Với lời giải bài Luyện từ và câu Tuần 19 trang 2, 3 Sách bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 hay nhất, chi tiết và đầy đủ sẽ giúp Quý thầy cô và các bậc phụ huynh có thêm tài liệu giúp các em học sinh làm bài tập trên lớp. Sách bài tập Tiếng Việt lớp 3 từ đó học tốt Tiếng Việt 3.

Luyện từ và câu lớp 3 tuần 19

Đầu tiên: Đọc hai khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Mặt trời trên núi

Bóng tối bao trùm,

Anh ấy siêng năng

Đèn trên lầu,

Theo làn gió mát

Diễn ra rất suôn sẻ,

Đi xuyên đêm,

Chăm sóc người ngủ.

Những con đom đóm được gọi bằng những từ nào? Hành vi của đom đóm được miêu tả trong những từ ngữ nào? ……………………………………………… …………………… ……….

Câu trả lời:

Những con đom đóm được gọi bằng những từ nào? Hành vi của đom đóm được miêu tả trong những từ ngữ nào? Anh Đom siêng bật đèn lên gác, đi thật nhẹ nhàng lo cho mọi người ăn ngủ.

2: Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (đã học ở học kỳ I). Tìm những con vật khác ngoài con đom đóm được gọi và miêu tả như con người (nhân cách hóa), viết vào ô trống trong bảng sau:

Tên của động vật Động vật được gọi theo Động vật được mô tả bằng từ ngữ ……………………………….. … ………………………………………. ……………………………………………… ………. ……

Câu trả lời:

Tên các con vật Các con vật được gọi bằng các Con vật được miêu tả trong lời ru của Cô Bơ Cô

“Ru ơi Ru ơi!

Ôi con tôi,

Ngủ ngon”

Vạc Thím lặng lẽ tìm tôm

3: Gạch chân câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong mỗi câu sau:

a) Con đom đóm lên lầu khi trời tối.

b) Tối mai Đom Đóm lại vào chòi canh.

c) Chúng ta đã học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I

Câu trả lời:

a) Con đom đóm lên lầu khi trời tối.

b) Tối mai Đom Đóm lại vào chòi canh.

c) Chúng ta đã học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I

4: Trả lời câu hỏi :

a) Khi nào lớp bạn bắt đầu học lớp hai? b) Khi nào học kỳ II kết thúc? c) Bạn được nghỉ hè vào tháng mấy?

Câu trả lời:

a) Khi nào lớp bạn bắt đầu học lớp hai? Lớp tôi bắt đầu học kỳ 2 khi đợt nghỉ Tết đầu tiên đã kết thúc. b) Khi nào học kỳ II kết thúc? Học kỳ II kết thúc khi chúng tôi thi học kỳ II xong. c) Bạn được nghỉ hè vào tháng mấy? Chúng tôi có kỳ nghỉ hè vào tháng Sáu.

1. Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới. Luyện từ và câu – Tuần 19 Trang 2 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 19 – Sách bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Đầu tiên. Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới

Một ngọn núi bảo vệ thiên đường

Bóng tối bao trùm,

Anh Dom siêng năng

Đèn trên lầu.

Theo làn gió mát

Diễn ra rất suôn sẻ,

Đi suốt đêm

Chăm sóc người ngủ.

Đom đóm được gọi là gì?

Đặc điểm của đom đóm được miêu tả bằng những từ ngữ nào?

Những từ nào dùng để miêu tả hoạt động của đom đóm?

…………………….

…………………….

…………………… ..

…………………….

…………………… ..

…………………….

…………………….

……………………………………………………

2. Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (Tiếng Việt 3, tập một, trang 143). Tìm những con vật không phải là con đom đóm được gọi và miêu tả như con người (nhân hoá), điền vào bảng sau:

Tên động vật

Những con vật được gọi là gì?

Những con vật được miêu tả bằng những từ ngữ nào?

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

3. Gạch chân câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong mỗi câu sau:

a) Con đom đóm lên lầu khi trời tối.

b) Tối mai Đom Đóm lại đi làm nhiệm vụ bảo vệ.

c) Chúng ta đã học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I.

4. Trả lời câu hỏi :

a) Khi nào lớp học của bạn bắt đầu vào học kỳ hai?

…………………… ..

Quảng cáo

…………………… ..

…………………… ..

b) Khi nào thì ki II kết thúc?

…………………… ..

…………………… ..

c) Bạn được nghỉ hè vào tháng mấy?

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

CÂU TRẢ LỜI:

Đầu tiên. Đọc hai khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Đom đóm được gọi là gì?

