Để kể lại một câu chuyện, một trải nghiệm quá khứ đáng nhớ, bạn sẽ cần vận dụng kiến thức ngữ pháp liên quan tới thì quá khứ (đơn, tiếp diễn), các từ nối, từ chỉ trình tự thời gian…

Bạn đang xem: Kể 1 câu chuyện bằng tiếng anh

1. Kể truyện trong một cuộc hội thoại

Nếu bạn định kể câu chuyện của bạn sau khi bạn nghe người khác nói, bạn có thể nói như này:

That reminds me! (Điều đó làm tôi nhớ đến)Funny you should say that. Did I ever tell you about… (Thật là buồn cười phải không bạn! Tôi đã bao giờ kể cho bạn về…)Hearing your story reminds me of when… (Nghe câu chuyện của bạn gợi cho tôi nhớ đến khi …)Something similar happened to me…. (cũng có chuyện tương tự xảy ra với tôi)

2.Để bắtđầu câu chuyện

Bạn có thể sử dụng các cụm từ dướiđây. Khi viết, hãy dùng dấu phảyđể ngăn cách chúng với phần nội dung còn lại.

First of all,To start off with,Initially,To begin with,

Ví dụ:

To begin with, I began my education in London.First of all, I opened the cupboard.To start off with, we decided our destination was New York.Initially, I thought it was a bad idea.

2. Diễn biến câu chuyện

Bạn có thể tiếp tục kể chuyện bằng cách sử dụng các cụm từ dướiđây hoặc một mệnhđề thời gian bắtđầu bằng”as soon as” or “after“. Khi sử dụng mệnh đề thời gian,chia động từ ở thời quá khứ đơn sau cụm từ chỉ thời gian.Then,After that,Next,As soon as / When + full clause,…but thenImmediately,

Ví dụ:

Then, I started to get worried.After that, we knew that there would be no problem!Next, we decided on our strategy.As soon as we arrived, we unpacked our bags.We were sure everything was ready, but then we discovered some unexpected problems.Immediately, I telephoned my friend Tom.

3. Giới thiệu bước ngoặt, tình tiết bất ngờ mới trong câu chuyện

Suddenly,” và “Unexpectedly,” sẽ là 2 từ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này khi kể chuyện.

Ví dụ:

Suddenly, a child burst into the room with a note for Ms. Smith.Unexpectedly, the people in the room didn”t agree with the mayor.

4. Kết thúc câu chuyện

Để kể phần kết câu chuyện, bạn có thể sử dụng các từ/cụm từ sau:

Finally,In the end,Eventually,

Ví dụ:

Finally, I flew to London for my meeting with Jack.

Xem thêm: Cuộc Kháng Chiến Chống Tống Lần 2, Tóm Tắt Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Tống

In the end, he decided to postpone the project.Eventually, we became tired and returned home.

Kể câu chuyện trong quá khứ bằng tiếng anh

5. Lưuý các từ nốiđể câu chuyện liền mạch, dễ theo dõi

Từ nối có thể được dùng để diễn đạt lý do, kết quả, thông tin trái ngược, thêm thông tin và kết luận.

Ví dụ:

I booked a flight because….As a result, I was late…Although I had a reservation, I hadn’t checked the airport name.I made sure I had an up-to-date passport and I also took along my driving licence.In short, I had made a complete mess of the holiday.

– Từ nối đưa ra ví dụ

For exampleFor instanceNamely

– Từ nối thêm thông tin

AndIn additionAs well asAlsoTooFurthermoreMoreoverApart fromIn addition toBesides

– Từ nối tóm tắt

In shortIn briefIn summaryTo summariseIn a nutshellTo concludeIn conclusion

– Từ nối đưa ra lý do

Due to / due to the fact thatOwing to / owing to the fact thatBecauseBecause ofSinceAs

– Từ nối đưa ra kết quả

ThereforeSoConsequentlyThis means thatAs a result

– Từ nối ý kiến trái ngược

ButHoweverAlthough / even thoughDespite / despite the fact thatIn spite of / in spite of the fact thatNeverthelessNonethelessWhileWhereasUnlikeIn theory… in practice…

6. Lưu ý về thì khi kể chuyện

Ta thường dùng thì quá khứ để kể câu chuyện xảy ra trong quá khứ.

Nếu bạn kể câu chuyện theo thứ tự sự kiện, bạn có thể sử dụng thì quá khứ đơn:

Ví dụ:

I double checked my reservation. I packed my suitcase, and then I called a taxi.

Sử dụng thì quá khứ tiếp diễnđể mô tả những hành động đang xảy ra trong thời gian của câu chuyện của bạn, hoặc để mô tả hậu cảnh.

Ví dụ:

The sun was shining and it was a beautiful day. We were driving along the motorway quite steadily until we suddenly saw in front of us the warning lights to slow down. We were heading towards a huge tailback.

Đôi khi bạn muốn tránh kể câu chuyện của bạn theo thứ tự sự kiện. Bạn có thể sử dụngthì quá khứ hoàn thành(đơn hay tiếp diễn) để làm cho câu chuyện của bạn thú vị hơn bằng cách kể những sự kiện xảy ra trước những sự kiện trong câu chuyện của bạn.

Ví dụ:

I double checked my reservation, which I had made three days previously.I wanted to visit some friends who had been living in France for the last five years.

7. Từ vựng

Cố gắng sử dụng những từ khác nhau để diễn đạt câu chuyện của bạn hay hơn. Nhớ là bạn phải “phóng đại lên” khi kể một câu chuyện, do vậy thay vì sử dụng những từ như “nice” hay “bad”, thì hãy dùng những từ hay hơn như: “beautiful”, “fabulous”, “wonderful”, “horrible”, “awful” hay “terrible”.

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh là một chủ đề hay, thường xuyên xuất hiện trong phần thi viết cấp độ B1. Hãy ùng tham khảo với CNTA nhé.

Viết một câu chuyện bằng tiếng Anh gồm gợi ý cách viết, cấu trúc một câu chuyện và 2 đoạn văn mẫu có dịch. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, hoàn thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh bằng cách học kể chuyện. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều chủ đề khác tại chuyên mục Học tiếng Anh.

Một câu chuyện nhìn chung có thể được chia thành các phần sau:

 • Tiêu đề: Tiêu đề nên tóm tắt toàn bộ câu chuyện hoặc nội dung có liên quan đến chủ đề chính.
 • Giới thiệu: Đây là khởi đầu của câu chuyện, nơi các nhân vật và bối cảnh được thiết lập. Nó đóng vai trò giới thiệu cho phần tiếp theo, hành động và cái gọi là xung đột trong câu chuyện
 • Hành động: Trong phần này, các nhân vật đối mặt với xung đột và làm mọi việc để giải quyết nó.
 • Giải quyết: Đây là nơi xung đột được giải quyết và câu chuyện kết thúc một cách hợp lý, chặt chẽ.

Để kể câu chuyện bằng tiếng Anh hay, gây chú ý cho người nghe, bạn hãy kể thật ngắn ngọn, sử dụng cấu trúc câu đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu.

Kể câu chuyện trong quá khứ bằng tiếng anh

Bạn nên sử dụng từ nối và liên từ:

a. Liên từ có thể dùng trong khi kể chuyện bằng tiếng Anh

Sử dụng những từ để thể hiện sự lôgíc liên tục của các sự kiện:

 • First of all, I … Đầu tiên, tôi…
 • Secondly, I …. Việc thứ 2, tôi…
 • Previously (before that) ….. Trước đó (trước khi làm việc đó)…
 • Then… I … Sau đó….tôi
 • Later (on)… Tiếp đó
 • But before all that… Nhưng trước tất cả những việc đó…
 • Finally… Cuối cùng…

b. Một số từ nối thường dùng trong khi kể chuyện bằng tiếng Anh

Trong lúc kể chuyện bằng tiếng Anh, bạn có thể sử dụng những từ nối như: because, as a result, also, although… để thêm phần sinh động cho câu chuyện của mình.

