Câu trả lời DỄ DÀNG

Kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây tăng khá nhanh, phản ánh sự phục hồi và phát triển của sản xuất, nhu cầu tiêu dùng cũng không đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.

Hướng dẫn: SGK / 138-139, địa lí 12 cơ bản.

Chọn một

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 29

Hướng dẫn: SGK / 138-139, địa lí 12 cơ bản.

Chọn một

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of le. _1

By le._1

Leave a Reply

Your email address will not be published.