Trang chủ / Đánh giá Quiz /Cường độ âm trong mạch khuếch đại được xác định bởi mạch nào: