Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trên phần mềm kế toán MISA, cách xác định kết quả kinh doanh, cách khóa sổ trên phần mềm MISA.

– Phân hệ Tổng hợp trong MISA SME.NET 2012 là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phân hệ khác, đồng thời thu thập dữ liệu để lập hệ thống sổ sách tổng hợp và báo cáo tài chính. Ngoài ra, phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập chứng từ kế toán, bút toán phân bổ, kết chuyển, bút toán điều chỉnh.

Đầu vàoGiấy tài chính

Giấy chứng nhận phân phối Giấy chứng nhận chuyển nhượng

Các tính năng chính trên mô-đun Chung

Cho phép hạch toán tất cả các giao dịch không được thiết lập trong các mô-đun khác– Theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, nhân viên, các khoản thu chi, các khoản mục chi phí, bộ phận … – Kê khai thuế GTGT ngay trên phân hệ tổng hợp – Hạch toán nhiều đối tượng, nhân viên trên cùng một giấy phép.

Cho phép lập và quản lý tất cả các tài liệu kế toán– Lập chứng từ ghi sổ đối với các doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán theo chứng từ ghi sổ.

Cho phép thực hiện các mục chuyển– Thực hiện các bút toán ghi nhận doanh thu, thu nhập khác, chi phí, chi phí khác và lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh.

Cho phép thanh toán công nợ giữa nhà cung cấp và khách hàng– Khi đối tượng vừa là khách hàng, nhà cung cấp hệ thống cho phép xóa, cộng nợ chi tiết theo từng đối tượng để NTD nắm rõ số phải thu, phải trả của đối tượng đó.

Cho phép tính lãi suất tiền gửi, xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái và đánh giá lại quỹ ngoại tệ– Tính tỷ giá ký quỹ cho từng loại ngoại tệ hoặc cho tất cả các loại ngoại tệ cuối kỳ. Phần mềm sẽ tự động tạo ra các chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán chênh lệch lãi (lỗ) khi có chênh lệch giữa tỷ giá ký quỹ và tỷ giá nhập trên chứng từ. các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ liên quan đến ngoại tệ của hoạt động kinh doanh. – Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ cuối năm tài chính theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Cho phép đóng và bỏ chặn các cửa sổ– Khóa sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán nhằm mục đích tạo sự an toàn cho số liệu kế toán của doanh nghiệp.

Các bạn có nhu cầu học cách lập sổ sách, lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán MISA và thực hành với bằng chứng xác thực có thể tham gia:

Lớp phần mềm kế toán Misa

_________________________________________________

Lớp học phần mềm kế toán Misa tốt nhất tại Hà Nội, Hồ Chí Minh chỉ có tại. bằng chứng Misa mềm từ thực tế.

– Để có thể làm tốt công việc kế toán và rút ngắn thời gian làm việc của kế toán, nhiều kế toán và doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán. Bên cạnh đó, nó còn giúp bạn quản lý sổ sách kế toán một cách thuận tiện và an toàn.

– Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, thuế cho các doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy phần mềm kế toán MISA là phần mềm thông dụng và tiện ích nhất, ngoài ra phần mềm này còn được cập nhật thường xuyên theo yêu cầu. Với những chính sách mới nhất về thuế và kế toán, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi có những quy định mới về kế toán, thuế.

– Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên kế toán mới và các bạn kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chưa làm được BCTC trên Misa, Công ty có mở lớp học phần mềm kế toán MISA thực hành trên chứng từ thực tế.

-> Bạn sẽ được phát cho 1 bộ hóa đơn, chứng từ thực tế. (loại hình kinh doanh Chế tạo) -> Dựa vào đó bạn sẽ nhận được Chỉ dẫn trực tiếp thực hiện tất cả công việc kế toán trên Phần mềm Misa (áp dụng theo Thông tư 200), Như sau:

– Thực hành lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi bắt đầu làm việc trên phần mềm. – Thực hành hạch toán tất cả các nghiệp vụ vào từng phân hệ của nghiệp vụ đó như: Khi mua, nhập hàng, bán hàng, tiền lương và các khoản trích BHXH, phân bổ chi phí trả trước, trích khấu hao TSCĐ. .. – Cách kiểm tra, đối chiếu các bảng, sổ sách như: Nhập xuất tồn kho, Công nợ, sổ quỹ … – Thực hành lập báo cáo tài chính: Kiểm tra và phân tích …

Đối tượng phù hợp Khóa học phần mềm Misa:– Sinh viên mới ra trường (đã nắm được quy tắc kế toán) – Kế toán đang đi làm (chưa biết làm báo cáo tài chính).