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra ví dụ:

 • For example/ For instance: Ví dụ
 • Namely: Cụ thể

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để thêm thông tin

 • And: Và
 • In addition: Ngoài ra
 • As well as: Cũng như
 • Also: Cũng thế
 • Too: Quá
 • Furthermore: Hơn nữa
 • Moreover: hơn thế nữa
 • Apart from /In addition to: Ngoài
 • Besides: ngoài ra

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để tóm tắt

 • In short: Nói ngắn gọn
 • In brief: Tóm lại
 • In summary/To summarise/In a nutshell: Tóm tắt
 • To conclude: Kết luận
 • In conclusion: Cuối cùng

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra lý do

 • Due to / due to the fact that: Căn cứ vào / do thực tế là
 • Owing to / owing to the fact that: Do hoặc: do thực tế là
 • Because / Because of : Bởi vì
 • Since: Kể từ
 • As: Như

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra kết quả

 • Therefore/ So: Vì thế
 • Consequently: hậu quả là
 • This means that: Điều này có nghĩa rằng
 • As a result : Kết quả là

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ý kiến trái ngược

 • But: Nhưng
 • However: Tuy nhiên
 • Although / even though: Mặc dù
 • Despite / despite the fact that: Mặc dù / mặc dù thực tế là
 • In spite of / in spite of the fact that: Mặc dù / mặc dù thực tế là
 • Nevertheless/ Nonetheless: Tuy nhiên
 • While/ Whereas: Trong khi
 • Unlike: Không giống
 • In theory… in practice… Về lý thuyết … trong thực tế …

Xem thêm: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

Tiếng Anh

Yesterday on my way back home from school, I had witnessed a car accident that gave me a lot of feelings. I was riding my bike on the daily road that led to my house, and suddenly a car came out of nowhere and crashed right at one of the street light. The road was empty at that moment because it was in the afternoon and people were in their room to avoid the heat, so it can be said that I was the only one to witness that scene. It seemed that there was a little child in the car, and I immediately rush to see if the people inside were alright. The mother was in shocked that she went all pale and did not know what to do while her baby was crying out loud. I knocked on the car windshield to wake her up, and then I realized that her forehead was bleeding. She unlocked the doors with a shake in her hands, and she turned over to check if her baby was fine. I took him out of the car, but his cry was even louder that I thought there must be something wrong with him. It turned out that his left arm might be broken because I could see a big bruise and it was starting to swollen. People began to gathered, and I called out for help while the mother was hugging her baby. One of the residents took out his car and offered to ride them to the hospital while some others called the police. Before that woman left, she did not forget to say thank you many times, and she told me to left my contact in her car so she could thank me more afterwards. I did not leave any of my information, but I read on the news the next day that she and her baby were safe. It was such a thrilling experience for me, and I am glad that I was able to help somebody who was in need.

Tiếng Việt

Ngày hôm qua khi tôi đang đi trên đường từ trường về nhà, tôi đã chứng kiến một vụ tai nạn xe mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi đang cưỡi xe đạp trên con đường hằng ngày về nhà, và đột nhiên có một chiếc xe hơi không biết từ đâu xuất hiện và đâm thẳng vào một trong những cây đèn đường. Con đường ở thời điểm đó trống trơn bởi vì lúc đó là giữa trưa và mọi người đang ở trong phòng để tránh cái nóng, vậy nên có thể nói rằng tôi chính là người duy nhất chứng kiến cảnh đó. Có vẻ như trong xe có một em bé nhỏ, và tôi lập tức chạy đến để xem xem người bên trong có ổn không. Người mẹ quá sốc đến nỗi cô ấy trở nên tái nhợt và không biết phải làm gì trong khi con của cô ấy khóc lớn. Tôi gõ vào kính chắn gió để đánh thức cô ấy, và sau đó tôi nhận ra rằng trán cô ấy đang chảy máu. Cô ấy mở khoá của với đôi bàn tay run rẩy và quay sang để kiểm tra xem đứa bé có ổn không. Tôi bế nó ra khỏi xe, nhưng nó thậm chí còn khóc lớn hơn đến mức tôi nghĩ chắc hẳn phải có gì đó không ổn với nó. Có vẻ như cánh tay trái của đứa bé đã bị gãy vì tôi có thể nhìn thấy một vết bầm lớn và chỗ đó bắt đầu sưng lên. Mọi người bắt đầu tụ tập lại, và tôi gọi mọi người giúp đỡ trong khi người mẹ ôm đứa con của mình. Một người dân đã lấy xe ra và đề nghị chở họ đến bệnh viện trong khi một vài người khác gọi cảnh sát. Trước khi người phụ nữ rời khỏi, cô ấy không quên nói cảm ơn rất nhiều lần, và cô ấy bảo tôi hãy để lại thông tin trong xe để cô ấy có thể cảm ơn tôi thêm nữa. Tôi đã không để lại bất kì thông tin nào, nhưng tôi đọc được trên bản tin ngày hôm sau là cô ấy và đứa bé đã an toàn. Đó quả thật là một trải nghiệm hồi hộp đối với tôi, và tôi rất vui khi có thể giúp đỡ một ai đó trong lúc cần thiết.