Tính cách của Đom Đóm được miêu tả bằng những từ ngữ nào?

Những từ nào dùng để miêu tả hoạt động của đom đóm?

Anh Dom

siêng năng

Lên đèn đi lên lầu, đi thật nhẹ nhàng lo cho người ta giấc ngủ.

2. Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (đã học ở học kì I). Tìm những con vật khác ngoài con đom đóm được gọi và miêu tả như con người (nhân cách hóa), viết vào ô trống trong bảng sau:

Tên động vật

Các loài động vật được gọi bằng

Động vật được mô tả bằng lời

cò cò

Chị

lời ru “Ru! Ru hay! Ôi con ơi.”

Ngủ ngon”

Cái vạc

lặng lẽ tìm tôm

3. Gạch chân câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào ? ” trong mỗi câu sau:

a) Con đom đóm lên lầu khi trời tối.

b) Tối mai Đom Đóm lại vào chòi canh.

c) Chúng ta đã học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I

4. Trả lời câu hỏi :

a) Khi nào lớp học của bạn bắt đầu vào học kỳ hai?

Lớp tôi bắt đầu học kỳ 2 sau khi nghỉ Tết xong.

b) Khi nào học kỳ II kết thúc?

Học kỳ II kết thúc khi chúng tôi thi học kỳ II xong.

c) Bạn được nghỉ hè vào tháng mấy?

Chúng tôi có một kỳ nghỉ hè vào tháng Sáu.

  • Luyện từ và câu lớp 3 tuần 19

    Đồng giá 250k cho lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải Sách bài tập Tiếng Việt lớp 3 Trang 2, 3 Luyện từ và câu hay nhất được soạn chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng làm các bài tập trong VBT Tiếng Việt 3 Tập 2.

Đầu tiên: Đọc hai khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Mặt trời trên núi

Bóng tối bao trùm,

Quảng cáo

Anh ấy siêng năng

Đèn trên lầu,

Theo làn gió mát

Diễn ra rất suôn sẻ,

Đi xuyên đêm,

Chăm sóc người ngủ.

Những con đom đóm được gọi bằng những từ nào? Hành vi của đom đóm được miêu tả trong những từ ngữ nào? ……………………………………………… …………………… ……….

Câu trả lời:

Quảng cáo

Những con đom đóm được gọi bằng những từ nào? Hành vi của đom đóm được miêu tả trong những từ ngữ nào? Anh Đom siêng bật đèn lên gác, đi thật nhẹ nhàng lo cho mọi người ăn ngủ.

2: Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (đã học ở học kỳ I). Tìm những con vật khác ngoài con đom đóm được gọi và miêu tả như con người (nhân cách hóa), viết vào ô trống trong bảng sau:

Tên của động vật Động vật được gọi theo Động vật được mô tả bằng từ ngữ ……………………………….. … ………………………………………. ……………………………………………… ………. ……

Câu trả lời:

Tên các con vật Các con vật được gọi bằng các Con vật được miêu tả trong lời ru của Cô Bơ Cô

“Ru ơi Ru ơi!

Ôi con tôi,

Ngủ ngon”

Vạc Thím lặng lẽ tìm tôm

3: Gạch chân câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong mỗi câu sau:

Quảng cáo

a) Con đom đóm lên lầu khi trời tối.

b) Tối mai Đom Đóm lại vào chòi canh.

c) Chúng ta đã học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I

Câu trả lời:

a) Con đom đóm lên lầu khi trời tối.

b) Tối mai Đom Đóm lại vào chòi canh.

c) Chúng ta đã học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I

4: Trả lời câu hỏi :

a) Khi nào lớp bạn bắt đầu học lớp hai? b) Khi nào học kỳ II kết thúc? c) Bạn được nghỉ hè vào tháng mấy?

Câu trả lời:

a) Khi nào lớp bạn bắt đầu học lớp hai? Lớp tôi bắt đầu học kỳ 2 khi đợt nghỉ Tết đầu tiên đã kết thúc. b) Khi nào học kỳ II kết thúc? Học kỳ II kết thúc khi chúng tôi thi học kỳ II xong. c) Bạn được nghỉ hè vào tháng mấy? Chúng tôi có kỳ nghỉ hè vào tháng Sáu.

Xem thêm nhiều bộ sách bài tập Tiếng Việt lớp 3 chọn lọc và hay khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Luyện từ và câu lớp 3 tuần 19
Luyện từ và câu lớp 3 tuần 19

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 3 giúp các em học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Tiếng Việt 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

tuan-19.jsp

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.