công việc chính có nghĩa là

Được sử dụng để Phản đối kết án bạn đã nói trước đó và biến bất cứ điều gì bạn nói thành ý nghĩa ngược lại. Thường được sử dụng khi mỉa mai

Ví dụtôi yêu lop toan của tôi, công việc chính

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.