Tiếng Anh

I have had a big fear of ghost since I was just a little girl due to my lovely brother’s ghost stories, and I had experience something that made my fear grow even bigger. I live in a small countryside, and people usually go to bed early in the evening. It was about 9 pm when I had finished all of my homework and prepared to go to bed, and both of my parents were at my uncle’s house to attend a wedding party. My lazy brother was already in bed, so he told me to turn off all the lights for him. Right after everything went black; I heard a very big sound which came from the kitchen. My heart stopped for a second, and I tried knock on my brother’s door to ask for help. He has the hobby of putting on headphone and listening to loud music, so I could not get his attention. I was shaking as there were more noise like somebody was dragging their feet on the floor, and I felt like I was paralysing at that moment. I tried my best to call out loud to see if it was my parents, and the weird sound stopped immediately. I wanted to reach to the wall to turn on the light, but the sound started again. This time it was like something is wrestling and struggling to escape, I was standing in silence and praying that was not a real ghost or something like that. I was too scared to move, and I was afraid that it would catch me if I made any sound. After a couple of minutes, I gathered my very last bravery to rush to my room and locked myself in it. The next morning there were blood stain on over the floor, and I nearly fainted if my father did not say that maybe it was a cat struggling with a big mouse. My brother still laughs at me whenever he mentions that experience, but I am so thankful that there was nothing terrible happened in my house that night.

Tiếng Việt

Tôi có một nỗi sợ ma rất lớn kể từ khi tôi mới chỉ là một cô bé nhờ vào những cậu chuyện ma của ông anh đáng yêu của tôi, và tôi đã trải nghiệm một việc khiến nỗi sợ ấy thậm chí còn trở nên lớn hơn. Tôi sống ở một vùng quê nhỏ, và mọi người thường đi ngủ rất sớm vào buổi tối. Lúc đó khoảng 9 giờ tối khi tôi đã hoàn thành xong tất cả bài tập và chuẩn bị đi ngủ, và cả bố mẹ tôi đều đến nhà chú tôi để tham dự một lễ cưới. Ông anh lười biếng của tôi đã vào giường, vậy nên anh ấy bắt tôi phải đi tắt hết đèn trong nhà giùm anh ấy. Ngay khi tất cả mọi thứ tối đen; tôi nghe một âm thanh rất lớn đến từ phía nhà bếp. Tim tôi như ngừng đập trong một giây, và tôi cố gắng gõ cửa phòng của anh tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh ấy có sở thích đeo tai nghe và bật nhạc lớn lên, vậy nên tôi không thể làm anh ấy chú ý được. Tôi run rẩy khi bắt đầu có nhiều tiếng động hơn, nghe như có ai đó đang kéo lê chân trên sàn nhà, và tôi có cảm giác như tôi đã bị đóng băng vào lúc đó. Tôi cố gắng hết sức để gọi xem đó có phải bố mẹ không, và âm thanh kì lạ đó ngưng ngay lập tức. Tôi muốn chạy đến bức tường để mở đèn lên, nhưng âm thanh đó lại tiếp tục. Lần này nó nghe có vẻ như có thứ gì đó đang vật lộn và cố gắng để trốn thoát. Tôi đứng trong im lặng và cầu nguyện rằng đó không phải là ma hay thứ gì giống như vậy. Tôi quá sợ để có thể di chuyển, và tôi sợ rằng nó sẽ bắt tôi nếu tôi phát ra bất kì âm thanh nào. Sau khoảng một vài phút, tôi gom hết những can đảm cuối cùng để chạy về phòng và khoá cửa lại. Sáng hôm sau tôi thấy có nhiều dầu máu trên sàn, và tôi suýt ngất nếu bố tôi không nói đó có lẽ là một con mèo vật lộn với một con chuột lớn. Anh trai tôi vẫn cười nhạo tôi mỗi khi nhắc đến việc đó, nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã không có chuyện gì kinh khủng diễn ra ở nhà tôi vào đêm đó.

