Về cuốn sách này

Trang 2

Về cuốn sách này

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 352

A. Phân tích hai lực trên tựa của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả của hai lực đồng quy.

B. Trượt hai lực trên phương đứng của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực phân tích của hai lực đồng quy.

C. Trượt hai lực trên phương đứng của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả của hai lực đồng quy.

Câu trả lời chính xác

D. Phân tích các lực trên giá đỡ của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực phân tích của hai lực đồng quy.

Đáp án C Quy tắc hợp của 2 lực đồng quy: Trượt hai lực trên giá đỡ của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả của hai lực đồng quy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một vật có khối lượng m = 2kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang nhờ hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và hợp với nhau một góc. α = 30 ° không thay đổi. Lực tác dụng vào mỗi sợi dây là F = 10N, lấy g = 10m / s2. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.296

Điều kiện cân bằng của một vật tác dụng vào ba lực không song song là: Ba lực đó phải đồng phẳng, đồng quy và thỏa mãn điều kiện

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.167

Ba lực F1 →, F2 →, F3 → tác dụng lên cùng một vật rắn giữ cho vật cân bằng. Vật tiếp tục ở trạng thái cân bằng nếu

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.091

Một quả cầu đồng chất khối lượng 4 kg được một sợi dây gắn vào tường thẳng đứng một góc α = 30 °. Bỏ qua ma sát khi quả bóng tiếp xúc với tường. Lấy g = 9,8m / s2. Lực do quả cầu tác dụng vào tường là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.028

Một vật rắn khối lượng 5 kg nằm cân bằng trên mặt phẳng thẳng đứng bằng một sợi dây như hình vẽ bên. Bỏ qua ma sát, lấy g = 9,8m / s2, góc α = 20 °. Phản lực N của mặt phẳng thẳng đứng là

Trường hợp nào sau đây không thể tổng hợp hai lực?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 590

Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở vị trí ngang bằng hai sợi dây gắn vào hai đầu của nó như hình vẽ. Lực căng trong sợi dây có độ lớn T1 = T2 = 10N, góc θ = 37 °. Trọng lượng của thanh bằng

Trường hợp nào sau đây không thể tổng hợp hai lực?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 235

Điều kiện cân bằng của một vật tác dụng vào ba lực này có giá đồng thời và không song song là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 217

Một vật có khối lượng m = 2,5kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang nhờ hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và hợp với nhau một góc không đổi. Lực kéo tác dụng vào mỗi sợi dây là F = 10N, lấy g = 9,8m / s2. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 193

Vật ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của 3 lực như hình vẽ bên. Câu nào sau đây không đúng?

Trường hợp nào sau đây không thể tổng hợp hai lực?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 168

Một vật rắn khối lượng 2 kg nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng một góc α = 30 °. Giá trị của lực căng dây là bao nhiêu? Lấy g = 9,8m / s2 và bỏ qua ma sát

Trường hợp nào sau đây không thể tổng hợp hai lực?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 158

Đặc điểm của hệ ba lực cân bằng là gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 157

Một chiếc thuyền đang nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết α = 60 °, lực căng dây T = 100N. Lực do gió và nước tác dụng lên thuyền là

Trường hợp nào sau đây không thể tổng hợp hai lực?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 140

Một người biểu diễn xiếc (coi là vật rắn) có khối lượng 800N đi xe đạp một bánh trên một sợi dây làm cho dây chùng xuống một góc 120o. Lực căng dây khi người biểu diễn xiếc cân bằng có giá trị nào? Sợi dây không căng.

Trường hợp nào sau đây không thể tổng hợp hai lực?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 111

Một vật rắn khối lượng 200g nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng một góc α = 90 °. Giá trị của lực căng dây là bao nhiêu? Lấy g = 9,8m / s2 và bỏ qua ma sát

Trường hợp nào sau đây không thể tổng hợp hai lực?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 98

Một chiếc thuyền đang nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết α = 30 °, lực căng dây T = 50N. Lực do gió và nước tác dụng lên thuyền là

Trường hợp nào sau đây không thể tổng hợp hai lực?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 89

ĐÁP ÁN C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đơn vị nào sau đây không dùng để đo khối lượng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 352

Trong trường hợp chuyển động của máy bay không có sự thay đổi nào

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 205

Chuyển đổi các đơn vị sau:

một. 145cm = ………… ..m

b. 0,25 lít = ………… .cc

c. 500g = ………… .kg

d. 9 tạ = ………… .kg.

e. 451km = ………… .m

f. 32dm3 = …………. Lít

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 200

Trước khi đo chiều dài của một vật, chúng ta cần ước lượng chiều dài của vật đó để

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 187

Kết luận nào là sai về khối lượng của một vật?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 182

Lấy 100cm3 cát đổ vào 100cm3 nước. Khối lượng của cát và nước là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 145

Cho một cân Robecvan và một hộp cân, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 122

Nêu cách đo thể tích của một chất rắn không thấm nước

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 106

Kết quả đo chiều dài và chiều rộng của một tờ giấy được ghi là 29,5cm và 21,2cm. Thước đo được sử dụng có độ chia nhỏ nhất là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 93

Nếu một ống bê tông nặng 1600N và 4 người nâng như nhau thì mỗi người phải dùng lực nhỏ nhất là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 91

Dùng ống đong chia độ để đo thể tích của viên đá. Thể tích ban đầu của nước là 60cm3. Thể tích của nước sau khi thả viên sỏi là 78,2 cm3. Khối lượng của viên đá là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 87

Ví dụ nào sau đây là một ví dụ về trọng lực làm cho một vật chuyển động ở trạng thái dừng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 85

Lực hấp dẫn là gì? Trọng lượng là gì? Nêu phương và chiều của trọng lực

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 79

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.