————————————————– – ————–

Nội dung khóa học phần mềm kế toán MISA:

– Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán Misa. – Tìm hiểu về phần mềm: Các phân hệ của phần mềm. – Thực hành tạo mới dữ liệu kế toán trên phần mềm: Thiết lập thông tin, mã hóa chứng từ. thông tin …- Thực hành thiết lập các danh mục cho số liệu kế toán mới như: Danh mục tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, vật tư, hàng hoá, thành phẩm, nguyên giá …

– Thực hành hạch toán và nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày như:+ Thu chi tiền mặt, tiền gửi, thanh toán công nợ với khách hàng, nhận tiền thanh toán của khách hàng qua giao dịch tiền mặt, chuyển khoản … + Nhập hóa đơn, chứng từ mua nguyên vật liệu nhập kho theo giá vốn, ghi nhận công nợ và quản lý công nợ phải trả. Hóa đơn, chứng từ xuất kho thành phẩm đi bán, ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế phải nộp, công nợ và quản lý công nợ phải thu …

– Thực hành làm nhiệm vụ cuối tháng (cuối quý):+ Thực hành tính giá vốn hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, nhập – xuất – tồn trong tháng + Thực hành tính giá thành sản phẩm + Thực hành lập các bút toán cuối tháng như: Lương và các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN, TNCN (nếu có), thuế GTGT kết chuyển, giá vốn hàng bán … + Thực hành tính phân bổ, khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước … + Thực hành kế toán tạm thu Thuế TNDN (nếu có) …

– Thực hiện các nhiệm vụ cuối năm:+ Cách kiểm tra, đối chiếu kết quả của các sổ tổng hợp như: Sổ nhật ký chung, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, sổ phải thu, phải trả … + Thực hành lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ như: Kết chuyển thuế GTGT, Doanh thu, Chi phí, Thuế TNDN, kết chuyển lãi lỗ … + Thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính + Thực hành sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán, in sổ sách kế toán.

Ngoài ra: Trong mỗi phần học, mỗi nghiệp vụ phát sinh, các bạn sẽ được chia sẻ những tình huống thực tế có thể xảy ra, những sai lầm mà kế toán khi làm có mắc phải …-> Cách xử lý những tình huống đó.

In sổ kế toán cuối năm misa

(hình ảnh lớp học phần mềm kế toán Misa thực tế)

————————————————– – ———————————

Tài liệu, Giáo viên hướng dẫn, Thời gian học:

– Tài liệu mà bạn có thể thực hành đây là bộ hóa đơn, chứng từ thực tế của doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động, bao gồm: Hóa đơn GTGT, phiếu thu chi, giấy báo nợ, báo có, phiếu nhập kho. -> Trong bộ chứng từ, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều thực tế, giúp bạn có cơ hội tiếp xúc với thực tế, rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm Misa, kỹ năng xử lý. các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên thực tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

– Giảng viên là các kế toán trưởng, kế toán tổng hợp đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế làm việc tại các doanh nghiệp.

– Thơi gian học: Một lớp phần mềm kế toán Misa thời lượng là 12 buổi.

– Hình thức

Học trực tuyến,Video được phát trực tiếp qua kênh Youtube theo các bài học cố định. Có 3 lớp học trong một ngày:
Sáng từ 8h30-11h.
Chiều từ 14h đến 16h30
Tối từ 19h đến 21h30.
Một tuần học 3 buổi: 2,4,6 hoặc 3,5,7 (khoảng 3-4 tuần là đủ)

Ví dụ: Đăng ký ca tối 357 -> Sau đó ngày 357 trung tâm sẽ gửi link về lớp (trước khoảng 15-30 phút).

