ngọc trai minnie có nghĩa là

Một người giữ Thẻ trên quần áo mặt hàng.Đa số những chàng trai nghĩ rằng họ mặc đẹp nhưng hãy giữ tất cả các thẻ trên chúng!

Thí dụMinnie Pearl Một đất nước Comedienne trên Grand Ole Opera. cô ấy giữ Thẻ trên chiếc mũ mới của cô ấy!

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of mittan1

By mittan1

Leave a Reply

Your email address will not be published.