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh là một chủ đề hay, thường xuyên xuất hiện trong phần thi viết cấp độ B1.

Viết một câu chuyện bằng tiếng Anh gồm gợi ý cách viết, cấu trúc một câu chuyện và 2 đoạn văn mẫu có dịch. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, hoàn thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh bằng cách học kể chuyện. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều chủ đề khác tại chuyên mục Học tiếng Anh.

Một câu chuyện nhìn chung có thể được chia thành các phần sau:

 • Tiêu đề: Tiêu đề nên tóm tắt toàn bộ câu chuyện hoặc nội dung có liên quan đến chủ đề chính.
 • Giới thiệu: Đây là khởi đầu của câu chuyện, nơi các nhân vật và bối cảnh được thiết lập. Nó đóng vai trò giới thiệu cho phần tiếp theo, hành động và cái gọi là xung đột trong câu chuyện
 • Hành động: Trong phần này, các nhân vật đối mặt với xung đột và làm mọi việc để giải quyết nó.
 • Giải quyết: Đây là nơi xung đột được giải quyết và câu chuyện kết thúc một cách hợp lý, chặt chẽ.

Để kể câu chuyện bằng tiếng Anh hay, gây chú ý cho người nghe, bạn hãy kể thật ngắn ngọn, sử dụng cấu trúc câu đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu.

Bạn nên sử dụng từ nối và liên từ:

a. Liên từ có thể dùng trong khi kể chuyện bằng tiếng Anh

Sử dụng những từ để thể hiện sự lôgíc liên tục của các sự kiện:

 • First of all, I … Đầu tiên, tôi…
 • Secondly, I …. Việc thứ 2, tôi…
 • Previously (before that) ….. Trước đó (trước khi làm việc đó)…
 • Then… I … Sau đó….tôi
 • Later (on)… Tiếp đó
 • But before all that… Nhưng trước tất cả những việc đó…
 • Finally… Cuối cùng…

b. Một số từ nối thường dùng trong khi kể chuyện bằng tiếng Anh

Trong lúc kể chuyện bằng tiếng Anh, bạn có thể sử dụng những từ nối như: because, as a result, also, although… để thêm phần sinh động cho câu chuyện của mình.

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra ví dụ:

 • For example/ For instance: Ví dụ
 • Namely: Cụ thể

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để thêm thông tin

 • And: Và
 • In addition: Ngoài ra
 • As well as: Cũng như
 • Also: Cũng thế
 • Too: Quá
 • Furthermore: Hơn nữa
 • Moreover: hơn thế nữa
 • Apart from /In addition to: Ngoài
 • Besides: ngoài ra

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để tóm tắt

 • In short: Nói ngắn gọn
 • In brief: Tóm lại
 • In summary/To summarise/In a nutshell: Tóm tắt
 • To conclude: Kết luận
 • In conclusion: Cuối cùng

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra lý do

 • Due to / due to the fact that: Căn cứ vào / do thực tế là
 • Owing to / owing to the fact that: Do hoặc: do thực tế là
 • Because / Because of : Bởi vì
 • Since: Kể từ
 • As: Như

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra kết quả

 • Therefore/ So: Vì thế
 • Consequently: hậu quả là
 • This means that: Điều này có nghĩa rằng
 • As a result : Kết quả là

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ý kiến trái ngược

 • But: Nhưng
 • However: Tuy nhiên
 • Although / even though: Mặc dù
 • Despite / despite the fact that: Mặc dù / mặc dù thực tế là
 • In spite of / in spite of the fact that: Mặc dù / mặc dù thực tế là
 • Nevertheless/ Nonetheless: Tuy nhiên
 • While/ Whereas: Trong khi
 • Unlike: Không giống
 • In theory… in practice… Về lý thuyết … trong thực tế …

