên.

C. 10.

D. 120 yên

Một đèn ống sử dụng hiệu điện thế xoay chiều có giá trị r là 220 V. Biết rằng đèn sáng khi điện áp đặt vào bóng đèn không nhỏ hơn 180 V. Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian tắt trong một chu kỳ là

MỘT. 0,5 lần

B. 2 lần

C. 1,5 lần

D. 1,3 lần

Một đèn đường có công suất 250W mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế không đổi và tần số u = 220 2 cos t (V) thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2 cos t (MỘT). Bóng đèn được bật từ 18h chiều đến 6h sáng hàng đêm. Giá điện được tính là 2000 đồng / kWh. Để đèn đường hoạt động trong một năm (365 ngày), địa phương phải trả tiền cho công ty điện lực

MỘT. 1.927.200 đ

B. 2.190.000 VNĐ

C. 963.600 đ

D. 1.095.000 VNĐ

Một bóng đèn neon được nối với nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220√2cos (100πt) V. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn vượt quá giá trị 100 V. Trong 1 giây đèn này bật sáng bao nhiêu lần?

MỘT. 50

B. 120

C. 60

D. 100

Cách giải nhanh bài tập này

Câu trả lời GỠ BỎ

Phương pháp: Sử dụng đường tròn lượng giác

Chu kỳ T = 1 / 60s

Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

1 giây = 60T

Đèn sáng khi điện áp vượt quá 100V.

Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

Ta thấy 1 chu kỳ sáng 2 lần. Vậy trong 1s = 60T đèn sáng 120 lần

Câu trả lời GỠ BỎ

Phương pháp: Sử dụng đường tròn lượng giác

Khoảng thời gian T = 1 / 60s 1s = 60T

Đèn sáng khi điện áp vượt quá 100V.

220

– 220

100

O

(+)

– 100

Ta thấy 1 chu kỳ sáng 2 lần. Vậy trong 1s = 60T đèn sáng 120 lần

Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220cos (100πt) V. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn vượt quá 100 V. Trong 1 giây, đèn này bật sáng bao nhiêu lần?

MỘT.

50.

B.

120.

C.

60.

D.

100.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:DỄ

Câu trả lời:

Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

+ Áp dụng các đường tròn lượng giác trong dòng điện xoay chiều + Chu kỳ của dòng điện

Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

+ Trong mỗi chu kì có 2 lần đèn sáng → trong thời gian Δt có 100 lần đèn sáng.

Vì vậy, câu trả lời chính xác là DỄ DÀNG

Bạn có muốn?

Xem thêm câu đố

xem thêm

Chia sẻ Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Tập nghiệm của bất phương trình

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

  được

 • Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời năm nào?

 • Tìm nghiệm của bất phương trình:

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

 • Những tác phẩm nào đã trang bị cho đội ngũ cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

 • Lập phương trình

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

  kiểm tra sự thật

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

  thông số

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

  điều kiện phải được đáp ứng

 • Những giai cấp nào ra đời do hậu quả của quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam:

 • Miền của hệ bất phương trình

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

  là một phần của mặt phẳng chứa điểm

 • Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư nhiều vốn nhất vào những ngành nào?

 • Cuộc gọi

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

  là nghiệm của bất phương trình

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

  . Tập nào sau đây là phần bù của

  Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u = 220 vuông 2 cos 100pt

  ?

 • Chương trình chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là:

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.