Sau khi học viên đăng ký học, -> Trung tâm sẽ ship hồ sơ giấy (hóa đơn, chứng từ thực tế) và gửi link qua email cho lớp mỗi ngày.- Học viên sẽ dựa vào tài liệu đó để thực hành. với giáo viên hướng dẫn trên Video.- Phần mềm Misa sẽ được gửi qua email, giáo viên sẽ hướng dẫn cài đặt cụ thể.

Vì quy định của youtube là nếu live stream để ở chế độ riêng tư -> Nên sẽ không comment được.- Nên nếu không hiểu chỗ nào các bạn có thể liên hệ với thầy: (Call, zalo, email – Liên hệ đồng thời hoặc muộn hơn) – với Giáo viên chính và Giáo viên hỗ trợ. – Hoặc đăng ký một buổi học bù / học lại (Không tính thêm phí).

Chú ý:Thời lượng 12 buổi học chỉ là thời lượng dự kiến, công ty sẽ dạy cho đến khi bạn làm được báo cáo tài chính và làm kế toán trên Misa.

Ví dụ: Nếu học xong khoảng 12 lớp mà vẫn chưa xin được việc, bạn có thể đăng ký lại mà không phải đóng thêm học phí.

Ví dụ:Trong quá trình học, nếu bận và phải nghỉ 1 ngày, vui lòng gọi điện về Trung tâm để được sắp xếp học bù.Không chỉ vậy:– Bạn sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi học xong.– Trong quá trình đi làm sau này nếu gặp khó khăn có thể liên hệ để được giúp đỡ.

– Được cấp chứng chỉ kế toán máy Misa thực tế.

– Được tặng phần mềm kế toán Misa và hỗ trợ cài đặt miễn phí.

————————————————– – ——————-

Học phí: 1.200.000 vnđ (Giảm 200kcòn: 1.000.000).-> Đây là học phí trọn gói cả hồ sơ và chứng chỉ (không tính thêm phí).

Lịch khai giảng:– Lớp học được khai giảng hàng tuần, bạn có thể đăng ký sau 2-7 ngày để tham gia. – Hoặc bạn có thể xem chi tiết tại mục “Lịch mở” góc trên bên trái của trang web!

————————————————– – ———————-

Chú ý: Ở lớp phần mềm kế toán Misa này sẽ không dạy cách kê khai và lập báo cáo thuế, Quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN….-> Ai muốn học thì phải tham gia: Lớp học kế toán thực hành tổng hợp

_______________________________________________________

Thủ tục đăng ký, hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

Mr Nam: 0984.322.539 – 0963.133.042

Zalo: 0984322539Email:.Trang mạng: Ketoanthienung.net

————————————————– – ————————————————- –

Địa chỉ học phần mềm kế toán Misa:

– Tại Hà Nội:

Cơ sở 1, Cầu Giấy:Tòa nhà B11, Số 9A (Tòa nhà Richland), Ngõ 181Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2, Cơ sở Định Công:Phòng H15 (Tầng 15), Chung cư 96 Định Công, Đường số 96Định Công, Hà Nội.

3, Cơ sở Thanh Xuân:Phòng 3A (Tầng 3), Căn 39, Số 19Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.

4, Cơ sở Long Biên:Phòng 201 (Tầng 2 nhà B13 ngõ 461 Nguyễn Văn LinhSài Đồng, Long Biên.

5, Cơ sở Hà Đông:Phòng 602 – Tầng 6, Tòa nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mỗ Lao,Hà đông.

– Tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn):

6, Cơ sở Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh:Phòng 0,03 (Tầng lửng), Chung cư Green Building số 540/1, đường Cách mạng tháng 8, phường 11,Quận 3, TP. HCM.

7, Cơ sở Quận Thủ Đức – HCM:Tầng lửng, Tòa nhàThế giớiNgôi Sao Số 75/1 Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh,Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

————————————————– – ————————————————- – –

Hướng dẫn chi tiết có thể xem tại đây: Địa chỉ học kế toán thực hành

_________________________________________________

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.