Xem thêm: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

Tiếng Anh

Yesterday on my way back home from school, I had witnessed a car accident that gave me a lot of feelings. I was riding my bike on the daily road that led to my house, and suddenly a car came out of nowhere and crashed right at one of the street light. The road was empty at that moment because it was in the afternoon and people were in their room to avoid the heat, so it can be said that I was the only one to witness that scene. It seemed that there was a little child in the car, and I immediately rush to see if the people inside were alright. The mother was in shocked that she went all pale and did not know what to do while her baby was crying out loud. I knocked on the car windshield to wake her up, and then I realized that her forehead was bleeding. She unlocked the doors with a shake in her hands, and she turned over to check if her baby was fine. I took him out of the car, but his cry was even louder that I thought there must be something wrong with him. It turned out that his left arm might be broken because I could see a big bruise and it was starting to swollen. People began to gathered, and I called out for help while the mother was hugging her baby. One of the residents took out his car and offered to ride them to the hospital while some others called the police. Before that woman left, she did not forget to say thank you many times, and she told me to left my contact in her car so she could thank me more afterwards. I did not leave any of my information, but I read on the news the next day that she and her baby were safe. It was such a thrilling experience for me, and I am glad that I was able to help somebody who was in need.

Tiếng Việt

Ngày hôm qua khi tôi đang đi trên đường từ trường về nhà, tôi đã chứng kiến một vụ tai nạn xe mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi đang cưỡi xe đạp trên con đường hằng ngày về nhà, và đột nhiên có một chiếc xe hơi không biết từ đâu xuất hiện và đâm thẳng vào một trong những cây đèn đường. Con đường ở thời điểm đó trống trơn bởi vì lúc đó là giữa trưa và mọi người đang ở trong phòng để tránh cái nóng, vậy nên có thể nói rằng tôi chính là người duy nhất chứng kiến cảnh đó. Có vẻ như trong xe có một em bé nhỏ, và tôi lập tức chạy đến để xem xem người bên trong có ổn không. Người mẹ quá sốc đến nỗi cô ấy trở nên tái nhợt và không biết phải làm gì trong khi con của cô ấy khóc lớn. Tôi gõ vào kính chắn gió để đánh thức cô ấy, và sau đó tôi nhận ra rằng trán cô ấy đang chảy máu. Cô ấy mở khoá của với đôi bàn tay run rẩy và quay sang để kiểm tra xem đứa bé có ổn không. Tôi bế nó ra khỏi xe, nhưng nó thậm chí còn khóc lớn hơn đến mức tôi nghĩ chắc hẳn phải có gì đó không ổn với nó. Có vẻ như cánh tay trái của đứa bé đã bị gãy vì tôi có thể nhìn thấy một vết bầm lớn và chỗ đó bắt đầu sưng lên. Mọi người bắt đầu tụ tập lại, và tôi gọi mọi người giúp đỡ trong khi người mẹ ôm đứa con của mình. Một người dân đã lấy xe ra và đề nghị chở họ đến bệnh viện trong khi một vài người khác gọi cảnh sát. Trước khi người phụ nữ rời khỏi, cô ấy không quên nói cảm ơn rất nhiều lần, và cô ấy bảo tôi hãy để lại thông tin trong xe để cô ấy có thể cảm ơn tôi thêm nữa. Tôi đã không để lại bất kì thông tin nào, nhưng tôi đọc được trên bản tin ngày hôm sau là cô ấy và đứa bé đã an toàn. Đó quả thật là một trải nghiệm hồi hộp đối với tôi, và tôi rất vui khi có thể giúp đỡ một ai đó trong lúc cần thiết.

Tiếng Anh

I have had a big fear of ghost since I was just a little girl due to my lovely brother’s ghost stories, and I had experience something that made my fear grow even bigger. I live in a small countryside, and people usually go to bed early in the evening. It was about 9 pm when I had finished all of my homework and prepared to go to bed, and both of my parents were at my uncle’s house to attend a wedding party. My lazy brother was already in bed, so he told me to turn off all the lights for him. Right after everything went black; I heard a very big sound which came from the kitchen. My heart stopped for a second, and I tried knock on my brother’s door to ask for help. He has the hobby of putting on headphone and listening to loud music, so I could not get his attention. I was shaking as there were more noise like somebody was dragging their feet on the floor, and I felt like I was paralysing at that moment. I tried my best to call out loud to see if it was my parents, and the weird sound stopped immediately. I wanted to reach to the wall to turn on the light, but the sound started again. This time it was like something is wrestling and struggling to escape, I was standing in silence and praying that was not a real ghost or something like that. I was too scared to move, and I was afraid that it would catch me if I made any sound. After a couple of minutes, I gathered my very last bravery to rush to my room and locked myself in it. The next morning there were blood stain on over the floor, and I nearly fainted if my father did not say that maybe it was a cat struggling with a big mouse. My brother still laughs at me whenever he mentions that experience, but I am so thankful that there was nothing terrible happened in my house that night.

Tiếng Việt

Tôi có một nỗi sợ ma rất lớn kể từ khi tôi mới chỉ là một cô bé nhờ vào những cậu chuyện ma của ông anh đáng yêu của tôi, và tôi đã trải nghiệm một việc khiến nỗi sợ ấy thậm chí còn trở nên lớn hơn. Tôi sống ở một vùng quê nhỏ, và mọi người thường đi ngủ rất sớm vào buổi tối. Lúc đó khoảng 9 giờ tối khi tôi đã hoàn thành xong tất cả bài tập và chuẩn bị đi ngủ, và cả bố mẹ tôi đều đến nhà chú tôi để tham dự một lễ cưới. Ông anh lười biếng của tôi đã vào giường, vậy nên anh ấy bắt tôi phải đi tắt hết đèn trong nhà giùm anh ấy. Ngay khi tất cả mọi thứ tối đen; tôi nghe một âm thanh rất lớn đến từ phía nhà bếp. Tim tôi như ngừng đập trong một giây, và tôi cố gắng gõ cửa phòng của anh tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh ấy có sở thích đeo tai nghe và bật nhạc lớn lên, vậy nên tôi không thể làm anh ấy chú ý được. Tôi run rẩy khi bắt đầu có nhiều tiếng động hơn, nghe như có ai đó đang kéo lê chân trên sàn nhà, và tôi có cảm giác như tôi đã bị đóng băng vào lúc đó. Tôi cố gắng hết sức để gọi xem đó có phải bố mẹ không, và âm thanh kì lạ đó ngưng ngay lập tức. Tôi muốn chạy đến bức tường để mở đèn lên, nhưng âm thanh đó lại tiếp tục. Lần này nó nghe có vẻ như có thứ gì đó đang vật lộn và cố gắng để trốn thoát. Tôi đứng trong im lặng và cầu nguyện rằng đó không phải là ma hay thứ gì giống như vậy. Tôi quá sợ để có thể di chuyển, và tôi sợ rằng nó sẽ bắt tôi nếu tôi phát ra bất kì âm thanh nào. Sau khoảng một vài phút, tôi gom hết những can đảm cuối cùng để chạy về phòng và khoá cửa lại. Sáng hôm sau tôi thấy có nhiều dầu máu trên sàn, và tôi suýt ngất nếu bố tôi không nói đó có lẽ là một con mèo vật lộn với một con chuột lớn. Anh trai tôi vẫn cười nhạo tôi mỗi khi nhắc đến việc đó, nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã không có chuyện gì kinh khủng diễn ra ở nhà tôi vào đêm đó.

Xem thêm :  Hướng dẫn ambiguous là gì ?

Từ khóa : viết đoạn văn bằng tiếng anh về 1 câu chuyện, kể một câu chuyện bằng tiếng anh, kể một câu chuyện đơn giản bằng tiếng anh, viết một câu chuyện bằng tiếng anh, kể 1 câu chuyện bằng tiếng anh, kể một câu chuyện có thật bằng tiếng anh, viết câu chuyện ngắn bằng tiếng anh, kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng anh, kể một câu chuyện dân gian bằng tiếng anh ngắn gọn, kể một câu chuyện bằng tiếng anh ngắn, viết một câu chuyện ngắn bằng tiếng anh, viết câu chuyện bằng tiếng anh, kể câu chuyện bằng tiếng anh, kể về một câu chuyện vui bằng tiếng anh,

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.